Hải Đăng

Hải Đăng

2021-11-15 16:42:00

Cưỡng chế nửa vời, Trảng Dài (Đồng Nai) lại tái diễn tình trạng xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp?

Là điểm nóng về tình trạng phân lô bán nền, xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp ở TP Biên Hòa, Đồng Nai, nhưng năm qua Trảng Dài không chỉ xây dựng những căn nhà nhỏ mà còn xây dựng cả biệt phủ. Tỉnh Đồng Nai đã tiến hành thanh tra, kiểm tra, rà soát nhiều trường hợp vi phạm về đất đai, xây dựng. Qua thanh tra UBND thành phố Biên Hòa đã tổ chức cưỡng chế hàng loạt căn nhà, công trình xây dựng vi phạm; tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm, kỷ luật hàng loạt cá nhân và tập thể UBND phường Trảng Dài, luân chuyển công tác một số cán bộ, công chức đi nơi khác.

Tuy nhiên, tình trạng xây dựng công trình xây dựng, nhà ở không phép, trái phép trên đất nông nghiệp, đất quy hoạch đất trồng cây lâu năm, hàng năm, đất xây dựng cơ sở y tế, giáo dục… thời gian qua ở Tràng Dài không hề thuyên giảm mặc dù  Thanh tra tỉnh Đồng Nai đã phối hợp với các sở ngành, UBND các cấp tiến hành thanh tra, xử lý công tác quản lý sử dụng đất đai và xây dựng tại nhiều huyện, thành phố của tỉnh Đồng Nai, trong đó có phường Trảng Dài thuộc thành phố Biên Hòa. Qua thanh tra UBND thành phố Biên Hòa đã tổ chức cưỡng chế hàng loạt căn nhà, công trình xây dựng vi phạm; tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm, kỷ luật hàng loạt cá nhân và tập thể UBND phường Trảng Dài, luân chuyển công tác một số cán bộ, công chức đi nơi khác. Tuy nhiên, hiện nay tại phường Trảng Dài lại tái diễn việc xây dựng nhà ở trái phép trên đất nông nghiệp, đất quy hoạch đất trồng cây lâu năm, hàng năm.

Việc tái diễn này thể hiện ngay tai báo cáo của UBND TP Biên Hòa về việc tiếp tục thực hiện Kết luận Thanh tra số 13032/KL- UBND ngày 29/11/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Theo đó UBND TP Biên Hòa lý giải:

"Đối với nội dung rà soát, kiếm tra các trường hợp vi phạm về đất đai, xây dựng để xử lý quy hoạch xây dựng và quy hoạch sử dụng đất theo quy định pháp luât: UBND TP Biên Hòa đã rà soát vị trí các thửa đất theo Kết luận thanh tra số 13032/KL - UBND, tổng hợp cập nhật, chồng ghéo vị trí các thửa đất vi phạm lên nền bản đồ quy hoạch sử dụng đất nến năm 2030 của TP Biên Hòa gửi Sở TN&MT tại văn bản 11682/UBND-KTN ngày 10/8/2021 và kèm theo file bản đồ chồng ghép.

Về việc tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm, xử lý kỉ luật trong thi hành pháp luật và xử lý vi phạm hành chính; UBND TP Biên Hòa đã tổ chức kiểm điểm đối cới các cá nhân và tập thể UBND phường Trảng Dài, các cá nhân và tập thể Đội Quản lý Trật tự đô thị thành phố, đồng thời phê bình nghiêm khắc đối với lãnh đạo phòng Nội vụ TP trong việc chậm chễ tham mưu đề xuất việc thực hiện kiểm điểm theo kết luận của Thanh Tra.

Đối với 13 trường hợp không phù hợp quy hoạch đất ở, đã xử lý vi phạm hành chính nhưng chưa chấp hành khắc phục hậu quả; UBND TP Biên Hòa đã lập Tổ kiểm tra xử lý các trường hợp phân lô bán nền xây dựng không phép. Để chấn chỉnh công tác quản lý đất đai, xây dựng trên địa bàn UBND TP đã có văn bản chỉ đạo UBND phường Trảng Dài lập hồ sơ xử lý cưỡng chế 13 trường hợp này trong quý III năm 2021 theo quy định pháp luật. Tuy nhiên do tình hình dịch Covid-19 hiện đang diễn biến rất phức tạp, các đơn vị. địa phương đang tập trung toàn bộ công tác phòng, chống dịch Covid-19 và đồng thời phải thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, chỉ thị 15 của UBND tỉnh Đồng Nai nên chưa thực hiện việc cưỡng chế đối với 13 trường hợp nêu trên...."

