lili

lili

2022-02-14 11:03:00

Danh sách hơn 140 dự án nhà ở thương mại tại TP.HCM đang triển khai xây dựng và hoàn thành từ 2021 đến 2025

Bảng danh sách hơn 140 dự án nhà ở thương mại tại TP.HCM đang triển khai xây dựng và hoàn thành từ 2021 đến 2025.

Trong đó:

- Thành phố Thủ Đức có 59 dự án;

- Bình Chánh (13 dự án);

- Quận 7 (12 dự án);

- Quận 1 (9 dự án);

- Nhà Bè (8 dự án);

- Quận 8, Quận 12, Bình Tân (7 dự án);

- Tân Phú (5 dự án)

- Quận 6 (4 dự án);

- Tân Bình, Hóc Môn (4 dự án);

- Quận 4, Cần Giờ (2 dự án);

- Gò Vấp, Bình Thạnh (1 dự án);

a19
a18
a17
a16
a15
a14
a13
a12
a12
a11
a10
a9
a8
a7
a6
a5
a4
a3
a2
a1

Nguồn: Sở Xây dựng TP.HCM/File quyết định phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 - 2025 và năm 2021, 2022