LS. Quốc Vũ

LS. Quốc Vũ

2021-09-26 20:51:00

Bộ TN&MT kiến nghị Chính phủ nâng công suất khai thác mỏ đất làm Cao tốc Bắc - Nam

Vừa qua, Bộ TN&MT đã có văn bản trình Thủ tướng Chính phủ báo cáo kết quả kiểm tra công tác quản lý, cấp phép thăm dò, khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường cung cấp cho các dự án thành phần thuộc dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020. Theo đó, Bộ TN&MT kiến nghị Chính phủ cho phép điều chỉnh nội dung Nghị quyết 60 như đề nghị của Bộ GTVT tại Công văn 9608 ngày 15/9/2021: “Cho phép UBND tỉnh nơi dự án đi qua được điều chỉnh nâng công suất khai thác theo nhu cầu của dự án thành phần trên địa bàn địa phương”.

Ngày 25/9/2021, Báo Giao thông có bài viết "Kiến nghị Chính phủ điều chỉnh công suất mỏ vật liệu làm cao tốc Bắc - Nam" đưa tin chi tiết về vụ việc. Dưới đây là hình ảnh nội dung bài viết:

z2794446979650_36a4245646e9389ebaac1197ef87c609
z2794447009754_3d00b7d7a69ebfae97d1acff411a7954
z2794447040158_de98557efa3804c31a5435a00896058a
z2794447058759_f2fd544d8ef118f4ba07dd86c2c81051
z2794447088228_6ef910a14aa68066d2885b73dc6f0300
z2794447110210_753b4bce88b1d35bfd772cab263bb638
z2794447136657_84bf5f9bc5179c414a29f8b097ef2481
z2794447157094_b487d6f208136451ec27421bec3c8e63