Mac Dinh Cuong

Mai Anh

2021-05-31 10:47:00

'Chậm chân' trong thực hiện chỉ tiêu về đất đai

So với quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm 2016-2020 của Đồng Nai đã được Chính phủ phê duyệt thì nhiều chỉ tiêu về đất đai tỉnh không đạt. Đơn cử chuyển đổi đất cây lâu năm, đất công nghiệp, thương mại dịch vụ, hạ tầng kỹ thuật... đều thấp hơn chỉ tiêu quy hoạch.

Chỉ tiêu quy hoạch được duyệt đến năm 2020, Đồng Nai còn 435.990ha đất nông nghiệp, nhưng đến nay, tỉnh vẫn còn 457.126ha, cao hơn 21.136ha so với chỉ tiêu.

Nguyên nhân là do nhiều dự án phi nông nghiệp dự kiến thực hiện trong kỳ quy hoạch nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện chuyển đổi xong như: dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành; Đường cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết; dự án Khu công nghiệp (KCN) công nghệ cao Long Thành; dự án KCN Cẩm Mỹ; dự án KCN Gia Kiệm; dự án KCN Ông Kèo; dự án Cụm công nghiệp Đô Thành, Phước Tân, Bàu Trâm; dự án Khu đô thị du lịch sinh thái Đại Phước 2; dự án Khu du lịch sinh thái Long Tân; dự án Khu dân cư sân golf Phước Bình... Trong diện tích đất nông nghiệp chưa chuyển đổi được để làm dự án gồm có đất lúa, đất trồng cây lâu năm, cây hằng năm, nuôi trồng thủy sản, đất rừng.

cham
cham1
cham2
cham3
cham4