Mèo mun

Mèo mun

2021-09-04 15:20:00

Chỉ trong 8 tháng, Lâm Đồng thu hồi, chấm dứt đầu tư 40 dự án

Đây là thông tin mà Báo Pháp Luật Việt nam thông tin khi chỉ trong 8 tháng đầu năm, trên địa bàn Lâm Đồng có 40 dự án bị thu hồi, chấm dứt hoạt động đầu tư với số vốn đăng ký 5.563 tỷ đồng. Trong đó có 38 dự án ngoài khu công nghiệp, 2 dự án trong KCN.

Con số trên được nêu tại báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch KT- XH tháng 8 và 8 tháng của UBND tỉnh Lâm Đồng. Cụ thể, trong tháng 8 không có dự án được cấp Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư; luỹ kế 8 tháng đầu năm có 14 dự án được cấp Quyết định chủ trương đầu tư. Tuy nhiên 8 tháng đầu năm có 50 dự án được điểu chỉnh nội dung đầu tư.

Đáng chú ý, trong tháng 8 không có dự án bị thu hồi, chấm dứt hoạt động đầu tư; tính chung 8 tháng đầu năm, toàn tỉnh có 40 dự án bị thu hồi, chấm dứt hoạt động đầu tư với số vốn đăng ký 5.563 tỷ đồng. Trong đó có 38 dự án ngoài khu công nghiệp, 2 dự án trong KCN.

Về tình hình hoạt động doanh nghiệp (DN), trên địa bàn tỉnh có 42 DN thành lập mới trong tháng 8 với số vốn đăng ký gần 642 tỷ đồng, giảm 53,3% về số DN và tăng 6,3% về vốn đăng ký so với vùng kỳ; có 27 DN tạm dừng hoạt động, tăng 68,8% so với cùng kỳ, có 10 DN giải thế, tăng 150% so với cùng kỳ, 16 DN hoạt động trở lại, tăng 77,8% DN so với cùng kỳ.

Lỹ kế 8 tháng đầu năm, toàn tỉnh có 831 DN thành lập mới với số vốn đăng ký 10.844 tỷ đồng, tăng 2,7% về số DN và tăng 64,4% về vốn đăng ký so với cùng kỳ; 351 DN tạm dừng hoạt động, tăng 15,8% so với cùng kỳ; có 238 DN hoạt động trở lại, tăng 43,4 % so với vùng kỳ, có 97 DN giải thể, tăng 246,4% so với cùng kỳ.

Báo cáo của UBND tỉnh Lâm Đồng cũng cho thấy dịch bệnh ảnh hưởng đến hoạt động xuất khẩu (XK) trên địa bàn. Theo đó, mặc dù kim ngạch XK tháng 8 đặt 66,54 triệu USD, tăng gần 23% so với cùng kỳ, tuy nhiên một số mặt hàng XK chủ lực giảm so với cùng kỳ như cà phê nhân giảm 9,1%, hoa các loại giảm 8,4%, rau quả giảm 48,6%...luỹ kế 8 tháng đầu năm kim ngạch xuất khẩu đạt 399,6 triệu USD, giảm 8,6% so với cùng kỳ, đạt 49% kế hoạch.

Liên quan đến giải ngân vốn đầu tư công, ước đến ngày 31/8 toàn tỉnh đã giải ngân 2.274,7 tỷ đồng, đạt 43,2% kế hoạch, tăng 3,2% so với cùng kỳ.

Trước đó, UBND tỉnh Lâm Đồng đã có văn bản gửi đến Công an tỉnh, các sở, ban, ngành thuộc tỉnh, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Lâm Đồng và UBND các huyện, thành phố về việc chủ động phòng ngừa làm giả con dấu, tài liệu của các cơ quan, tổ chức để tham gia các dự án đầu tư, vi phạm pháp luật có thể xảy ra trên địa bàn tỉnh.

Đặc biệt,UBND tỉnh yêu cầu các bộ phận chức năng trong quá trình nghiên cứu, thẩm định hồ sơ dự án cần xem xét kỹ hồ sơ, tài liệu về năng lực tài chính, năng lực hành nghề của doanh nghiệp, cá nhân. Trường hợp nghi ngờ cần thẩm tra, xác minh.