lili

lili

2021-10-28 10:07:00

Bộ Xây dựng chỉ rõ 7 nguyên nhân chính dẫn đến tranh chấp quỹ bảo trì chung cư

Theo Bộ Xây dựng, có 7 nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng tranh chấp, đơn thư khiếu nại gay gắt, kéo dài liên quan đến quỹ bảo trì tại nhiều khu chung cư thời gian qua.

quy-bao-tri-1042