Mai Anh

Mai Anh

2021-10-24 11:45:00

Chấm dứt hiệu lực kết quả trúng đấu giá 2 mỏ đất san lấp ở Hà Tĩnh

Do không hoàn thiện thủ tục theo quy định, 2 công ty trúng đấu giá quyền khai thác mỏ đất san lấp ở Hà Tĩnh đã bị chấm dứt hiệu lực về công nhận kết quả trước đó.

Trưởng phòng Khoáng sản (Sở TN&MT Hà Tĩnh) Nguyễn Văn Thành thông tin, UBND tỉnh vừa có quyết định chấm dứt hiệu lực về công nhận kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ đất san lấp Phú Lộc 1 (xã Phú Lộc, huyện Can Lộc) và mỏ đất san lấp Kỳ Tân (xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh).

Do không nộp hồ sơ đề nghị cấp phép thăm dò khoáng sản nên 2 đơn vị đã bị UBND tỉnh chấm dứt hiệu lực trúng đấu giá mỏ đất san lấp ở xã Phú Lộc và xã Kỳ Tân.

Do không nộp hồ sơ đề nghị cấp phép thăm dò khoáng sản nên 2 đơn vị đã bị UBND tỉnh chấm dứt hiệu lực trúng đấu giá mỏ đất san lấp ở xã Phú Lộc và xã Kỳ Tân.

Trước đó, vào đầu tháng 3 vừa qua, Sở TN&MT phối hợp với Công ty đấu giá hợp danh Minh Nhật tổ chức đấu giá thành công 17 mỏ khoáng sản (1 mỏ đất sét, 3 mỏ cát, 13 mỏ đất san lấp).

Trong số này, Công ty CP Tư vấn và xây dựng Á Châu trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ đất san lấp Phú Lộc 1, có diện tích 3,5ha; Công ty CP Thương mại dịch vụ số 1 Kỳ Anh trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ đất san lấp Kỳ Tân, có diện tích 3ha.

Sau khi kết thúc phiên đấu giá, các đơn vị phải tiến hành nộp hồ sơ đề nghị cấp phép thăm dò khoáng sản cho cơ quan có thẩm quyền cấp phép theo quy định của pháp luật về khoáng sản.

“Tuy nhiên, chỉ có 15 đơn vị thực hiện việc nộp hồ sơ đề nghị cấp phép thăm dò khoáng sản để tiến hành các thủ tục tiếp theo, còn 2 đơn vị nêu trên đã quá 6 tháng mà không có động thái gì nên UBND tỉnh đã ra quyết định chấm dứt hiệu lực quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá trước đó”, ông Nguyễn Văn Thành cho hay.

Do không hoàn tất hồ sơ theo quy định nên 2 công ty này không được hoàn trả tiền đặt trước (sẽ được nộp vào ngân sách nhà nước), đồng thời không được tham gia bất kỳ phiên đấu giá nào trong thời hạn 1 năm kể từ ngày UBND tỉnh ban hành quyết định.

Với 2 mỏ đất san lấp Phú Lộc 1 và Kỳ Tân sẽ được thực hiện các thủ tục tổ chức đấu giá lại.