lili

lili

2022-07-08 15:17:00

Đất chững thì phải làm sao?

Dạo gần đây mình nghe nhiều anh em than là đất chững ghê quá. Bán không được. Nên cũng muốn chia sẻ chút tình trạng của mình

Mình làm việc theo đơn đặt hàng là chủ yếu. Tức là nhận yêu cầu => tìm kiếm => kiểm tra pháp lý và khớp giao dịch

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

- Mình tạm chia những yêu cầu được gửi tới thành 3 tệp như sau

+ Yêu cầu chỉ 1,2 dòng => khách mới phát sinh ý định. Đang trong giai đoạn tham khảo. Tạm gọi là tệp "tham khảo"

+ Yêu cầu chi tiết hơn. Nhưng không nhất định là mua trong năm. Tạm gọi là tệp " muốn mua"

+ Yêu cầu rất chi tiết và có tạm ứng phí săn tìm, hỗ trợ giao dịch. Tạm gọi là tệp " Cần mua"

+ Yêu cầu rất chi tiết. Ứng phí và hỏi đi xem mỗi ngày mỗi tuần. Tạm gọi là tệp " Rất cần mua"

-----------

- Vào những đợt sóng sốt thì các tệp của mình phân bổ theo tỉ lệ đại khái như sau. Cứ 10 khách thì có 1 khách rất cần mua, 3 khách cần mua, 1 khách muốn mua và 5 khách tham khảo.

- Coi như tỉ lệ là 10% rất cần mua, 30% cần mua, 10% muốn mua và 50% tham khảo

- Vào kỳ mà mọi người gọi là đất chững thì tổng lượng yêu cầu của mình nhận thực ra không có thay đổi biến động nhiều. Tuy nhiên nó lại biến động rất lớn ở kết quả

- Cụ thể là khi vào kỳ đất chững thì 10 yêu cầu gửi về chỉ có thể nhận được tầm 7-8 yêu cầu. Còn lại là không thể nhận ngay thời điểm yêu cầu do mình nhắm tình hình là với tài chính này và yêu cầu này là không thể khớp được giao dịch

- Rồi khi nhận yêu cầu rồi thì tỉ lệ khớp được giao dịch cũng giảm hẳn.

- Không phải do các mong muốn trong yêu cầu không tìm được. Nhưng có 1 sự thật là khi yêu cầu là 70% đi thì miếng đất nó phải đẹp tới 90% thì lúc đó nó mới có giao dịch được khớp. Còn thời kỳ đất chững thì rất khó để tìm được miếng đất vượt quá kỳ vọng trong yêu cầu của khách hàng

------------

- Từ tình hình công việc của mình. Mình rút ra 1 điều là nhu cầu của khách hàng không giảm. Đất chững là do nguồn cung phù hợp tài chính, yêu cầu với phần lớn khách hàng đã không còn nhiều. Nên các giao dịch phát sinh bị giảm xuống

- Mình giải quyết vấn đề này bằng cách tìm kiếm 1 thị trường đại dương xanh khác để khai thác

- Cũng một hướng khác là lập các nhóm mua chung thửa lớn rồi tách ra cho mỗi người một miếng phù hợp tài chính. Cách này thì đáp ứng được yêu cầu về vị trí, tiện ích, tài chính. Bị giảm đi 1 chút về diện tích

-----------------

Ngoài ra....Còn cách nào khác anh em có thể cùng chia sẻ để tham khảo nghen

Nhất Tiếu Sơn Trà