Hải Đăng

Hải Đăng

2021-08-01 11:56:00

Doanh thu FLC xuống thấp nhất 5 năm, kinh doanh dưới giá vốn dù không còn hợp nhất Bamboo Airways

Lợi nhuận gộp của FLC âm 49 tỷ đồng trong quý 2/2021, nhưng công ty của ông Trịnh Văn Quyết vẫn có lãi sau thuế nhờ thanh lý các khoản đầu tư.

Công ty cổ phần Tập đoàn FLC vừa công bố báo cáo tài chính quý 2/2021. Theo đó, doanh thu thuần của FLC đạt 1.262 tỷ đồng, giảm 27% so với cùng kỳ năm trước và xuống thấp nhất 5 năm qua.

flc

FLC cho biết, nguyên nhân khiến doanh thu giảm sâu là do các công ty con trong lĩnh vực khách sạn, du lịch bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid-19. Doanh thu giảm khiến FLC lỗ gộp 49 tỷ đồng. Đây là quý thứ 5 trong 6 quý gần nhất FLC kinh doanh dưới giá vốn.

Trước đó, FLC đã có lãi gộp trở lại trong quý 1/2021, sau khi không còn phải hợp nhất kết quả kinh doanh của Bamboo Airways vào báo cáo tài chính, do giảm tỷ lệ sở hữu. Tỷ lệ sở hữu của FLC tại Bamboo Airways cuối năm 2020 là 51,29% đã giảm xuống còn 39,43% hồi cuối quý 1/2021 và giảm tiếp xuống 25,88% cuối quý 2/2021.

Nhờ doanh thu hoạt động tài chính tăng vọt, lên tới 455 tỷ đồng mà FLC thoát lỗ trong quý 2/2021, với lãi trước thuế 48 tỷ đồng, lãi sau thuế 22 tỷ đồng và lợi nhuận ròng của cổ đông công ty mẹ là 24,1 tỷ đồng. FLC cho biết, doanh thu hoạt động tài chính đến từ việc thanh lý các khoản đầu tư.

1-16277832243981107305178-16277832375791238289535

Lũy kế 6 tháng, FLC đạt doanh thu 3.748 tỷ đồng, giảm 42% so với cùng kỳ. Lợi nhuận gộp là 58,5 tỷ đồng, cải thiện rất nhiều so với mức lỗ 2.249 tỷ dồng 6 tháng 2020.

Lợi nhuận trước thuế 6 tháng là 97 tỷ đồng, lợi nhuận ròng của cổ đông công ty mẹ là 66,6 tỷ đồng.

2-16277832244031363702622-16277832474831329111600

Sau khi giảm tỷ lệ sở hữu tại Bamboo Airways, mảng cung cấp dịch vụ của FLC đạt 334 tỷ đồng, giảm hơn 80% so với cùng kỳ năm trước và chỉ lỗ 200 tỷ đồng. Trong khi đó, trong 6 tháng 2020, do vẫn còn hợp nhất Bamboo Airways vào báo cáo tài chính, mảng cung cấp dịch vụ của FLC đạt doanh thu 1.922 tỷ đồng nhưng lỗ tới gần 2.500 tỷ đồng.

Hà My/PLBĐ