lili

lili

2021-10-24 13:20:00

Đội giá vì thủ tục xin cấp phép khai thác mỏ đất để san lấp mặt bằng

Đối với công trình giao thông, thủy lợi, hạng mục san lấp mặt bằng cần sử dụng đến đất, nhưng hiện nay, việc khai thác đất san lấp để thi công các công trình xây dựng đang là điểm “nóng”. Hiện đa số chủ đầu tư đều khoán trắng cho các nhà thầu tự tìm mỏ đất, do đó các nhà thầu khi trúng thầu và ký được hợp đồng xây lắp thì mới đi xin mỏ đất. Nhưng thời gian lập thủ tục xin mỏ đất cấp cho công trình thường kéo dài rất lâu.

Để xác định được một mỏ đất tốt, có trữ lượng đầy đủ, nhà thầu phải khảo sát, khoan thăm dò địa chất đòi hỏi thời gian, chuyên môn và chi phí rất cao. Đó là chưa kể những rủi ro chi phí trong đền bù, giải phóng mặt bằng mỏ đất.

Ông Bùi Tấn Lực, Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Xây lắp tổng hợp Tấn Lực (Bình Định)

Ông Bùi Tấn Lực, Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Xây lắp tổng hợp Tấn Lực (Bình Định)

Khi xây dựng hồ sơ mời thầu, chủ đầu tư lấy một mỏ đất giả định để tính chi phí cung đường, cự ly vận chuyển, yêu cầu nhà thầu chứng minh có mỏ đất. Để đáp ứng “đề bài” này, nhà thầu bắt buộc phải ký hợp đồng với mỏ đất thương mại để nộp hồ sơ dự thầu đúng hạn, trong khi giá mỏ đất thương mại thường rất cao.

Về lâu dài, Nhà nước cần xem xét điều chỉnh các quy định pháp luật nêu trên cho phù hợp hơn. Đó là giao cho các chủ đầu tư trong thời gian lập dự án và các thủ tục pháp lý của gói thầu phải xin phép được khai thác mỏ đất có chất lượng và trữ lượng đầy đủ, nhà thầu nhận mặt bằng thi công đồng thời với mỏ đất thì mới đẩy nhanh tiến độ khai thác đất và thi công. Chúng tôi chỉ xin nhận chi phí đào đắp, không nhận và nộp các chi phí liên quan đến đền bù, tài nguyên, môi trường đối với mỏ đất, mỏ cát.