Hải Đăng

Hải Đăng

2022-06-13 13:00:00

Công ty chứng khoán CV mà MoMo vừa 'thâu tóm' làm ăn ra sao?

Công ty cổ phần chứng khoán CV (CVS) vừa có thông báo thay đổi sở hữu của cổ đông lớn. Cụ thể, CTCP Dịch vụ di động trực tuyến (M_Service) đã nhận chuyển 4,41 triệu cổ phiếu, tương đương 49% vốn điều lệ của CVS. Số cổ phiếu này được chuyển nhượng từ ông Jiang Wen – Phó Chủ tịch HĐQT và ông Nguyễn Kim Hậu – Tổng Giám đốc của CVS. Giao dịch được thực hiện vào ngày 9/6/2022.

Công-ty-chứng-khoán-CV-mà-MoMo-vừa-thâu-tóm-làm-ăn-ra-sao_page-0001