lili

lili

2021-11-06 09:22:00

Có bắt buộc đăng ký quyền sở hữu nhà ở sau khi xây?

Pháp luật không bắt buộc người dân phải đăng ký quyền sở hữu nhà ở sau khi xây nhà xong. Tuy nhiên để đảm quyền lợi, người dân nên chủ động đăng ký quyền sở hữu, tránh những rủi ro về sau.

Có phải đăng ký quyền sở hữu sau khi xây nhà xong?

Khoản 1 Điều 95 Luật Đất đai 2013 quy định: Đăng ký đất đai là bắt buộc đối với người sử dụng đất và người được giao đất để quản lý; đăng ký quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thực hiện theo yêu cầu của chủ sở hữu.

Như vậy, trường hợp nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thì pháp luật không bắt buộc chủ sở hữu phải đăng ký và không bị vi phạm.

Xay-Nha-O-01

Vì sao nên đăng ký quyền sở hữu?

Dù pháp luật không bắt buộc phải đăng ký, nhưng sau khi xây nhà, người dân nên đăng ký để bổ sung thông tin về nhà ở vào trang 2 sổ đỏ vì những lý do sau:

Thứ nhất, có sổ đỏ mới được chuyển nhượng, tặng cho, thế chấp.

Chủ sở hữu nhà ở muốn bán, tặng cho, thế chấp, góp vốn thì phải có sổ đỏ.

Thứ hai, dễ dàng trong việc chứng minh nhà ở là tài sản hợp pháp khi Nhà nước thu hồi đất mà gây thiệt hại về nhà ở để được bồi thường.

Khoản 1 Điều 88 Luật Đất đai năm 2013 quy định nguyên tắc bồi thường thiệt hại về tài sản khi Nhà nước thu hồi đất như sau: “Khi Nhà nước thu hồi đất mà chủ sở hữu tài sản hợp pháp gắn liền với đất bị thiệt hại về tài sản thì được bồi thường".

Thủ tục đăng ký sở hữu nhà ở

Hồ sơ:

Đơn đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở theo Mẫu số 04a/ĐK.

Một trong các loại giấy tờ chứng minh quyền sở hữu nhà ở được quy định tại Điều 31 Nghị định 43/2014/NĐ-CP.

Sơ đồ về nhà ở, trừ trường hợp trong giấy tờ chứng minh quyền sở hữu nhà ở đã có sơ đồ nhà ở phù hợp với hiện trạng.

Bản gốc giấy chứng nhận đã cấp.

Chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính; giấy tờ liên quan đến việc miễn, giảm nghĩa vụ tài chính về tài sản gắn liền với đất (nếu có).

Thủ tục:

Hộ gia đình, cá nhân nộp hồ sơ tại UBND xã, phường, thị trấn nơi có nhà đất nếu có nhu cầu. Hoặc nộp tại bộ phận một cửa theo quy định của UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương để chuyển cho Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai; nộp trực tiếp tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện đối với nơi chưa có chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai.

Hồ sơ sẽ được tiếp nhận và xử lý nếu đầy đủ.

Thời gian trả kết quả không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ; không quá 25 ngày làm việc đối với xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn.

Để được trợ giúp về pháp lý quý vị hãy liên hệ đến số điện thoại 0782.147.247 hoặc 0783.147.247 hoặc mail: [email protected] để được các luật sư tư vấn hoàn toàn miễn phí, quý vị chỉ phải trả cước viến thông theo quy định, ngoài ra không phải thanh bất kỳ một loại phí nào, trước, trong và sau khi tư vấn.