lili

lili

2023-08-24 08:21:00

Công ty cây xanh và đô thị Vũng Tàu lại tiếp tục trúng gói thầu thi công gần 5 tỷ tại dự án Trang trí lễ Quốc Khánh 2/9/2023 do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng 2 thành phố Vũng Tàu làm chủ đầu tư?

Là công ty có ngành nghề chính là dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan nên cũng dễ hiểu khi Công ty cổ phần phát triển công viên cây xanh và đô thị Vũng Tàu (Công ty cây xanh và đô thị Vũng Tàu) trúng gói thầu Thi công xây dựng (Gói số 02) gần 5 tỷ tại dự án Trang trí lễ Quốc Khánh 2/9/2023 do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng 2 thành phố Vũng Tàu làm chủ đầu tư.

Theo thông tin từ Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (Muasamcong.mpi.gov.vn) chỉ còn hơn 1 tiếng đồng hồ nữa gói thầu sẽ kết thúc thời gian nộp hồ sơ dự thầu. Gói thầu đăng tải ngày 17/8/2023 thuộc lĩnh vực phi tư vấn, nguồn vốn được trích từ vốn sự nghiệp ngân sách thành phố Vũng Tàu. Lựa chọn nhà thầu theo hình thức chào hàng cạnh tranh, phương thức lựa chọn nhà thầu một giái đoạn một túi hồ sơ, thời gian thực hiện hợp đồng 10 ngày. Thời điểm đóng thầu là 09:00 ngày 24/8/2023, đơn vị dự thầu phải nộp số tiền đảm bảo dự thầu là 70 triệu đồng hình thức đảm bảo dự thầu là thư bảo lãnh.

Theo quyết định số 365/QĐ-DDTXD2 về việc phê duyệt E- HSDT gói thầu Thi công xây dựng (gói số 02) thuộc công trình Tranh trí lễ Quốc Khánh 2/9/2023 dó giám đốc Quản lý dự án Đầu tư xây dựng 2 thành phố Vũng Tàu Trần Quốc Thịnh đã kí. Hiệu lực hồ sơ dự thầu 60 ngày kể từ ngày có hiệu lực đóng thầu, hiệu lực đảm bảo dự thầu 90 ngày và giá trị bảo đảm dựt hầu 70 triệu đồng, thời gian thực hiện hợp đồng tối đa 10 ngày, thời gian chuẩn bị hồ sơ dự thầu tối thiểu 5 ngày, thời gian đánh giá hồ sơ dự thầu tối đa 25 ngày.

Dù chưa tới thời điểm đóng thầu nhưng theo nhận định của chuyên gia đấu thầu thì gói thầu nêu trên có đến 90% thuộc về Công ty cây xanh và đô thị Vũng Tàu.

Được biết đây không phải lần đầu Công ty cây xanh và đô thị Vũng Tàu trúng gói thầu trang trí lễ Quốc Khánh 2/9 do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng 2 thành phố Vũng Tàu. Năm 2022, công ty này cũng đã được công bố trúng gói thầu Trang trí công viên, đặt chậu hoa cây cảnh trong dịp lễ Quốc khánh 2/9/2022 trị giá 3.108.362.807 đồng (giá dự toán gói thầu 3.285.771.000 đồng) theo hình thức chào hàng cạnh tranh nhưng Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia chỉ ghi nhận một mình Công ty cây xanh và đô thị Vũng Tàu dự thầu và trúng.

Một trong những dự án mà công ty CP phát triển công viên cây xanh và đô thị Vũng Tàu đã thực hiện

Một trong những dự án mà công ty CP phát triển công viên cây xanh và đô thị Vũng Tàu đã thực hiện

Theo ghi nhận Công ty cây xanh và đô thị Vũng Tàu cũng là "khách hàng thân thiết" của Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng 2 thành phố Vũng Tàu khi mà từ đầu năm 2023 đến nay được công bố trúng 4 gói thầu:

+ Tại dự án Trồng cây Me Tây tại dải phân cách giữa đoạn còn lại của tuyến đường 3/2, thành phố Vũng Tàu, Công ty cổ phần phát triển công viên cây xanh và đô thị Vũng Tàu được công bố trúng gói thầu thi công xây dựng với giá 2.222.282.429 đồng (giá gói thầu 2.368.919.000 đồng)

