Mac Dinh Cuong

Hồng Hoa

2021-06-15 16:15:00

Bình minh (Trảng Bom – Đồng Nai): Nạn phân lô bán nền và xây dựng trái phép vẫn diễn biến phức tạp

Ở Bình Minh – Trảng Bom nạn phân lô bán nền và xây dựng trái phép đang có xu hướng phức tạp bởi thực trạng lại công khai phân lô bán nền, xây dựng trái phép tràn lan trên chính những khu đất từng bị thanh tra, kiểm tra, xử lý và đang trong giai đoạn chờ khắc phục hậu quả.

Trước tình trạng phân lô bán nền và xây dựng trái phép tràn lan, tỉnh Đồng Nai đã ban hành Quyết định thanh tra số 1525/QĐ-UBND ngày 7/5/2018 và Kết luận thanh tra số 13032/KL-UBND ngày 29/11/2018 về việc thanh tra công tác quản lý sử dụng đất đai và xây dựng trên địa bàn phường Trảng Dài thuộc Thành phố Biên Hòa, các xã Hòa Bình, Tân Bình, Thạnh Phú, Thiện Tân thuộc huyện Vĩnh Cửu và các xã Hố Nai 3, Bắc Sơn, An Viễn, Giang Điền, Bình Minh thuộc huyện Trảng Bom.

Tại Kết luận thanh tra số 13032/KL-UBND, UBND tỉnh đã chỉ rõ:

“10. Đối với xã Bình Minh, huyện Trảng Bom

- 51 trường hợp vi phạm chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp không phải là đất lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng sang đất phi nông nghiệp mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép (xây dựng nhà ở và làm đường trên đất nông nghiệp, san lấp mặt bằng trên đất lúa, xây dựng nhà tiền chế trên đất nông nghiệp) thuộc thẩm quyền xử lý của chủ tịch UBND xã gồm (ông Phạm Công Ân, ông Đinh Xuân Thành, bà Nguyễn Thị Phương Anh, ông Nguyễn Hồng Phương, ông Hà Huy Thắng, bà Hồ Thị Hương Giang, bà Lưu Thị Hương, ông Nguyễn Duy Phương, ông Nguyễn Công Thành, ông Nguyễn Hậu, ông Nguyễn Văn Kỳ, ông Trần Văn Lương, ông Lê Mạnh Cường, bà Nguyễn Thị Hạnh, ông Quách Hùng Duy, ông Phạm Ích Bình, ông Nguyễn Hồng Phương, ông Trương Hồng Minh, ông Nguyễn Đức Cẩm, ông Nguyễn Văn Đông, ông Đỗ Văn Chí, ông Phạm Văn Hưng, ông Đỗ Hùng Cường, bà Nguyễn Thị Nhàn, ông Nguyễn Văn Dũng, ông Nguyễn Khắc Đạm, ông Đinh Văn Quyền, ông Nguyễn Hồng Phương, ông Hoàng Văn Hiệp, ông Đỗ Văn Điền, ông Trần Tuấn Khoa, ông Hồ Tiểu Nhi, ông Bùi Hữu Cảnh, bà Huỳnh Thị Tuyết, ông Nguyễn Văn Sáng, ông Đào Mạnh Cường, ông Nguyễn Thế Phong, ông Nguyễn Viết Phương, ông Trần Tấn Tài, ông Trần Nguyễn Minh Hoàng, ông Nguyễn Văn Phúc, ông Nguyễn Thanh Bình, ông Vũ Văn Khỏn, ông Nguyễn Thành Long, bà Nguyễn Thị Thanh, bà Thân Thị Hân, ông Giang Biên Cương, ông Nguyễn Hồng Mến, ông Nguyễn Trường Giang, ông Vũ Phạm Tuân, ông Lê Đình Tâm) chưa thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả. Công chức địa chính xã, chủ tịch UBND xã chưa xử lý dứt điểm.

- 02 trường hợp vi phạm chuyển mục đích sử dụng đất (Nguyễn Văn Sâm, Nguyễn Hồng Phương). Chủ tịch UBND xã chưa ban hành QĐXPCPHC.

- 05 trường hợp vi phạm trật tự xây dựng thuộc thẩm quyền xử lý của Chủ tịch UBND huyện, gồm 04 trường hợp Nguyễn Trần Minh Hoàng, Nguyễn Văn Phúc, Nguyễn Văn Đạt, Nguyễn Viết Phượng chưa khắc phục hậu quả; 01 trường hợp Trần Văn Cường chưa xử lý. Chủ tịch UBND xã, trưởng phòng quản lý đô thị, chủ tịch UBND huyện chưa xử lý dứt điểm.

