Mac Dinh Cuong

Mai Anh

2021-05-11 23:11:00

Công ty mới thành lập 10 tháng, kinh doanh thua lỗ vẫn trúng gói thầu dự án giá trị nghìn tỷ tại Bắc Ninh

Trúng thầu dự án khi chỉ mới thành lập có 10 tháng, ngoài các biến động liên quan đến vốn điều lệ trên giấy tờ, công ty Toàn Cầu 86 không hề phát sinh doanh thu và hoạt động kinh doanh thua lỗ ngay từ năm tài chính đầu tiên.

bac
bac1
bac2
bac3
bac4
bac5
bac6