Minh Vy

Minh Vy

2021-07-31 14:28:00

Công ty Lâm nghiệp Bình Thuận đem 460ha đất đi hợp tác, chỉ thu về 997 triệu đồng sau 14 năm

Theo kết luận thanh tra “Công ty Lâm nghiệp Bình Thuận chưa thực hiện đúng quy định về đất đai, chưa quản lý tốt đất đai và có biểu hiện tùy tiện trong sử dụng đất nhà nước cho thuê”

"Đem 460ha đi hợp tác, 14 năm chỉ thu về 997 triệu đồng, Công ty Lâm nghiệp Bình Thuận đem 460ha đất hợp tác trồng cây cao su với Công ty Hoàng Linh tại xã La Dạ, huyện Hàm Thuận Bắc từ năm 2007 nhưng đến nay chỉ thu về vỏn vẹn 997 triệu đồng. Đáng nói, Công ty Lâm nghiệp Bình Thuận có đất và lao động kỹ thuật nhưng chỉ nhận được 26% lợi nhuận."

Là nội dung phản ánh của Báo Tiền phong ngày 30/7 vừa qua. Tác giả Duy Quang cũng thông tin thêm:

"Ông Lê Tuấn Phong, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận vừa ký Kết luận thanh tra về việc quản lý, sử dụng đất để thực hiện dự án trồng cao su tại xã La Dạ, huyện Hàm Thuận Bắc.

Theo đó, sau khi phê duyệt dự án khả thi trồng rừng, trồng cây công nghiệp tại xã La Dạ, huyện Hàm Thuận Bắc thì ngày 30/7/2009, Bình Thuận cấp giấy chứng nhận đầu tư để Công ty Lâm nghiệp Bình Thuận thực hiện dự án trồng cao su và trồng rừng nguyên liệu, quy mô 805ha tại xã La Dạ.

Dù cuối tháng 7/2009 mới được Bình Thuận cấp giấy chứng nhận đầu tư nhưng ngày 6/8/2007, Công ty Lâm nghiệp Bình Thuận ký hợp đồng kinh tế với Công ty Hoàng Linh để trồng cao su tại xã La Dạ với diện tích 460ha. Trong đó, Công ty Lâm nghiệp Bình Thuận có đất và lao động kỹ thuật, Công ty Hoàng Linh có vốn đầu tư. Về phương thức phân chia lợi nhuận, Công ty Lâm nghiệp Bình Thuận là 26%, Công ty Hoàng Linh nhận 74%.

Theo kết luận thanh tra, Công ty Lâm nghiệp Bình Thuận chưa thực hiện đầy đủ thủ tục về đất đai, đầu tư dự án theo quy định nhưng đã ký hợp đồng trồng cây cao su với Công ty Hoàng Linh, trong đó có hơn 40ha chưa được nhà nước cho thuê đất, chưa nộp tiền thuê đất, để đất đai bị lấn chiếm.

“Công ty Lâm nghiệp Bình Thuận chưa thực hiện đúng quy định về đất đai, chưa quản lý tốt đất đai và có biểu hiện tùy tiện trong sử dụng đất nhà nước cho thuê”, kết luận thanh tra nêu.

Đến thời điểm này, Công ty Hoàng Linh mới tạm ứng cho Công ty Lâm nghiệp Bình Thuận 977 triệu đồng lợi nhuận 3 năm đầu. Từ 2013 đến nay, Công ty Hoàng Linh không trả lợi nhuận khai thác mủ cao su theo hợp đồng đã ký."

binhthuan
binhthuan1