Loa phường

Loa phường

2022-06-19 15:50:00

Đất ở tại nông thôn là gì? Có thời hạn sử dụng bao lâu?

Đất ở tại nông thôn là gì? Có thời hạn sử dụng bao lâu là một trong những câu hỏi được nhiều người quan tâm

Đất ở tại nông thôn là gì?

Theo cách hiểu thông thường, đất ở là đất để xây dựng nhà ở, xây dựng các công trình phục vụ đời sống và đã được công nhận là đất ở. Đất ở bao gồm đất ở tại nông thôn, đất ở tại đô thị.

Vậy, hiểu đơn giản, đất ở tại nông thôn là đất để xây dựng nhà ở, xây dựng các công trình phục vụ đời sống tại khu vực nông thôn.

Điều 143 Luật Đất đai 2013 quy định về đất ở tại nông thôn như sau: Là đất ở do hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng tại nông thôn gồm:

- Đất để xây dựng nhà ở

- Đất để xây dựng các công trình phục vụ đời sống- Vườn, ao trong cùng thửa đất thuộc khu dân cư nông thôn

Loại đất này cần phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.Căn cứ vào quỹ đất của địa phương và quy hoạch phát triển nông thôn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định hạn mức đất giao cho mỗi hộ gia đình, cá nhân để làm nhà ở tại nông thôn; diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất ở phù hợp với điều kiện và tập quán tại địa phương.

Việc phân bổ đất ở tại nông thôn trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phải đồng bộ với quy hoạch các công trình công cộng, công trình sự nghiệp bảo đảm thuận tiện cho sản xuất, đời sống của nhân dân, vệ sinh môi trường và theo hướng hiện đại hóa nông thôn.

dat-o-tai-nong-thon-la-gi_1706140631

Căn cứ nào để xác định đất ở tại nông thôn?

Điều 11 Luật Đất đai 2013 quy định căn cứ để xác định đất ở tại nông thôn gồm:

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở đã được cấp trước ngày 10/12/2009; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

- Giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 100 của Luật này;;

- Quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với trường hợp chưa được cấp Giấy chứng nhận.

Ngoài ra, Điều 2 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP cũng có quy định cụ thể về việc xác định các loại đất đối với các trường hợp sử dụng đất không có giấy tờ như sau:

- Trường hợp đang sử dụng đất không có giấy tờ quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 11 của Luật đất đai thì loại đất được xác định như sau:+ Trường hợp đang sử dụng đất ổn định mà không phải do lấn, chiếm, chuyển mục đích sử dụng đất trái phép thì loại đất được xác định theo hiện trạng đang sử dụng;

+ Trường hợp đang sử dụng, đất do lấn, chiếm, chuyển mục đích sử dụng đất trái phép thì căn cứ vào nguồn gốc, quá trình quản lý, sử dụng đất để xác định loại đất.- Trường hợp Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì việc xác định loại đất được căn cứ vào quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị, quy hoạch điểm dân cư nông thôn, quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và dự án đầu tư.

- Đối với thửa đất sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau (không phải là đất ở có vườn, ao trong cùng thửa đất) thì việc xác định loại đất thực hiện như sau:+ Trường hợp xác định được ranh giới sử dụng giữa các mục đích thì tách thửa đất theo từng mục đích và xác định mục đích cho từng thửa đất đó;

+ Trường hợp không xác định được ranh giới sử dụng giữa các mục đích thì mục đích sử dụng đất chính được xác định theo loại đất có mức giá cao nhất trong bảng giá đất do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ban hành.Trường hợp nhà chung cư có mục đích hỗn hợp, trong đó có một phần diện tích sàn nhà chung cư được sử dụng làm văn phòng, cơ sở thương mại, dịch vụ thì mục đích sử dụng chính của phần diện tích đất xây dựng nhà chung cư được xác định là đất ở.

Đất ở tại nông thôn có thời hạn sử dụng bao lâu?

Theo Điều 125 Luật Đất đai năm 2013, đất ở tại nông thôn là một trong những loại đất được nhà nước xác định là đất sử dụng ổn định lâu dài, cụ thể như sau:

Điều 125. Đất sử dụng ổn định lâu dài 

Người sử dụng đất được sử dụng đất ổn định lâu dài trong các trường hợp sau đây: 

1. Đất ở do hộ gia đình, cá nhân sử dụng; 

2. Đất nông nghiệp do cộng đồng dân cư sử dụng quy định tại khoản 3 Điều 131 của Luật này;

3. Đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng, đất rừng sản xuất là rừng tự nhiên; 

4. Đất thương mại, dịch vụ, đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng ổn định mà không phải là đất được Nhà nước giao có thời hạn, cho thuê; 

5. Đất xây dựng trụ sở cơ quan quy định tại khoản 1 Điều 147 của Luật này; đất xây dựng công trình sự nghiệp của tổ chức sự nghiệp công lập chưa tự chủ tài chính quy định tại khoản 2 Điều 147 của Luật này; 

6. Đất sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh; 

7. Đất cơ sở tôn giáo quy định tại Điều 159 của Luật này; 

8. Đất tín ngưỡng; 

9. Đất giao thông, thủy lợi, đất có di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh, đất xây dựng các công trình công cộng khác không có mục đích kinh doanh; 

10. Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa; 

11. Đất tổ chức kinh tế sử dụng quy định tại khoản 3 Điều 127 và khoản 2 Điều 128 của Luật này.

Trên đây là giải đáp đất ở tại nông thôn là gì? Có thời hạn sử dụng bao lâu? Để tìm hiểu thêm những vấn đề pháp lý liên quan, hãy liên hệ trực tiếp đến tổng đài 0845.247.247 để được tư vấn kịp thời.