Có thể thấy các trường hợp vi phạm theo Kết luận thanh tra 13032 từ 2018 đến nay đã là 2021, UBND phường Trảng Dài vẫn chưa triệt để khắc phục hậu quả, đến thời điểm hiện tại trong khi cán bộ địa phương còn banaj phòng chống dịch thì các trường hợp vi phạm lại nhanh tay tiếp tục thức hiện các công trình xây dựng trái phép để đưa mọi việc vào chuyện đã rồi. Sự chậm chễ không chỉ khiến người dân bức xúc còn gây lãng phí tài sản của cá nhân và nhà nước. UBND TP khẳng định khắc phục trong quý III nhưng đến nay đã là quý IV/ 2021, liệu các trường hợp vi phạm này có diễn ra tihf trangk "đánh bùn sang ao" hợp thức hóa cho sai phạm để tránh lãng phí hay không? Vì hầu hết các công trình vì phạm đều có sự hoành tráng về quy mô cũng như thể hiện sự giàu có của gia chủ.

Empty
Tờ 5 thửa 3, phường Trảng Dài, trên một phần diện tích của thửa đất hiện có 1 căn nhà 1 trệt, 2 lầu đang được thi công.

Tờ 5 thửa 3, phường Trảng Dài, trên một phần diện tích của thửa đất hiện có 1 căn nhà 1 trệt, 2 lầu đang được thi công.

Tờ 6 thửa 502, quy hoạch đất trồng cây lâu năm, cuối thửa đất này hiện có 1 căn nhà đang được thi công (kết cấu 1 trệt, 1 lầu). Công trình ở khu phố 3, phường Trảng Dài, cách đường 768B khoảng 100m.

Tờ 6 thửa 502, quy hoạch đất trồng cây lâu năm, cuối thửa đất này hiện có 1 căn nhà đang được thi công (kết cấu 1 trệt, 1 lầu). Công trình ở khu phố 3, phường Trảng Dài, cách đường 768B khoảng 100m.

Tờ 6 thửa 502, quy hoạch đất trồng cây lâu năm, cuối thửa đất này hiện có 1 căn nhà đang được thi công (kết cấu 1 trệt, 1 lầu). Công trình ở khu phố 3, phường Trảng Dài, cách đường 768B khoảng 100m.

Tờ 6 thửa 502, quy hoạch đất trồng cây lâu năm, cuối thửa đất này hiện có 1 căn nhà đang được thi công (kết cấu 1 trệt, 1 lầu). Công trình ở khu phố 3, phường Trảng Dài, cách đường 768B khoảng 100m.

Tờ 6 thửa 502, quy hoạch đất trồng cây lâu năm, cuối thửa đất này hiện có 1 căn nhà đang được thi công (kết cấu 1 trệt, 1 lầu). Công trình ở khu phố 3, phường Trảng Dài, cách đường 768B khoảng 100m.

Tờ 6 thửa 502, quy hoạch đất trồng cây lâu năm, cuối thửa đất này hiện có 1 căn nhà đang được thi công (kết cấu 1 trệt, 1 lầu). Công trình ở khu phố 3, phường Trảng Dài, cách đường 768B khoảng 100m.

Tờ 6 thửa 502, quy hoạch đất trồng cây lâu năm, cuối thửa đất này hiện có 1 căn nhà đang được thi công (kết cấu 1 trệt, 1 lầu). Công trình ở khu phố 3, phường Trảng Dài, cách đường 768B khoảng 100m.

Tờ 6 thửa 502, quy hoạch đất trồng cây lâu năm, cuối thửa đất này hiện có 1 căn nhà đang được thi công (kết cấu 1 trệt, 1 lầu). Công trình ở khu phố 3, phường Trảng Dài, cách đường 768B khoảng 100m.

