lili

lili

2022-02-13 16:30:00

CTCP FECON: Bị xử phạt vì vi phạm thuế, nợ phải trả hơn 4.500 tỷ đồng

Cục Thuế TP Hà Nội vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế đối với Công ty Cổ phần FECON (mã CK: FCN). Tổng giá trị việc xử phạt và các khoản truy thu lên tới hơn 1 tỷ đồng.

fecon-4287

Quá trình xác minh của cơ quan thuế cho thấy, FECON đã hạch toán thuế được khấu trừ các hóa đơn của các dự án không có doanh thu, công ty hạch toán chi phí không phù hợp với doanh thu trong kỳ.

Căn cứ vào các hành vi đã vi phạm, FECON bị phạt tiền khai sai mức 20% trên số thuế tăng thêm qua kiểm tra do có hành vi kê khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp, số tiền hơn 146 triệu đồng.

Phía Cục Thuế Hà Nội cũng yêu cầu phía FECON phải thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả là buộc nộp đủ số tiền thuế giá trị gia tăng còn thiếu hơn 45 triệu đồng và thuế thu nhập doanh nghiệp hơn 687 triệu đồng, 180 triệu đồng tiền chậm nộp thuế. Tổng số tiền truy thu, tiền phạt và tiền chậm nộp là hơn 1 tỷ đồng.

Trước đó, năm 2019, Tổng cục Thuế (Bộ Tài chính) đã ban hành Quyết định số 684/QĐ-TCT về việc xử lý vi phạm về thuế qua thanh tra việc chấp hành pháp luật về thuế đối với FECON. Tổng cục Thuế yêu cầu FECON nộp tổng số tiền truy thu, tiền phạt do kê khai sai, tiền chậm nộp tiền thuế là hơn 6,3 tỷ đồng khi để xảy ra một số những vi phạm trong giai đoạn 2016-2017.

Báo cáo tài chính trong quý IV/2021, FECON ghi nhận doanh thu đạt 1.275,04 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 43,77 tỷ đồng, lần lượt tăng 12,1% và giảm 13,3% so với cùng kỳ. Trong đó, biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 12,9% lên 14,5%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp tăng 26% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 38,2 tỷ đồng lên 184,89 tỷ đồng; chi phí tài chính tăng 79,5%, tương ứng tăng thêm 21,21 tỷ đồng lên 47,89 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng 10,1%, tương ứng tăng thêm 6,39 tỷ đồng lên 69,75 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Như vậy, mặc dù lợi nhuận gộp tăng nhưng lợi nhuận sau thuế vẫn giảm trong quý IV/2021 do chi phí tài chính, bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng cao.

Lũy kế trong năm 2021, công ty ghi nhận doanh thu đạt 3.484,22 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 114,82 tỷ đồng, lần lượt tăng 10,5% và giảm 14,1% so với thực hiện trong năm 2020.

Trong năm 2021, FECON đặt kế hoạch kinh doanh với doanh thu là 3.900 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế là 175 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc năm tài chính, công ty không hoàn thành kế hoạch lợi nhuận năm mà chỉ đạt 65,6% kế hoạch lợi nhuận.

Xét về dòng tiền, trong năm 2021, dòng tiền hoạt động kinh doanh chính âm 109,2 tỷ đồng so với cùng kỳ dương 88,7 tỷ đồng. Ngoài ra, dòng tiền đầu tư âm 1.204,9 tỷ đồng và dòng tiền tài chính dương 1.271,6 tỷ đồng, chủ yếu tăng vay nợ và phát hành thêm cổ phiếu.

Tính tới 31/12/2021, tổng tài sản của FECON tăng 12,1% so với đầu năm lên 7.598 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu là các khoản phải thu ngắn hạn đạt 2.817,7 tỷ đồng, chiếm 37,1% tổng tài sản; tài sản cố định đạt 1.886,8 tỷ đồng, chiếm 24,8% tổng tài sản; tồn kho đạt 1.710,1 tỷ đồng, chiếm 22,5% tổng tài sản.

Nợ phải trả tại thời điểm này tăng 7%, lên hơn 4.594 tỷ đồng. Trong đó, nợ vay ngắn hạn tăng 7%, ghi nhận 1.311 tỷ đồng và nợ vay dài hạn tăng mạnh lên hơn 1.160 tỷ đồng, gấp 3 lần đầu năm.

Theo Ngày Nay