Loa phường

Loa phường

2022-02-13 09:10:00

Đồng Nai: Cần bảo đảm nguồn cung xăng dầu phục vụ sản xuất, tiêu dùng

Sở Công thương vừa có văn bản hỏa tốc gửi các thương nhân phân phối xăng dầu, tổng đại lý, đại lý kinh doanh xăng dầu và các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh về việc triển khai nội dung liên quan đến hoạt động kinh doanh xăng dầu.

Empty

Theo đó, nhằm duy trì liên tục việc cung ứng xăng dầu cho thị trường trong nước trong bối cảnh nguồn cung xăng dầu diễn biến phức tạp và nhu cầu sử dụng xăng dầu tăng cao để phục vụ sản xuất, kinh doanh của người dân và doanh nghiệp, Sở Công thương đề nghị các thương nhân phân phối xăng dầu, tổng đại lý, đại lý kinh doanh xăng dầu, các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh bảo đảm nguồn cung xăng dầu phục vụ sản xuất, tiêu dùng trên địa bàn tỉnh; cung ứng đủ, liên tục nguồn hàng xăng dầu cho các đơn vị tiêu thụ trong hệ thống, đặc biệt là trong thời gian hiện nay và trong tình huống thiên tai, dịch bệnh.

Đồng thời, không để gián đoạn nguồn cung xăng dầu trong hệ thống kinh doanh; duy trì hoạt động bán hàng tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu của doanh nghiệp. Triển khai thực hiện nghiêm túc việc đăng ký thời gian bán hàng, thông báo tạm dừng bán hàng trong quá trình tổ chức kinh doanh xăng dầu theo quy định… Theo dõi sát diễn biến nguồn hàng, trường hợp gặp khó khăn, vướng mắc đề nghị phản ánh về Sở Công thương để báo cáo Bộ Công thương có phương án xử lý kịp thời, đảm bảo cung cầu xăng dầu trên thị trường.

Bên cạnh đó, các thương nhân phân phối xăng dầu, tổng đại lý, đại lý kinh doanh xăng dầu, các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh cần thực hiện cam kết đảm bảo nguồn cung xăng dầu cho để cung cấp cho người tiêu dùng, báo cáo về khả năng cung cấp xăng dầu, đặc biệt trong thời gian hiện nay và trong tình huống thiên tai, dịch bệnh…