- 02 trường hợp cung cấp điện vi phạm: Trường hợp khu đất bà Nguyễn Thị Phương Anh; ông Nguyễn Hồng Phương và ông Đinh Văn Quyền không được cấp phép thi công xây dựng công trình đường điện trung thế của UBND huyện là không đúng theo quy định của UBND tỉnh Đồng Nai tại Quyết định 1759/QĐ-UBND ngày 26/5/2017 về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành công thương tỉnh Đồng Nai. Trưởng phòng Quản lý đô thị chưa tham mưu Chủ tịch UBND huyện trong công tác quản lý nhà nước về cấp phép thi công công trình xây dựng điện trung thế tại địa phương, Chủ tịch UBND xã chưa có biện pháp kiểm tra quản lý về trật tự xây dựng đối với các công trình điện mà UBND xã xác nhận thỏa thuận địa điểm, công trình điện xây dựng trên địa bàn xã.

Trách nhiệm thuộc về Công chức địa chính – xây dựng xã, chủ tịch UBND xã, trưởng phòng Quản lý đô thị huyện và chủ tịch UBND huyện…”

z2553074628473_372f2bdffcef6706b51347c099775b3d
1
Một phần hình ảnh Kết luận thanh tra số 13032/KL-UBND ngày 29/11/2018 về việc thanh tra công tác quản lý sử dụng đất đai và xây dựng trên địa bàn phường Trảng Dài thuộc Thành phố Biên Hòa, các xã Hòa Bình, Tân Bình, Thạnh Phú, Thiện Tân thuộc huyện Vĩnh Cửu và các xã Hố Nai 3, Bắc Sơn, An Viễn, Giang Điền, Bình Minh thuộc huyện Trảng Bom.

Một phần hình ảnh Kết luận thanh tra số 13032/KL-UBND ngày 29/11/2018 về việc thanh tra công tác quản lý sử dụng đất đai và xây dựng trên địa bàn phường Trảng Dài thuộc Thành phố Biên Hòa, các xã Hòa Bình, Tân Bình, Thạnh Phú, Thiện Tân thuộc huyện Vĩnh Cửu và các xã Hố Nai 3, Bắc Sơn, An Viễn, Giang Điền, Bình Minh thuộc huyện Trảng Bom.

Mới đây nhất, tại Báo cáo số 315/BC-UBND ngày 28/4/2021 thì UBND huyện Trảng Bom có trình bày:

“Tổng số vi phạm theo kết luận thanh tra: 238 trường hợp, trong đó:

1. Tại xã Bình Minh: 56 trường hợp, như sau:

- Đã thực hiện xong việc khắc phục 16 trường hợp.

- 01 trường hợp của ông Trần Văn Cường qua rà soát không có tại xã Bình Minh, trường hợp này thuộc trong danh sách các trường hợp  vi phạm tại xã Hố Nai 3 nhưng trong kết luận kê trùng vào xã Bình Minh, đề nghị điều chỉnh giảm 01 trường hợp.

- Số trường hợp tiếp tục thực hiện: 39 trường hợp, trong đó:

+ Đã phù hợp quy hoạch, yêu cầu chủ sử dụng chuyển mục đích sử dụng: 0 trường hợp.

+ Yêu cầu khôi phục hiện trạng ban đầu (chủ sử dụng đất không chấp hành cưỡng chế): 01 trường hợp.

+ Đề nghị điều chỉnh quy hoạch để thực hiện khắc phục: 38 trường hợp.

2. Tại xã Giang Điền: 09 trường hợp, như sau:

- Đã thực hiện xong việc khắc phục 06 trường hợp.

- Số trường hợp tiếp tục thực hiện: 03, trong đó:

+ Đã phù hợp quy hoạch, yêu cầu chủ sử dụng chuyển mục đích sử dụng: 0 trường hợp

+ Yêu cầu khôi phục hiện trạng ban đầu (chủ sử dụng đất không chấp hành thì cưỡng chế): 0 trường hợp.

+ Đề nghị điều chỉnh quy hoạch để thực hiện khắc phục hậu quả: 3 trường hợp.

3. Tại xã An Viễn: 36 trường hợp, như sau:

- Đã thực hiện xong việc khắc phục 25 trường hợp.