+ Tại dự án Trang trí công viên, đặt chậu hoa cây cảnh phục vụ lễ kỷ niệm 30/4 và 01/5 năm 2023, Công ty cổ phần phát triển công viên cây xanh và đô thị Vũng Tàu được công bố trúng thầu với giá 1.537.617.747 đồng (giá gói thầu 1.632.684.000 đồng)

+ Tại dự án Trồng dặm cây xanh tại một số tuyến đường, khuôn viên trên địa bàn thành phố Vũng Tàu năm 2022, Công ty cổ phần phát triển công viên cây xanh và đô thị Vũng Tàu được công bố trúng thầu Thi công xây dựng (IB2300012388-00) với giá 2.026.146.717 đồng theo hình thức chào hàng cạnh tranh ( giá dự toán gói thầu 2.058.764.000 đồng)

+ Tại dự án Sửa chữa, duy trì điện tại các công viên, khuôn viên trong thành phố Vũng Tàu phục vụ Tết nguyên đán năm 2023, Công ty cổ phần phát triển công viên cây xanh và đô thị Vũng Tàu được công bố trúng thầu Thi công xây dựng IB2300011852-02 trị giá 1.306.616.922 theo hình thức chào hàng cạnh tranh (giá dự toán gói thầu 1.355.570.000 VND)

Năm 2022 được công bố trúng 5 gói thì 3 gói được công bố trúng trong tháng 12,

+ dự án Trang trí thành phố Vũng Tàu đón Xuân Quý Mão phục vụ người dân và khách du lịch, Công ty cổ phần phát triển công viên cây xanh và đô thị Vũng Tàu được công bố trúng thầu Thi công xây dựng IB2200055129-00 với giá 11.900.523.096 vnd,theo hình thức đấu thầu rộng rãi (giá gới thầu 12.521.581.000 VND)

+ dự án Đặt chậu hoa, cây cảnh trang trí phục vụ Tết Nguyên Đán năm 2023, Công ty cổ phần phát triển công viên cây xanh và đô thị Vũng Tàu được công bố trúng thầu Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị IB2200056399-00 với giá 10,140,347,501 VND theo hình thức đấu thầu rộng rãi (giá dự toán gói thầu 10.671.292.000 VND)

+ dự án Trang trí khu vực Hoa viên Trưng Vương phục vụ Tết Nguyên Đán năm 2023, trúng gói thầu Thi công xây dựng IB2200055124-00 với giá 4,296,820,001 VND theo hình thức chào hàng cạnh tranh (Giá dự toán 4.528.829.000 VND)

+ Trang trí phục vụ dịp Noel và Tết dương lịch năm 2023 thành phố Vũng Tàu , trúng Gói thầu Thi công xây dựng IB2200040909-01 với giá 2,690,543,387 VND theo hình thức chào hàng cạnh tranh (Giá dự toán 2.826.062.000 VND)

+ Kế hoạch lựa chọn nhà thầu 20220848305-00: Trang trí công viên, đặt chậu hoa cây cảnh trong dịp lễ Quốc khánh 2/9/2022 có tổng mức đầu tư 3.642.923.000 đồng, Công ty cổ phần phát triển công viên cây xanh và đô thị Vũng Tàu được công bố trúng thầu xây dựng với giá 3.108.362.807 đồng theo hình thức chào hàng cạnh tranh (giá dự toán gói thầu 3.285.771.000 đồng).

Tất cả các gói thầu trên đều một mình một ngựa

Theo điểm 12 điều 4 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13: Đấu thầu là quá trình lựa chọn nhà thầu để ký kết và thực hiện hợp đồng cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp; lựa chọn nhà đầu tư để ký kết và thực hiện hợp đồng dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư, dự án đầu tư có sử dụng đất trên cơ sở bảo đảm cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế. Vậy các gói thầu mà Công ty cây xanh và đô thị Vũng Tàu đã được công bố trúng thường theo dạng một mình tham dự và trúng thầu, điều này có đảm bảo tiêu chí cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế hay không ?