Mac Dinh Cuong

Mèo mun

2021-04-29 14:03:00

Chủ đầu tư công trình Ocean View Nha Trang sẽ phải chi trả hơn 30 tỷ đồng để tháo dỡ công trình

Tổng kinh phí để tháo dỡ các công trình là hơn 30 tỷ đồng do chủ đầu tư công trình chi trả. Thời gian thực hiện việc tháo dỡ trong năm 2021. Đây là quyết định của UBND tỉnh Khánh Hòa đối với công trình sai phạm tại dự án Ocean View Nha Trang

Để được cấp phép xây dựng một công trình đã tốn nhiều chi phí, công sức, nhưng để tháo dỡ một công trình sai phép cũng cần một nguồn kinh phí không hề nhỏ, mà những chi phí này cũng do chính chủ đầu dư dự án sai phạm phải chi trả.

Empty
Empty
Empty