Hải Đăng

Hải Đăng

2022-06-30 15:42:00

Điều kiện cấp sổ hồng, sổ đỏ mới nhất

Nếu đủ điều kiện của pháp luật, người sử dụng đất sẽ được cấp sổ đỏ, sổ hồng.

Điều kiện cấp sổ hồng, sổ đỏ mới nhất

Đất có giấy tờ về quyền sử dụng đất

Theo Điều 100 Luật Đất đai 2013, Điều 18 Nghị 43/2014/NĐ-CP và khoản 16, 17 Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP quy định điều kiện cấp sổ hồng, sổ đỏ cho đất như sau:

- Những giấy tờ về quyền được sử dụng đất trước ngày 15.10.1993 do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp.

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tạm thời được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp hoặc có tên trong sổ đăng ký ruộng đất, sổ địa chính trước ngày 15.10.1993.

- Giấy tờ hợp pháp về thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất hoặc tài sản gắn liền với đất; giấy tờ giao nhà tình nghĩa, nhà tình thương gắn liền với đất.

Không phải đất lên thổ cư mới được cấp sổ đỏ, sổ hồng, ngay cả đất nông nghiệp vẫn được cấp nếu đủ điều kiện. Ảnh: TTXVN

Không phải đất lên thổ cư mới được cấp sổ đỏ, sổ hồng, ngay cả đất nông nghiệp vẫn được cấp nếu đủ điều kiện. Ảnh: TTXVN

- Giấy tờ chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua bán nhà ở gắn liền với đất ở trước ngày 15.10.1993 được Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn xác nhận là đã sử dụng trước ngày 15.10.1993.

Đất không có giấy tờ về quyền sử dụng đất

Điều 101 Luật Đất đai 2013 quy định trường hợp đất không có giấy tờ về quyền sử dụng đất thì hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất vẫn được cấp sổ đỏ nếu đủ điều kiện:

- Đang sử dụng đất trước ngày 01.7.2014.

- Có hộ khẩu thường trú tại địa phương và trực tiếp sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

- Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi có đất xác nhận là người đã sử dụng đất ổn định, không có tranh chấp...

Loại đất được cấp sổ đỏ, sổ hồng hiện nay?

Theo Khoản 6 Điều 6 Thông tư 23/2014/TT-BTNMT cũng quy định và hướng dẫn cách ghi mục đích sử dụng đất trong sổ đỏ, sổ hồng.

Nhóm đất nông nghiệp gồm: “Đất chuyên trồng lúa nước”, “Đất trồng lúa nước còn lại”, “Đất trồng lúa nương”, “Đất trồng cây hàng năm khác”, “Đất trồng cây lâu năm”...

- Nhóm đất phi nông nghiệp gồm: “Đất ở tại nông thôn”, “Đất ở tại đô thị”, “Đất xây dựng trụ sở cơ quan”, “Đất quốc phòng”, “Đất an ninh”...

Lao Động