Mac Dinh Cuong

Mây lang thang

2021-05-02 08:30:00

Coteccons bị phạt 155 triệu đồng vì giao dịch 'chui' thời ông Nguyễn Bá Dương

Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính với Công ty cổ phần Xây dựng Coteccons. Tổng số tiền phạt Coteccons phải nộp là 155 triệu đồng.

Coteccons cho biết các vi phạm trên diễn ra từ năm 2018 đến tháng 6/2020, trong giai đoạn ban lãnh đạo tiền nhiệm nắm quyền với người đứng đầu là ông Nguyễn Bá Dương. Ông Dương khi đó là chủ tịch HĐQT Coteccons, chủ tịch HĐTV Unicons và thành viên HĐQT Ricons.

Cụ thể, trong giai đoạn này, Coteccons phát sinh các giao dịch với Unicons và Ricons nhưng các giao dịch này chưa được đại hội đồng cổ đông và HĐQT thông qua. Đồng thời, các báo cáo quản trị trong năm 2018, 2019 và 6 tháng đầu năm 2020 không có nội dung về giao dịch giữa Coteccons với các bên liên quan.

chinh

Đến tháng 10/2020, ông Nguyễn Bá Dương từ chức Chủ tịch Coteccons và rời công ty do mình sáng lập sau 16 năm. Nhiều nhân sự trong HĐQT, ban điều hành được bổ nhiệm dưới thời ông Dương cũng lần lượt rút khỏi Coteccons. Đại diện nhóm cổ đông lớn nhất là Kusto, ông Bolat Duisenov, sau đó làm Chủ tịch HĐQT Coteccons.

Công ty xác nhận rằng các giao dịch trên chưa được sự phê chuẩn của HĐQT, đại hội đồng cổ đông và không được công bố thông tin là vi phạm quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và đi ngược lại các thông lệ tốt nhất về quản trị doanh nghiệp, gây ra các mâu thuẫn lợi ích và ảnh hưởng đến uy tín, sự phát triển bền vững của công ty.

HĐQT mới của Coteccons cho biết đã nhanh chóng, quyết liệt khắc phục các vi phạm nói trên và tiến hành rà soát, công bố thông tin đầy đủ các giao dịch giữa ông ty và các bên liên quan chưa được công bố theo quy định, không chỉ gồm các công ty được đề cập trong công văn của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước mà còn cả những giao dịch giữa Coteccons và các bên liên quan khác đã được thực hiện từ năm 2017 đến tháng 6/2020.

HĐQT đã bãi bỏ các văn bản nội bộ không tuân thủ quy định của pháp luật. Điều lệ và quy chế quản trị công ty đã được cập nhật các nội dung thay đổi mới. Song song đó là việc xây dựng hệ thống kiểm soát các giao dịch với bên liên quan.

Thông tin về tất cả các bên liên quan đã được thu thập một cách đầy đủ và tích hợp lên hệ thống nội bộ. Tất cả các giao dịch sẽ được kiểm tra thông qua hệ thống, nếu thuộc giao dịch với bên liên quan sẽ tự động bị chặn lại và phải được sự phê duyệt của đại hội cổ đông, hội đồng quản trị mới có thể tiếp tục.

Đại diện Coteccons khẳng định bộ máy quản trị, điều hành mới kiên quyết loại trừ những nhân tố gây mâu thuẫn quyền lợi với công ty. HĐQT mới của Coteccons cho biết sẽ luôn tuân thủ tuyệt đối pháp luật, các thông lệ quản trị ở chuẩn mực cao nhất.