Loa phường

Loa phường

2021-08-22 09:15:00

Bình Thuận yêu cầu dừng mua bán, giao dịch tại những dự án nào để phục vụ điều tra?

Sở Tư pháp Bình Thuận ban hành văn bản số 1279/STP-NV2 ngày 19/8/2021 gửi đến các tổ chức hành nghề công chứng về việc thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 2854/UBND – ĐTQH.

Theo đó, Sở này đề nghị tạm dừng giao dịch, mua bán, chuyển nhượng nhà đối với 4 công ty và ba dự án. Cụ thể, 4 doanh nghiệp gồm Công ty cổ phần Rạng Đông, Công ty TNHH khu du lịch biển Phan Thiết, Công ty cổ phần Tân Việt Phát, Công ty TNHH đầu tư xây dựng Trường Phúc Hải.

photo1629540386414-16295403866511993385750

3 dự án được yêu cầu tạm dừng biến động gồm Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết; Khu thương mại dịch vụ và dân cư Tân Việt Phát 2; Dự án lấn biển, bố trí sắp xếp lại dân cư và chỉnh trang đô thị phường Đức Long.

Đối với các hồ sơ giao dịch nhà, đất tại ba dự án nói trên mà đứng tên chủ sở hữu trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là hộ gia đình, cá nhân thì vẫn thực hiện theo đúng quy định của Bộ Luật Dân sự, Luật Đất đai, Luật Công chứng và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Sở Tư pháp tỉnh Bình Thuận đề nghị các tổ chức hành nghề công chúng phải tra cứu Hệ thống Cơ sở dữ liệu công chứng, chứng thực, xem xét kỹ nội dung cập nhật trên Hệ thống, chú ý đến đối tượng bị tạm dừng giao dịch tài sản cụ thể là đối tượng nào nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân khi thực hiện các giao dịch dân sự liên quan đến nhà, đất tại ba dự án nêu trên.