Mac Dinh Cuong

Mai Anh

2021-05-16 21:36:00

Đồng Nai có 48 dự án khai thác khoáng sản

Sở TN-MT cho biết, trên địa bàn tỉnh có 48 dự án khai thác khoáng sản đã được cấp phép hoạt động, trong đó, 47 dự án được cấp phép khai thác khoáng sản thuộc nhóm vật liệu xây dựng gồm: khai thác đá xây dựng, đá ốp lát, cát xây dựng, sét gạch ngói, vật liệu san lấp, puzolan và 1 dự án khai thác nước khoáng. Hiện có 47/48 dự án còn hiệu lực, 1 dự án hết hạn.

a2

Theo đánh giá của Sở TN-MT, các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh đã thực hiện thủ tục đánh giá tác động môi trường, ký quỹ phục hồi môi trường; đăng ký thu gom chất thải nguy hại với đơn vị có chức năng thu gom, xử lý. Tuy nhiên, hoạt động khai thác và vận chuyển khoáng sản tại một số mỏ chưa tuân thủ các quy định về môi trường như: chưa gắn camera giám sát hoặc gắn nhưng chưa kết nối dữ liệu về Sở, chưa thực hiện đồng bộ các giải pháp giảm bụi, ồn gây bức xúc cho người dân.

Hiện Sở TN-MT đang tiến hành thanh tra, kiểm tra 10 mỏ khai thác khoáng sản trên địa bàn TP.Biên Hòa để có cơ sở đánh giá mức độ ô nhiễm môi trường do hoạt động khai thác khoáng sản.

Hoàng Lộc