Mèo mun

Mèo mun

2021-09-01 09:21:00

Công trình nào được phép xây dựng khi giãn cách xã hội?

Bộ Xây dựng đã quy định về việc tăng cường phòng, chống dịch COVID-19 trên các công trường xây dựng, đặc biệt tại những địa phương đang thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 15, số 16.

Với các địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội, Bộ Xây dựng kiến nghị địa phương căn cứ vào điều kiện thực tế, các cấp thẩm quyền sẽ quyết định việc cho phép công trình cụ thể được tổ chức thi công xây dựng trên cơ sở xem xét các tiêu chí theo quy định và một số nguyên tắc như sau:

- Công trình phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh.

- Công trình thuộc dự án quan trọng quốc gia, dự án trọng điểm của tỉnh, thành phố trung ương theo quyết định của các cấp thẩm quyền; công trình xây dựng theo lệnh khẩn cấp theo quy định của pháp luật xây dựng; công trình phục vụ quốc phòng an ninh đã triển khai xây dựng.

gian

Các công trình xây dựng trên địa bàn TP.HCM vẫn được hoạt động trong thời gian thành phố giãn cách theo Chỉ thị 16, nhưng phải đảm bảo an toàn tuyệt đối chống dịch…

- Các công trình phục vụ cho mục đích sản xuất công nghiệp, giao thông vận tải, nông nghiệp và phát triển nông thôn, công trình cung cấp cơ sở, tiện ích hạ tầng kỹ thuật ở ngoài khu đô thị, cách xa điểm dân dư tập trung.

- Công trình sắp hoàn thành khi đưa vào khai thác sử dụng có ý nghĩa kinh tế xã hội (khối lượng xây dựng thực hiện đã đạt trên 80%); công trình đang thi công xây dựng bắt buộc phải tiếp tục triển khai để đảm bảo kỹ thuật công trình, an toàn tính mạng cộng đồng, hoặc ảnh hưởng gây mất an toàn cho công trình kế bên.

- Công trình xây dựng trong khu, cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, công trình sửa chữa, cải tạo nhà xưởng, thiết bị trong phạm vi mặt bằng của doanh nghiệp.

- Công trình sử dụng mục đích dân dụng trong khu dân cư có hàng rào che chắn xum quanh khu vực xây dựng và có khoảng cách đến nhà, công trình lân cận, trục đường giao thông chính tối thiểu 30m trở lên. Riêng đối với nhà riêng lẻ số lượng lao động có mặt tại công trình không được quá 10 người.