Hải Đăng

Hải Đăng

2021-07-18 14:51:00

Đang dùng CMND phải biết những điều này

Với nhiều đặc điểm khác với Chứng minh nhân dân (CMND) gắn chip, không ít người đang dùng CMND tỏ ra lo lắng vì chưa hiểu rõ về loại thẻ này.

CMND và CCCD có giá trị như nhau, dùng song song

Mục 4, Phần I Thông tư 04/1999/TT-BCA(C13) hướng dẫn Nghị định 05/1999/NĐ-CP quy định: Chứng minh nhân dân (CMND) có giá trị sử dụng 15 năm. Mỗi công dân Việt Nam chỉ được cấp một CMND với mã số riêng.

Nếu có sự thay đổi hoặc bị mất CMND thì được làm thủ tục đổi, cấp lại, nhưng số ghi trên CMND vẫn giữ như cũ.

cccd

Theo khoản 2 Điều 38 Luật Căn cước công dân 2014 nêu rõ, CMND đã được cấp trước ngày Luật này có hiệu lực vẫn có giá trị sử dụng đến hết thời hạn theo quy định; khi công dân có yêu cầu thì được đổi sang thẻ CCCD.

Điều 1 Nghị định 05/1999/NĐ-CP quy định CMND dân là một loại giấy tờ tùy thân của công dân do cơ quan Công an có thẩm quyền chứng nhận về những đặc điểm riêng và nội dung cơ bản của mỗi người.

Còn theo Khoản 1 Điều 20 Luật Căn cước công dân 2014, thẻ CCCD là giấy tờ tùy thân của công dân Việt Nam có giá trị chứng minh về CCCD của người được cấp thẻ để thực hiện các giao dịch trên lãnh thổ Việt Nam.

Như vậy, cả CMND và CCCD đều là giấy tờ tùy thân của công dân và có giá trị như nhau, được dùng song song với nhau.

6 trường hợp dùng CMND cần đổi sang CCCD gắn chip

Điều 5 Nghị định 05/1999/NĐ-CP nếu 6 trường hợp cần đổi sang CCCD:

- CMND hết thời hạn sử dụng.

- CMND hư hỏng không sử dụng được.

- Thay đổi họ, tên, chữ đệm, ngày, tháng, năm sinh.

- Thay đổi nơi đăng ký hộ khẩu thường trú ngoài phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Thay đổi đặc điểm nhận dạng.

- Mất chứng minh nhân dân.

Khi đổi sang CCCD sẽ bị thu hồi CMND

Theo khoản 3 Điều 11 Thông tư số 59/2021/TT-BCA nêu rõ: Thu lại CMND, thẻ CCCD đang sử dụng trong trường hợp công dân làm thủ tục chuyển từ CMND sang thẻ CCCD, đổi thẻ CCCD.

Để được trợ giúp về pháp lý quý vị hãy liên hệ đến số điện thoại 0782.147.247 hoặc 0783.147.247 hoặc mail: [email protected] để được các luật sư tư vấn hoàn toàn miễn phí, quý vị chỉ phải trả cước viến thông theo quy định, ngoài ra không phải thanh bất kỳ một loại phí nào, trước, trong và sau khi tư vấn.