Mai Anh

Mai Anh

2021-09-03 21:45:00

Đắk Lắk: Yêu cầu không xử lý giao dịch đất nền tại khu dân cư Hà Huy Tập

Do chưa hoàn thành các công trình hạ tầng theo đúng quy định của pháp luật, UBND tỉnh Đắk Lắk đã yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai không tiếp nhận, xử lý hồ sơ giao dịch chuyển quyền sử dụng đất đối với dự án Khu dân cư Hà Huy Tập (phường Tân An, TP Buôn Ma Thuột).

Theo nội dung văn bản cho biết, theo báo cáo của Sở Xây dựng Đắk Lắk, hiện nay Công ty Ân Phú chưa hoàn thành các công trình hạ tầng xã hội theo đúng tiến độ dự án và cam kết của chủ đầu tư; việc đề nghị UBND tỉnh tổ chức cuộc họp để xem xét giải quyết kiến nghị của chủ đầu tư là chưa đảm bảo quy định.

Do đó, UBND tỉnh yêu cầu Công ty Ân Phú hoàn thành các công trình hạ tầng xã hội theo đúng tiến độ dự án. Sở Xây dựng có nhiệm vụ đôn đốc, theo dõi Công ty Ân Phú hoàn thành theo đúng tiến độ đã cam kết.

Lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk yêu cầu không xử lý hồ sơ giao dịch đất nền tại khu dân cư Hà Huy Tập.

Lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk yêu cầu không xử lý hồ sơ giao dịch đất nền tại khu dân cư Hà Huy Tập.

Qua đây, Sở Tài Nguyên và Môi trường chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai không tiếp nhận, xử lý hồ sơ giao dịch chuyển quyền sử dụng đất của chủ đầu tư khi dự án chưa hoàn thành hạng mục hạ tầng xã hội nêu trên.

UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu Sở Xây dựng, Sở Tài Nguyên và Môi trường trong quá trình giải quyết công việc phải căn cứ quy định hiện hành, chức năng nhiệm vụ của đơn vị để chủ động xử lý, giải quyết các nội dung công việc theo thẩm quyền. Đối với những nội dung đề xuất UBND tỉnh xem xét giải quyết cần phải làm làm rõ những cơ sở pháp lý, phải đảm bảo các quy định hiện hành.

Trước đó, Sở Xây dựng tỉnh Đắk Lắk đã có văn bản Số 1323/SXD-QLN gửi CTCP Đầu tư – Phát triển đô thị Ân Phú về việc xác nhận đủ điều kiện ký hợp đồng mua bán, cho thuê nhà ở hình thành trong tương lai tại dự án Khu dân cư Hà Huy Tập, phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột.

Theo đó, Sở Xây dựng tỉnh Đắk Lắk cho biết, hồ sơ do CTCP Đầu tư – Phát triển đô thị Ân Phú gửi đến Sở Xây dựng để xác nhận đủ điều kiện giao dịch nhà ở trong tương lai chưa cung cấp được thông tin, hồ sơ về thế chấp dự án và chưa được Ngân hàng có đủ điều kiện năng lực thực hiện bảo lãnh nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư đối với khách hàng.

Tại Công văn số 39-CV/AP, ngày 31/5/2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển đô thị An Phú chưa có thông tin về việc thế chấp dự án, quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất. Về thực hiện bảo lãnh nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư đối với khách hàng. Chưa thực hiện theo Điều 56 của Luật Kinh doanh bất động sản 2014.

Chủ đầu tư chỉ cam kết tại Công văn số 47/CV-AP ngày 09/6/2021: “Chịu trách nhiệm giải chấp tài sản; thực hiện bảo lãnh nghĩa vụ tài chính với khách hàng trước khi bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai tại dự án” là chưa đáp ứng đủ điều kiện theo quy định (điểm b khoản 2, Điều 19, Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ; Điều 56 Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014).

Với những lý do trên, Sở Xây dựng chưa đủ căn cứ để xem xét xác nhận điều kiện ký hợp đồng bán nhà ở hình thành trong tương lai theo đề nghị tại Công văn số 39/CV-AP ngày 31/5/2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư - Phát triển đô thị Ấn Phú.