Mac Dinh Cuong

Mây lang thang

2021-06-04 21:51:00

Chấn chỉnh việc nghệ sĩ quảng cáo sai sự thật

Trước tình trạng các nghệ sĩ phát ngôn sai sự thật trong hoạt động quảng cáo trên mạng xã hội, ngày 4/6, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông đã có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Uỷ ban toàn quốc Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam nhằm tăng cường công tác quản lý.

Đại Đoàn kết online có bài viết:

Empty
Empty
Empty
Empty