Mac Dinh Cuong

Hải Đăng

2021-05-04 15:50:00

Cò đất ở Đồng Nai: 'Đưa 3 triệu lót tay cán bộ là được xây nhà'

Đất nông nghiệp ở Trảng Bom (Đồng Nai) bị phân lô ồ ạt, cò đất khẳng định chỉ cần đưa 3 triệu "lót tay" cho cán bộ là sẽ được hỗ trợ giấy tờ, thậm chí được xây nhà.

Ngày 4/5/2021, VTC news thông tin, Cò đất ở Đồng Nai: 'Đưa 3 triệu lót tay cán bộ là được xây nhà'.

Đây là một thực trang ở Đồng Nai khi đất nông nghiệp ngày càng bị thu hẹp do nạn phân lô bán nền, xây dựng trái phép. Tuy nhiên dưới sự tiếp tay của chính cán bộ quản lý địa phương thì không biết đất nông nghiệp sẽ còn 'tận diệt' đến mức nào.

Empty
Empty
Empty
Empty
Empty
Empty
Empty
Empty
Empty
Empty
Empty
Empty
Empty