Empty
Tờ 54 thửa 139, p. Trảng Dài. Các đoạn đường bê tông trên thửa đất này trước đây đã bị cưỡng chế (cuốc đường), nay đã được người sử dụng đất đổ đá mi trải phủ mặt đường.

Tờ 54 thửa 139, p. Trảng Dài. Các đoạn đường bê tông trên thửa đất này trước đây đã bị cưỡng chế (cuốc đường), nay đã được người sử dụng đất đổ đá mi trải phủ mặt đường.

Tờ 54 thửa 139, p. Trảng Dài. Các đoạn đường bê tông trên thửa đất này trước đây đã bị cưỡng chế (cuốc đường), nay đã được người sử dụng đất đổ đá mi trải phủ mặt đường.

Tờ 54 thửa 139, p. Trảng Dài. Các đoạn đường bê tông trên thửa đất này trước đây đã bị cưỡng chế (cuốc đường), nay đã được người sử dụng đất đổ đá mi trải phủ mặt đường.

Tờ 54 thửa 139, p. Trảng Dài. Các đoạn đường bê tông trên thửa đất này trước đây đã bị cưỡng chế (cuốc đường), nay đã được người sử dụng đất đổ đá mi trải phủ mặt đường.

Tờ 54 thửa 139, p. Trảng Dài. Các đoạn đường bê tông trên thửa đất này trước đây đã bị cưỡng chế (cuốc đường), nay đã được người sử dụng đất đổ đá mi trải phủ mặt đường.

Empty
Tờ 5 thửa 239, diện tích khoảng 11649.8m2, quy hoạch đất trồng cây hàng năm khác. Hiện tại, trên 1 phần diện tích của thửa đất này (1 lô đất) có 01 căn nhà 1 trệt, 1 lầu đang được thi công.

Tờ 5 thửa 239, diện tích khoảng 11649.8m2, quy hoạch đất trồng cây hàng năm khác. Hiện tại, trên 1 phần diện tích của thửa đất này (1 lô đất) có 01 căn nhà 1 trệt, 1 lầu đang được thi công.

Tờ 5 thửa 239, diện tích khoảng 11649.8m2, quy hoạch đất trồng cây hàng năm khác. Hiện tại, trên 1 phần diện tích của thửa đất này (1 lô đất) có 01 căn nhà 1 trệt, 1 lầu đang được thi công.

Tờ 5 thửa 239, diện tích khoảng 11649.8m2, quy hoạch đất trồng cây hàng năm khác. Hiện tại, trên 1 phần diện tích của thửa đất này (1 lô đất) có 01 căn nhà 1 trệt, 1 lầu đang được thi công.

Tờ 5 thửa 239, diện tích khoảng 11649.8m2, quy hoạch đất trồng cây hàng năm khác. Hiện tại, trên 1 phần diện tích của thửa đất này (1 lô đất) có 01 căn nhà 1 trệt, 1 lầu đang được thi công.

Tờ 5 thửa 239, diện tích khoảng 11649.8m2, quy hoạch đất trồng cây hàng năm khác. Hiện tại, trên 1 phần diện tích của thửa đất này (1 lô đất) có 01 căn nhà 1 trệt, 1 lầu đang được thi công.

Hình ảnh gi nhận thời điểm chưa tháo rỡ tại Tờ 55 thửa 139 tại KP4C, phường Trảng Dài. Trên đất có 3 đoạn đường bê tông với khổ rộng 5m; 8 trụ điện đã kéo dây. Ngày 4/11/2020, UBND phường Trảng Dài và UBND Tp Biên Hòa đã tổ chức cưỡng chế, cuốc 2 đoạn đường tại thửa đất này. Hiện trạng, trên đất còn mảng bê tông của 2 đoạn đường đã bị cuốc, còn 1 đoạn chưa cuốc, 8 trụ điện còn nguyên trên đất (chưa cưỡng chế tháo dở).

Hình ảnh gi nhận thời điểm chưa tháo rỡ tại Tờ 55 thửa 139 tại KP4C, phường Trảng Dài. Trên đất có 3 đoạn đường bê tông với khổ rộng 5m; 8 trụ điện đã kéo dây. Ngày 4/11/2020, UBND phường Trảng Dài và UBND Tp Biên Hòa đã tổ chức cưỡng chế, cuốc 2 đoạn đường tại thửa đất này. Hiện trạng, trên đất còn mảng bê tông của 2 đoạn đường đã bị cuốc, còn 1 đoạn chưa cuốc, 8 trụ điện còn nguyên trên đất (chưa cưỡng chế tháo dở).

