Mai Anh

Mai Anh

2022-02-15 10:30:00

Các trường hợp miễn thuế thu nhập cá nhân khi bán nhà đất

Thông thường khi chuyển nhượng quyền SDĐ và tài sản gắn liền với đất, người chuyển nhượng sẽ phải đóng một khoản thuế thu nhập cá nhân đối với khoản thu nhập mình nhận được. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, pháp luật có ghi nhận những trường hợp người chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất được miễn khoản thuế này.

mien-thue-thu-nhap-ca-nhan-khi-ban-nha-dat

Trường hợp 1: thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản (cả nhà ở hình thành trong tương lai, công trình xây dựng hình thành trong tương lai) giữa:- Vợ với chồng; Cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ; Cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi; Cha chồng, mẹ chồng với con dâu; Bố vợ, mẹ vợ với con rể; Ông nội, bà nội với cháu nội; Ông ngoại, bà ngoại với cháu ngoại; Anh chị em ruột với nhau.

Trường hợp 2: thu nhập từ chuyển nhượng nhà ở, quyền sử dụng đất ở và tài sản gắn liền với đất ở của cá nhân trong trường hợp người chuyển nhượng chỉ có duy nhất một nhà ở, quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam, người chuyển nhượng phải đồng thời đáp ứng đủ 03 điều kiện sau thì mới được miễn thuế thu nhập cá nhân:

- Chỉ có duy nhất quyền sở hữu 01 nhà ở hoặc quyền sử dụng 01 thửa đất ở (bao gồm cả trường hợp có nhà ở hoặc công trình xây dựng gắn liền với thửa đất đó) tại thời điểm chuyển nhượng;

- Có quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở tính đến thời điểm chuyển nhượng tối thiểu là 183 ngày.

Thời điểm xác định quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở là ngày cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Riêng trường hợp được cấp lại, cấp đổi theo quy định của pháp luật về đất đai thì thời điểm xác định quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở được tính theo thời điểm cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trước khi được cấp lại, cấp đổi;

(theo Điều 3 Thông tư 111/2013/TT-BTC sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 92/2015/TT-BTC)

P/s: Mình thấy làm cũng đơn giản, chỉ cần biên bản cam kết tài sản duy nhất làm tại PCC cùng lúc với công chứng hđ mua bán, sau đó nộp tờ này cho bên chi cục thuế.