Mây lang thang

Mây lang thang

2021-10-07 09:47:00

Chủ đầu tư phải bàn giao đất lại cho Nhà nước nếu không thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội

Văn phòng UBND TP.HCM vừa có văn bản (ngày 4-10) thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hòa Bình về phương án triển khai xây dựng nhà ở xã hội (NƠXH) phục vụ công nhân trên địa bàn TP.

1047

Cụ thể, trước đó vào cuối tháng 9, ông Lê Hòa Bình đã chủ trì buổi họp nghe báo cáo về phương án triển khai xây dựng NƠXH phục vụ công nhân trên địa bàn TP.Qua báo cáo và trao đổi ý kiến của các đơn vị dự họp, ông Lê Hòa Bình kết luận giao Sở Xây dựng TP khẩn trương thực hiện hoàn chỉnh kế hoạch phát triển nhà ở TP.HCM giai đoạn 2021-2025, trình UBND TP phê duyệt trước ngày 15-10, làm cơ sở triển khai kế hoạch phát triển nhà ở năm 2021.

Sở Xây dựng TP phối hợp với Sở TN&MT TP rà soát, thống kê quỹ đất NƠXH do Nhà nước quản lý được điều tiết tại các dự án nhà ở thương mại. Yêu cầu các chủ đầu tư dự án khẩn trương triển khai thực hiện, trường hợp không đầu tư xây dựng phải bàn giao đất lại cho Nhà nước quản lý để tổ chức thực hiện, không để lãng phí quỹ đất này. Các đơn vị hoàn thành công tác trên trước ngày 15-10.

Sở Xây dựng TP phối hợp với Sở QH-KT TP và UBND huyện Bình Chánh cung cấp thông tin quy hoạch, kiến trúc khu đất tái định cư 15 ha tại xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh để nhà đầu tư nghiên cứu, đề xuất phương thức đầu tư xây dựng NƠXH phục vụ công nhân trên địa bàn TP.

Đồng thời, Sở Xây dựng phối hợp với Sở KH&ĐT xây dựng các tiêu chí, thông tin mời thầu lựa chọn chủ đầu tư thực hiện dự án NƠXH phục vụ công nhân trên địa bàn TP.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM cũng giao Sở QH-KT xây dựng các tiêu chí và đề xuất điều chỉnh quy hoạch khu đất dự kiến thực hiện dự án đối với khu đất chưa có chức năng đất ở.

Giám đốc Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các sở KH&ĐT, TN&MT, QH-KT, GTVT, Tài chính và các đơn vị liên quan chủ động thúc đẩy chương trình xây dựng NƠXH. Định kỳ hằng tháng tổng hợp, báo cáo tiến độ thực hiện cho UBND TP để kịp thời chỉ đạo thực hiện.

Quy định về nguyên tắc cho thuê, mua bán nhà ở xã hội tại điều 62 Luật nhà ở có ghi rõ:

 Việc cho thuê, cho thuê mua, bán nhà ở xã hội phải đúng quy định của Luật này; trong cùng một thời gian, mỗi đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 50 của Luật này chỉ được thuê hoặc thuê mua hoặc mua một nhà ở xã hội; đối với học sinh tại các trường dân tộc nội trú công lập thì không phải trả tiền thuê nhà ở và các dịch vụ trong quá trình sử dụng.

Thời hạn của hợp đồng thuê nhà ở xã hội tối thiểu là 05 năm; thời hạn thanh toán tiền thuê mua nhà ở xã hội tối thiểu là 05 năm, kể từ ngày ký hợp đồng thuê mua nhà ở.

Bên thuê, thuê mua nhà ở xã hội không được bán, cho thuê lại, cho mượn nhà ở trong thời gian thuê, thuê mua; nếu bên thuê, thuê mua không còn nhu cầu thuê, thuê mua nhà ở thì chấm dứt hợp đồng và phải trả lại nhà ở này.

Bên thuê mua, bên mua nhà ở xã hội không được bán lại nhà ở trong thời hạn tối thiểu là 05 năm, kể từ thời điểm thanh toán hết tiền thuê mua, tiền mua nhà ở; trường hợp trong thời hạn 05 năm, kể từ ngày bên mua, bên thuê mua đã thanh toán hết tiền mua, thuê mua nhà ở mà có nhu cầu bán nhà ở này thì chỉ được bán lại cho đơn vị quản lý nhà ở xã hội đó hoặc bán cho đối tượng thuộc diện được mua nhà ở xã hội nếu đơn vị này không mua với giá bán tối đa bằng giá bán nhà ở xã hội cùng loại tại cùng địa điểm, thời điểm bán và không phải nộp thuế thu nhập cá nhân.

Bên mua, bên thuê mua nhà ở xã hội được bán lại nhà ở này theo cơ chế thị trường cho các đối tượng có nhu cầu sau thời hạn 05 năm, kể từ khi đã thanh toán hết tiền mua, tiền thuê mua nhà ở và đã được cấp Giấy chứng nhận nhưng phải nộp tiền sử dụng đất theo quy định của Chính phủ và nộp thuế thu nhập theo quy định của pháp luật thuế; trường hợp bán cho đối tượng thuộc diện được mua nhà ở xã hội quy định tại Luật này thì chỉ được bán với giá tối đa bằng giá bán nhà ở xã hội cùng loại tại cùng địa điểm, thời điểm bán và không phải nộp thuế thu nhập cá nhân.