Empty
Empty
Hình ảnh gi nhận thời điểm chưa tháo rỡ tại Tờ 55 thửa 139 tại KP4C, phường Trảng Dài. Trên đất có 3 đoạn đường bê tông với khổ rộng 5m; 8 trụ điện đã kéo dây. Ngày 4/11/2020, UBND phường Trảng Dài và UBND Tp Biên Hòa đã tổ chức cưỡng chế, cuốc 2 đoạn đường tại thửa đất này. Hiện trạng, trên đất còn mảng bê tông của 2 đoạn đường đã bị cuốc, còn 1 đoạn chưa cuốc, 8 trụ điện còn nguyên trên đất (chưa cưỡng chế tháo dở).

Hình ảnh gi nhận thời điểm chưa tháo rỡ tại Tờ 55 thửa 139 tại KP4C, phường Trảng Dài. Trên đất có 3 đoạn đường bê tông với khổ rộng 5m; 8 trụ điện đã kéo dây. Ngày 4/11/2020, UBND phường Trảng Dài và UBND Tp Biên Hòa đã tổ chức cưỡng chế, cuốc 2 đoạn đường tại thửa đất này. Hiện trạng, trên đất còn mảng bê tông của 2 đoạn đường đã bị cuốc, còn 1 đoạn chưa cuốc, 8 trụ điện còn nguyên trên đất (chưa cưỡng chế tháo dở).

Empty
Empty
Hình ảnh gi nhận thời điểm chưa tháo rỡ tại Tờ 55 thửa 139 tại KP4C, phường Trảng Dài. Trên đất có 3 đoạn đường bê tông với khổ rộng 5m; 8 trụ điện đã kéo dây. Ngày 4/11/2020, UBND phường Trảng Dài và UBND Tp Biên Hòa đã tổ chức cưỡng chế, cuốc 2 đoạn đường tại thửa đất này. Hiện trạng, trên đất còn mảng bê tông của 2 đoạn đường đã bị cuốc, còn 1 đoạn chưa cuốc, 8 trụ điện còn nguyên trên đất (chưa cưỡng chế tháo dở).

Hình ảnh gi nhận thời điểm chưa tháo rỡ tại Tờ 55 thửa 139 tại KP4C, phường Trảng Dài. Trên đất có 3 đoạn đường bê tông với khổ rộng 5m; 8 trụ điện đã kéo dây. Ngày 4/11/2020, UBND phường Trảng Dài và UBND Tp Biên Hòa đã tổ chức cưỡng chế, cuốc 2 đoạn đường tại thửa đất này. Hiện trạng, trên đất còn mảng bê tông của 2 đoạn đường đã bị cuốc, còn 1 đoạn chưa cuốc, 8 trụ điện còn nguyên trên đất (chưa cưỡng chế tháo dở).

Empty
Hình ảnh gi nhận thời điểm chưa tháo rỡ tại Tờ 55 thửa 139 tại KP4C, phường Trảng Dài. Trên đất có 3 đoạn đường bê tông với khổ rộng 5m; 8 trụ điện đã kéo dây. Ngày 4/11/2020, UBND phường Trảng Dài và UBND Tp Biên Hòa đã tổ chức cưỡng chế, cuốc 2 đoạn đường tại thửa đất này. Hiện trạng, trên đất còn mảng bê tông của 2 đoạn đường đã bị cuốc, còn 1 đoạn chưa cuốc, 8 trụ điện còn nguyên trên đất (chưa cưỡng chế tháo dở).

Hình ảnh gi nhận thời điểm chưa tháo rỡ tại Tờ 55 thửa 139 tại KP4C, phường Trảng Dài. Trên đất có 3 đoạn đường bê tông với khổ rộng 5m; 8 trụ điện đã kéo dây. Ngày 4/11/2020, UBND phường Trảng Dài và UBND Tp Biên Hòa đã tổ chức cưỡng chế, cuốc 2 đoạn đường tại thửa đất này. Hiện trạng, trên đất còn mảng bê tông của 2 đoạn đường đã bị cuốc, còn 1 đoạn chưa cuốc, 8 trụ điện còn nguyên trên đất (chưa cưỡng chế tháo dở).

Empty
Hình ảnh gi nhận thời điểm chưa tháo rỡ tại Tờ 55 thửa 139 tại KP4C, phường Trảng Dài. Trên đất có 3 đoạn đường bê tông với khổ rộng 5m; 8 trụ điện đã kéo dây. Ngày 4/11/2020, UBND phường Trảng Dài và UBND Tp Biên Hòa đã tổ chức cưỡng chế, cuốc 2 đoạn đường tại thửa đất này. Hiện trạng, trên đất còn mảng bê tông của 2 đoạn đường đã bị cuốc, còn 1 đoạn chưa cuốc, 8 trụ điện còn nguyên trên đất (chưa cưỡng chế tháo dở).

Hình ảnh gi nhận thời điểm chưa tháo rỡ tại Tờ 55 thửa 139 tại KP4C, phường Trảng Dài. Trên đất có 3 đoạn đường bê tông với khổ rộng 5m; 8 trụ điện đã kéo dây. Ngày 4/11/2020, UBND phường Trảng Dài và UBND Tp Biên Hòa đã tổ chức cưỡng chế, cuốc 2 đoạn đường tại thửa đất này. Hiện trạng, trên đất còn mảng bê tông của 2 đoạn đường đã bị cuốc, còn 1 đoạn chưa cuốc, 8 trụ điện còn nguyên trên đất (chưa cưỡng chế tháo dở).

Empty
Hình ảnh gi nhận thời điểm chưa tháo rỡ tại Tờ 55 thửa 139 tại KP4C, phường Trảng Dài. Trên đất có 3 đoạn đường bê tông với khổ rộng 5m; 8 trụ điện đã kéo dây. Ngày 4/11/2020, UBND phường Trảng Dài và UBND Tp Biên Hòa đã tổ chức cưỡng chế, cuốc 2 đoạn đường tại thửa đất này. Hiện trạng, trên đất còn mảng bê tông của 2 đoạn đường đã bị cuốc, còn 1 đoạn chưa cuốc, 8 trụ điện còn nguyên trên đất (chưa cưỡng chế tháo dở).

Hình ảnh gi nhận thời điểm chưa tháo rỡ tại Tờ 55 thửa 139 tại KP4C, phường Trảng Dài. Trên đất có 3 đoạn đường bê tông với khổ rộng 5m; 8 trụ điện đã kéo dây. Ngày 4/11/2020, UBND phường Trảng Dài và UBND Tp Biên Hòa đã tổ chức cưỡng chế, cuốc 2 đoạn đường tại thửa đất này. Hiện trạng, trên đất còn mảng bê tông của 2 đoạn đường đã bị cuốc, còn 1 đoạn chưa cuốc, 8 trụ điện còn nguyên trên đất (chưa cưỡng chế tháo dở).

Empty
Hình ảnh gi nhận thời điểm chưa tháo rỡ tại Tờ 55 thửa 139 tại KP4C, phường Trảng Dài. Trên đất có 3 đoạn đường bê tông với khổ rộng 5m; 8 trụ điện đã kéo dây. Ngày 4/11/2020, UBND phường Trảng Dài và UBND Tp Biên Hòa đã tổ chức cưỡng chế, cuốc 2 đoạn đường tại thửa đất này. Hiện trạng, trên đất còn mảng bê tông của 2 đoạn đường đã bị cuốc, còn 1 đoạn chưa cuốc, 8 trụ điện còn nguyên trên đất (chưa cưỡng chế tháo dở).

Hình ảnh gi nhận thời điểm chưa tháo rỡ tại Tờ 55 thửa 139 tại KP4C, phường Trảng Dài. Trên đất có 3 đoạn đường bê tông với khổ rộng 5m; 8 trụ điện đã kéo dây. Ngày 4/11/2020, UBND phường Trảng Dài và UBND Tp Biên Hòa đã tổ chức cưỡng chế, cuốc 2 đoạn đường tại thửa đất này. Hiện trạng, trên đất còn mảng bê tông của 2 đoạn đường đã bị cuốc, còn 1 đoạn chưa cuốc, 8 trụ điện còn nguyên trên đất (chưa cưỡng chế tháo dở).

Hình ảnh gi nhận thời điểm chưa tháo rỡ tại Tờ 55 thửa 139 tại KP4C, phường Trảng Dài. Trên đất có 3 đoạn đường bê tông với khổ rộng 5m; 8 trụ điện đã kéo dây. Ngày 4/11/2020, UBND phường Trảng Dài và UBND Tp Biên Hòa đã tổ chức cưỡng chế, cuốc 2 đoạn đường tại thửa đất này. Hiện trạng, trên đất còn mảng bê tông của 2 đoạn đường đã bị cuốc, còn 1 đoạn chưa cuốc, 8 trụ điện còn nguyên trên đất (chưa cưỡng chế tháo dở).

Hình ảnh gi nhận thời điểm chưa tháo rỡ tại Tờ 55 thửa 139 tại KP4C, phường Trảng Dài. Trên đất có 3 đoạn đường bê tông với khổ rộng 5m; 8 trụ điện đã kéo dây. Ngày 4/11/2020, UBND phường Trảng Dài và UBND Tp Biên Hòa đã tổ chức cưỡng chế, cuốc 2 đoạn đường tại thửa đất này. Hiện trạng, trên đất còn mảng bê tông của 2 đoạn đường đã bị cuốc, còn 1 đoạn chưa cuốc, 8 trụ điện còn nguyên trên đất (chưa cưỡng chế tháo dở).

Hình ảnh gi nhận thời điểm chưa tháo rỡ tại Tờ 55 thửa 139 tại KP4C, phường Trảng Dài. Trên đất có 3 đoạn đường bê tông với khổ rộng 5m; 8 trụ điện đã kéo dây. Ngày 4/11/2020, UBND phường Trảng Dài và UBND Tp Biên Hòa đã tổ chức cưỡng chế, cuốc 2 đoạn đường tại thửa đất này. Hiện trạng, trên đất còn mảng bê tông của 2 đoạn đường đã bị cuốc, còn 1 đoạn chưa cuốc, 8 trụ điện còn nguyên trên đất (chưa cưỡng chế tháo dở).

Hình ảnh gi nhận thời điểm chưa tháo rỡ tại Tờ 55 thửa 139 tại KP4C, phường Trảng Dài. Trên đất có 3 đoạn đường bê tông với khổ rộng 5m; 8 trụ điện đã kéo dây. Ngày 4/11/2020, UBND phường Trảng Dài và UBND Tp Biên Hòa đã tổ chức cưỡng chế, cuốc 2 đoạn đường tại thửa đất này. Hiện trạng, trên đất còn mảng bê tông của 2 đoạn đường đã bị cuốc, còn 1 đoạn chưa cuốc, 8 trụ điện còn nguyên trên đất (chưa cưỡng chế tháo dở).

Hình ảnh gi nhận thời điểm chưa tháo rỡ tại Tờ 55 thửa 139 tại KP4C, phường Trảng Dài. Trên đất có 3 đoạn đường bê tông với khổ rộng 5m; 8 trụ điện đã kéo dây. Ngày 4/11/2020, UBND phường Trảng Dài và UBND Tp Biên Hòa đã tổ chức cưỡng chế, cuốc 2 đoạn đường tại thửa đất này. Hiện trạng, trên đất còn mảng bê tông của 2 đoạn đường đã bị cuốc, còn 1 đoạn chưa cuốc, 8 trụ điện còn nguyên trên đất (chưa cưỡng chế tháo dở).

Hình ảnh gi nhận thời điểm chưa tháo rỡ tại Tờ 55 thửa 139 tại KP4C, phường Trảng Dài. Trên đất có 3 đoạn đường bê tông với khổ rộng 5m; 8 trụ điện đã kéo dây. Ngày 4/11/2020, UBND phường Trảng Dài và UBND Tp Biên Hòa đã tổ chức cưỡng chế, cuốc 2 đoạn đường tại thửa đất này. Hiện trạng, trên đất còn mảng bê tông của 2 đoạn đường đã bị cuốc, còn 1 đoạn chưa cuốc, 8 trụ điện còn nguyên trên đất (chưa cưỡng chế tháo dở).