Minh Vy

Minh Vy

2021-07-21 21:28:00

Doanh nghiệp sắt thép lãi kỷ lục

Kinh doanh sắt thép được dự báo là một trong những ngành tăng trưởng cao trong đại dịch nhờ giá bán cao và nguồn cung hạn chế. Thực tế, một số doanh nghiệp đã bắt đầu công bố lợi nhuận nửa đầu năm với kết quả rất tích cực, thậm chí tăng hàng chục lần so với cùng kỳ để ghi nhận các mức đỉnh mới.

VLXD.org (TH/ VTV)