Hải Đăng

Hải Đăng

2021-10-22 07:59:00

Chậm triển khai, Bình Thuận thu hồi và tổ chức đấu giá 3 mỏ khoáng sản

Mỏ đá xây dựng tại xã Thắng Hải của huyện Hàm Tân, mỏ sét gạch ngói tại xã Sông Phan của huyện Hàm Tân và mỏ sét gạch ngói tại xã Sông Lũy của huyện Bắc Bình bị UBND tỉnh Bình Thuận yêu cầu thu hồi, đem ra đấu giá do chậm triển khai.

Theo TPO thông tin, mới đây, UBND tỉnh Bình Thuận đã có văn bản yêu cầu Sở Tài nguyên & Môi trường (TN&MT) chấm dứt hiệu lực thực hiện các trình tự thủ tục cấp phép khai thác đối với một số mỏ khoáng sản chậm triển khai trên địa bàn tỉnh.

binh

Cụ thể, Sở TN&MT ban hành thông báo cho các Công ty CP Vật liệu xây dựng và Khoáng sản Bình Thuận (chủ đầu tư dự án mỏ đá xây dựng tại xã Thắng Hải, huyện Hàm Tân), Công ty Xây dựng Công trình 585 (chủ đầu tư dự án mỏ sét gạch ngói tại xã Sông Phan, huyện Hàm Tân), Công ty CP Khai thác khoáng sản và Sản xuất vật liệu xây dựng Trung Nguyên (chủ đầu tư dự án mỏ sét gạch ngói tại xã Sông Lũy, huyện Bắc Bình) về việc chấm dứt hiệu lực thực hiện các trình tự thủ tục để cấp phép khai thác khoáng sản các mỏ nêu trên theo quy định.

UBND tỉnh Bình Thuận giao Sở Xây dựng phối hợp với Sở TN&MT, UBND huyện Bắc Bình, UBND huyện Hàm Tân và các cơ quan liên quan kiểm tra, rà soát để tham mưu việc quy hoạch khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường tại 3 khu vực mỏ nêu trên trong thời gian tới, theo hướng bổ sung vào quy hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản để đưa ra đấu giá cho các tổ chức có năng lực tham gia đấu giá.

Trường hợp việc đưa vào khai thác khoáng sản không khả thi và không có hiệu quả kinh tế thì đưa ra khỏi quy hoạch khoáng sản để quy hoạch sử dụng đất cho mục đích khác phục vụ cho việc phát triển kinh tế xã hội của Bình Thuận.

Bổ sung 8 khu vực mỏ khoáng sản làm vật liệu xây dựng

Ông Lê Tuấn Phong, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận cũng phê duyệt bổ sung 8 khu vực mỏ khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường vào quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và than bùn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2030.

Cụ thể, khu vực mỏ vật liệu san lấp tại Đông Nam núi Cà Tăng, xã Hải Ninh và xã Phan Điền, huyện Bắc Bình với diện tích 9,5ha. Khu vực mỏ vật liệu san lấp tại Núi Mục, xã Phan Thanh, huyện Bắc Bình với diện tích 20ha. Khu vực mỏ vật liệu san lấp tại thôn Sông Khiêng thuộc xã Sông Lũy, huyện Bắc Bình với diện tích 25ha. Khu vực mỏ vật liệu san lấp tại Hòn Lúp, xã Sông Bình, huyện Bắc Bình với diện tích 25ha. Khu vực mỏ vật liệu san lấp tại Đông Nam núi Cà Tăng, xã Hải Ninh, huyện Bắc Bình với diện tích 13,8ha. Khu vực mỏ vật liệu san lấp tại thôn Tà Mon, xã Tân Lập, huyện Hàm Thuận Nam với diện tích 9,7ha. Khu vực mỏ vật liệu san lấp tại khu vực Đồng Gòn, thôn Hải Thủy, xã Hải Ninh, huyện Bắc Bình với diện tích 4ha. Khu vực mỏ vật liệu san lấp tại xã Bình An, huyện Bắc Bình với diện tích 10,63ha.