lili

lili

2021-11-03 18:50:00

Bình Phước bán đấu giá 38 lô đất tại thị xã Phước Long

38 lô đất thuộc Khu Trung tâm hành chính và Khu đô thị mới thị xã Phước Long đang được Công ty Đấu giá hợp danh Bình Phước phát hành hồ sơ đấu giá. Tổng giá khởi điểm các lô đất bán đấu giá là 85,1 tỷ đồng.

Theo đó, tổng diện tích các lô đất bán đấu giá là 12.656 m2. Đất được phê duyệt mục đích sử dụng đất là đất ở đô thị, thời hạn sử dụng đất lâu dài. Khu đất đã giải phóng mặt bằng, nền đất đã được san lấp đúng quy hoạch, cơ sở hạ tầng kỹ thuật đã được đầu tư. Khu đất hiện đang do Ban Quản lý dự án (QLDA) đầu tư xây dựng thị xã Phước Long quản lý.

dau-gia-dat-bac-giang-2375

Hồ sơ tham gia đấu giá của các lô đất được phát hành từ ngày 3 - 26/11/2021 tại Công ty Đấu giá hợp danh Bình Phước và Ban QLDA đầu tư xây dựng thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước. Thời gian xem tài sản bán đấu giá từ ngày 8 - 9/11/2021 tại Khu phố 5, phường Long Phước, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước.

Khách hàng tham gia đấu giá phải đáp ứng điều kiện là hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất ở, có thu tiền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai năm 2013 có nhu cầu sử dụng đất theo quy hoạch và thiết kế mẫu được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; không thuộc trường hợp không được đăng ký tham gia đấu giá theo quy định tại Khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản năm 2016.

Cuộc đấu giá được tổ chức theo hình thức bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá, phương thức trả giá lên. Thời gian tổ chức đấu giá dự kiến ngày 29/11/2021 tại Hội trường UBND phường Long Phước, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước.