Mac Dinh Cuong

Quốc Vũ

2021-05-02 15:45:00

Cụm công nghiệp La Hà mở rộng: Nhiều doanh nghiệp chưa được giao đất

Cụm công nghiệp (CCN) La Hà tọa lạc tại TT. La Hà, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi. CNN này đã được UBND tỉnh Quãng Ngãi ban hành Quyết định phê duyệt quy hoạch phát triển cụm công nghiệp ngày 21/8/2015 (Quyết định số: 1428/QĐ-UBND) với quy mô 21ha. Thời gian qua, huyện Tư Nghĩa đẩy mạnh kêu gọi doanh nghiệp (DN) đầu tư vào Cụm công nghiệp La Hà mở rộng. Tuy nhiên, vướng mắc hiện nay là nhiều DN sau khi được cấp chủ trương đầu tư, nhưng không thể xây dựng công trình, vì chưa được giao đất.

Nhiều doanh nghiệp chưa được giao đất

Công ty TNHH Giống cây trồng Miền Trung, Công ty TNHH Tuyến Sương là hai trong số nhiều doanh nghiệp đã đăng ký đầu tư vào cụm công nghiệp La Hà mở rộng nhưng chưa được giao đất để triển khai, đầu tư xây dựng công trình. 

Được biết, công ty TNHH Giống cây trồng Miền Trung đã được UBND tỉnh Quãng Ngãi chấp thuận cho doanh nghiệp này đầu tư vào CCN La Hà mở rộng từ tháng 4/2020. Tuy nhiên, do chưa được giao đất nên đến nay vẫn chưa đầu tư được. 

Tương tự, công ty TNHH Tuyết Sương đầu tư vào CCN La Hà để làm trạm sang chiết gas cũng chưa được chính quyền giao đất.

Nguyên nhân chưa được giao đất là gì?

Trả lời cho câu hỏi này, Chủ tịch UBND huyện Tư Nghĩa cho biết: Các DN đầu tư vào CCN La Hà đang gặp vướng mắc về việc giao đất do vướng mắc quy định của Bộ TN&MT. Cụ thể, Thông tư 31/2016/TT-BTNMT ngày 14/10/2016 quy định: Không được mở rộng CCN và tiếp nhận DN đầu tư vào CCN, nếu chưa có các giải pháp đảm bảo về môi trường, nhất là hệ thống thu gom xử lý nước thải, nước mưa tập trung. Tại CCN La Hà, các hạng mục này chưa được đầu tư, nên huyện chưa có cơ sở để tiếp nhận và giao đất cho DN. 

Theo tin tức báo chí thì khu vực được quy hoạch CCN La Hà mở rộng đến nay vẫn còn nhà cửa, cây trồng của người dân và một số diện tích đất chưa được đền bù (công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng chưa xong).

Ngày 01/5/2021, Báo Quảng Ngãi Điện tử có bài "Thu hút đầu tư vào Cụm công nghiệp La Hà: Nhiều doanh nghiệp chưa được giao đất". Dưới đây là hình ảnh nội dung bài viết:

1
2
3