Mac Dinh Cuong

Mèo mun

2021-05-17 15:07:00

Địa ốc Cát Tường làm ăn ra sao?

Cát Tường là thương hiệu bất động sản có tiếng ở khu vực phía Nam, đặc biệt ở thị trường Long An.

Ngày 17/5 Nhà đầu tư online có bài viết: Địa ốc Cát Tường làm ăn ra sao?

Chủ tịch HĐQT Cát Tường Group ông Trần Quốc Việt sinh năm 1984, nguyên quán tại Vĩnh Phúc. Ông theo học trường Trường nghiệp du lịch Sài Gòn, rồi bắt đầu kinh doanh sau khi ra trường.

Đến năm 2007, trong một lần đến huyện Đức Hòa (Long An) để cất nhà, ông bị hấp dẫn với bất động sản và cũng từ đây chuyển hướng sang lĩnh vực này.

Vậy địa ốc Cát Tường đang làm ăn ra sao nhất là tại thị trường Long An?

Empty
Empty
Empty
Empty