Ha Na

Ha Na

2021-09-06 18:26:00

Công an tỉnh Đồng Nai cấp Giấy đi đường theo mẫu mới từ ngày 07/9

Từ ngày 7/9/2021, Công an tỉnh sẽ cấp Giấy đi đường theo mẫu mới cho nhóm đối tượng lưu thông trên đường, theo Công văn hướng dẫn số 10616/UBND-KGVX về việc quy định bổ sung một số đối tượng được tham gia lưu thông trên đường trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội - thông tin từ UBND tỉnh Đồng Nai cho biết.

Thông tin từ TTXVN, đối với các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh đang hoạt động theo phương án "3 tại chỗ", "1 cung đường, 2 địa điểm" hoặc áp dụng cùng lúc 2 phương án nêu trên, UBND tỉnh đề nghị các đơn vị báo cáo Ban Quản lý các khu công nghiệp Đồng Nai (đối với các doanh nghiệp trong khu công nghiệp) hoặc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tổng hợp gửi về Sở Giao thông Vận tải để được cấp mã QR tham gia lưu thông.

Các đối tượng yêu cầu phải có Giấy đi đường gồm nông dân trong mùa vụ thu hoạch nông, lâm, thủy sản; cơ sở thu mua nông sản… do UBND xã, phường, thị trấn tại nơi cư trú cấp. Người lao động của các công ty, cơ sở dịch vụ bưu chính tư nhân được Sở Thông tin và Truyền thông tổng hợp danh sách gửi Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh, huyện để được cấp. Viên chức, người lao động thuộc các đơn vị sự nghiệp, công ty nhà nước trực thuộc huyện thì thủ trưởng đơn vị lập danh sách và gửi về Công an huyện để được cấp giấy nhưng không quá 1/3 tổng số người của đơn vị.

Phong tỏa tại phường Xuân Thanh, thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai. Ảnh: Lê Xuân/TTXVN

Phong tỏa tại phường Xuân Thanh, thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai. Ảnh: Lê Xuân/TTXVN

UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu UBND các huyện, thành phố chỉ đạo, giao trách nhiệm cho UBND cấp xã căn cứ tình hình thực tế tại địa phương xem xét cấp Giấy đi đường đảm bảo chặt chẽ, khoa học và thực hiện đúng các quy định khác về phòng, chống dịch. Công an tỉnh hướng dẫn đến Công an các huyện, thành phố, cơ quan liên quan tiếp nhận hồ sơ, cấp giấy đi đường, không để ách tắc, ảnh hưởng đến lưu thông trong thời gian giãn cách.

Mẫu Giấy đi đường mới được áp dụng từ 0 giờ ngày 7/9/2021. Các đơn vị, tổ chức, cá nhân đã đăng ký, gửi danh sách về Công an tỉnh/huyện nhưng chưa có Giấy đi đường theo mẫu mới tạm thời vẫn sử dụng mẫu Giấy đi đường cũ (theo Công văn số 9162/UBND-KGVX ngày 3/8/2021 và Công văn số 9260/UBND-KGVX ngày 4/8/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh) nhưng chỉ được sử dụng đến 8 giờ ngày 7/9/2021.