lili

lili

2021-08-29 08:15:00

Cần Thơ vẫn còn vi phạm khi chọn tổ chức đấu giá tài sản

Cần Thơ đánh giá vẫn còn tình trạng vi phạm trong việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản, thông báo công khai, cản trở việc mua, nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá…

Ngày 26-8, UBND TP Cần Thơ có Công văn số 3551 về việc tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động đấu giá tài sản (ĐGTS) gửi giám đốc sở, thủ trưởng cơ quan, ban ngành TP; chủ tịch UBND quận, huyện.

Công văn 3551 của UBND TP Cần Thơ về tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động đấu giá tài sản.

Công văn 3551 của UBND TP Cần Thơ về tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động đấu giá tài sản.

Theo đó, văn bản cho biết ngày 11-5-2020, UBND TP đã có Công văn số 1382 về việc tổ chức thực hiện các quy định pháp luật về ĐGTS trên địa bàn TP Cần Thơ. Qua đó, các cơ quan, tổ chức, cá nhân đã cơ bản thực hiện đúng quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng vi phạm trong việc lựa chọn tổ chức ĐGTS; thông báo công khai trên Cổng thông tin điện tử quốc gia về ĐGTS; cản trở việc mua, nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá thông qua các hình thức như: bán giới hạn số lượng hồ sơ trong ngày hoặc thông báo tạm ngừng nhận hồ sơ nhưng vẫn nhận hồ sơ, thông báo tạm ngừng bán hồ sơ do không đủ hồ sơ để bán… Tình trạng này làm ảnh hưởng trực tiếp đến lợi ích của người có tài sản bán đấu giá và người đăng ký tham gia đấu giá.

Để chấn chỉnh tình trạng trên, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ yêu cầu giám đốc sở, thủ trưởng cơ quan ban, ngành TP và chủ tịch UBND quận, huyện tiếp tục quán triệt việc thực hiện Công văn số 1382 nêu trên. Đồng thời, thực hiện các quy định liên quan để khắc phục tình trạng vi phạm.

Cụ thể, các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường hơn nữa vai trò, trách nhiệm trong việc thực hiện quyền, nghĩa vụ của mình khi đưa tài sản ra bán đấu giá; đăng tải đầy đủ việc lựa chọn tổ chức ĐGTS trên Cổng thông tin điện tử quốc gia về ĐGTS (kể cả trường hợp đấu giá theo thủ tục rút gọn); giám sát chặt chẽ tổ chức ĐGTS trong việc thực hiện trình tự, thủ tục đấu giá sau khi ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản…

Các cơ quan, đơn vị khi thực hiện lựa chọn tổ chức ĐGTS cần căn cứ theo đúng các tiêu chí quy định tại khoản 4 Điều 56 Luật ĐGTS, không đặt thêm các yêu cầu không có cơ sở, không cần thiết đối với đấu giá viên, tổ chức ĐGTS.

Trong quá trình lựa chọn, cần xem xét, đánh giá kỹ lưỡng những tổ chức ĐGTS có hành vi vi phạm đã bị báo chí phản ánh và cơ quan có thẩm quyền xử lý, nhất là hành vi không đăng thông báo công khai, thông báo công khai không đúng quy định việc ĐGTS trên Cổng thông tin điện tử quốc gia về ĐGTS.

Ngoài ra, cần chú trọng việc đấu thầu để lựa chọn tổ chức ĐGTS. Trường hợp lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản theo hình thức đấu thầu thì khuyến khích việc lựa chọn hình thức đấu thầu rộng rãi.

Các cơ quan, đơn vị có tài sản bán đấu giá, tổ chức ĐGTS không được đặt thêm yêu cầu, điều kiện đối với người tham gia đấu giá; khi xây dựng phương án đấu giá không đặt thêm yêu cầu, điều kiện không có cơ sở đối với người tham gia đấu giá làm hạn chế việc đăng ký tham gia đấu giá…

Nhẫn Nam/ PLO