Mai Anh

Mai Anh

2022-06-06 11:57:00

Đà Nẵng mời đấu thầu dự án xử lý rác thải hơn 800 tỉ đồng

Dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt 1.000 tấn/ngày đêm có tổng mức đầu tư 803 tỉ đồng, tại Khu liên hợp xử lý chất thải rắn TP Đà Nẵng.

Ngày 6-6, Sở TN&MT Đà Nẵng cho hay đang mời các nhà đầu tư (NĐT) đăng ký quan tâm thực hiện dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt 1.000 tấn/ngày đêm tại Khu liên hợp xử lý chất thải rắn TP Đà Nẵng theo hình thức đối tác công - tư PPP.

Khu liên hợp xử lý chất thải rắn TP Đà Nẵng đang được đầu tư đồng bộ. Ảnh: TẤN VIỆT

Khu liên hợp xử lý chất thải rắn TP Đà Nẵng đang được đầu tư đồng bộ. Ảnh: TẤN VIỆT

Thời gian thực hiện dự án dự kiến trong giai đoạn 2023 – 2024. Tổng diện tích dự án là 29.059 m2. Trong đó, diện tích xây dựng nhà máy phù hợp với quy hoạch chi tiết được UBND TP Đà Nẵng phê duyệt. Dự kiến loại hợp đồng dự án là BLT (Xây dựng - Thuê dịch vụ - Chuyển giao). Sơ bộ tổng mức đầu tư gần 803 tỉ đồng.

Về nguyên tắc xác định hình thức lựa chọn NĐT, Đà Nẵng sẽ tổ chức đấu thầu quốc tế rộng rãi có sơ tuyển trong trường hợp có từ sáu NĐT trở lên quan tâm. Trong đó có ít nhất một NĐT được thành lập theo pháp luật nước ngoài đăng ký quan tâm. Thời điểm hết hạn đăng ký là 14 giờ ngày 3-7-2022.

Theo Sở TN&MT Đà Nẵng, việc triển khai dự án góp phần đạt mục tiêu xây dựng Đà Nẵng - TP môi trường giai đoạn 2021 - 2025, hướng đến đô thị sinh thái.

Dự án áp dụng công nghệ xử lý chất thải tổ hợp (bao gồm phân loại, xử lý chất thải sau phân loại…), giảm diện tích chôn lấp, tạo ra các sản phẩm có ích.

Đà Nẵng kỳ vọng sự ra đời của nhà máy xử lý chất thải rắn 1.000 tấn/ngày đêm sẽ đáp ứng yêu cầu xử lý rác thải tại TP. Góp phần giảm thiểu những tác động hiện trạng của hoạt động chôn lấp chất thải rắn.

Theo PLO