Mac Dinh Cuong

Mai Anh

2021-05-08 22:00:00

Còn gì hồ Suối Dầu?

Do nhu cầu cát xây dựng rất lớn nên 3 năm qua, tình trạng khai thác cát trái phép ở khu vực hồ chứa nước Suối Dầu (xã Suối Cát và xã Suối Tân, huyện Cam Lâm) vẫn diễn ra với mức độ ngày càng phức tạp.

suoi
suoi1
suoi2
suoi3
suoi4
suoi5
suoi6