- Số trường hợp tiếp tục thực hiện: 11, trong đó:

+ Đã phù hợp quy hoạch, yêu cầu chủ sử dụng chuyển mục đích sử dụng: 1 trường hợp

+ Yêu cầu khôi phục hiện trạng ban đầu (chủ sử dụng đất không chấp hành thì cưỡng chế): 0 trường hợp.

+ Đề nghị điều chỉnh quy hoạch để thực hiện khắc phục hậu quả: 10 trường hợp.

4. Tại xã Hố Nai 3: 58 trường hợp, như sau:

-  Đã thực hiện xong việc khắc phục 19 trường hợp.

-  Số trường hợp tiếp tục thực hiện: 39, trong đó:

+ Đã phù hợp quy hoạch, yêu cầu chủ sử dụng chuyển mục đích sử dụng: 6 trường hợp

+ Yêu cầu khôi phục hiện trạng ban đầu (chủ sử dụng đất không chấp hành thì cưỡng chế): 1 trường hợp.

+ Đề nghị điều chỉnh quy hoạch để thực hiện khắc phục hậu quả: 32 trường hợp.

5. Tại xã Bắc Sơn 79 trường hợp, như sau:

-  Đã thực hiện xong việc khắc phục 01 trường hợp.

-  Số trường hợp tiếp tục thực hiện: 78, trong đó:

+ Đã phù hợp quy hoạch, yêu cầu chủ sử dụng chuyển mục đích sử dụng: 01 trường hợp

+ Yêu cầu khôi phục hiện trạng ban đầu (chủ sử dụng đất không chấp hành thì cưỡng chế): 2 trường hợp.

+ Đề nghị điều chỉnh quy hoạch để thực hiện khắc phục hậu quả: 75 trường hợp…”

…”

z2553075063365_d736871ee82274b0eb3560e551fc5502
z2553075108104_47ac85bd7f5727037c7ba5cf94d6a418
z2553075173551_6a2c95920a88260eb30be9b86699e515
z2553075224464_da82cbd75412309076548ee6c2b4091f
z2553075159492_3fb19a966a083ed452117c9a8024d86a
Hình ảnh Báo cáo số 315/BC-UBND ngày 28/4/2021 của UBND huyện Trảng Bom về việc thực hiện Kết luận thanh tra số 13032/KL-UBND và Kết luận thanh tra số 13033/KL-UBNd ngày 29/11/2018 của Chủ tich UBND tỉnh (bổ sung số liệu)

Hình ảnh Báo cáo số 315/BC-UBND ngày 28/4/2021 của UBND huyện Trảng Bom về việc thực hiện Kết luận thanh tra số 13032/KL-UBND và Kết luận thanh tra số 13033/KL-UBNd ngày 29/11/2018 của Chủ tich UBND tỉnh (bổ sung số liệu)

Như vậy, kể từ ngày Kết luận thanh tra của UBND tỉnh được ban hành đến nay đã gần 3 năm nhưng các sai phạm kể trên tại huyện Trảng Bom, vẫn chưa được xử lý triệt để. Điều này, đang khiến vấn nạn phân lô bán nền, xây dựng trái phép ở huyện Trảng Bom, nhất là xã Bình Minh đang có xu hướng diễn biến phức tạp. Bởi các đầu nậu vẫn công khai phân lô bán nền, xây dựng trái phép tràn lan trên chính các khu đất chờ xử lý. Đơn cử như, khu đất rộng hơn 6ha ở tờ 24, ở xã Bình Minh, huyện Trảng Bom.

Qua tìm hiểu, khu đất kể trên gồm các thửa: 1661 (923,3m2); 1662 (601,7m2); 1687 (972m2); 1686 (500m2); 1685 (500m2); 1684 (500m2); 1665 (648m2); 1664 (500m2); 1663 (500m2); 1435 (600m2); 1546 (568,7m2); 1547 (548,6m2); 1548 (500m2); 1549 (938,4m2); 1436 (1.182m2); 1681 (500m2); 1682 (705,7m2); 1638 (1.706m2); 1683 (674,3m2); 1680 (500m2); 1437 (1195m2); 1554 (500m2); 1555 (500m2); 1556 (728,6m2); 1451 (604,1m2); 1450 (615m2); 1449 (523,6m2); 1560 (554,3m2); 1559 (508m2); 1558 (505m2); 1557 (502m2); 1438 (1207m2); 1694 (500m2); 1695 (698m2); 1660 (712m2); 1659 (500m2); 1657 (500m2); 1658 (667m2); 1693 (935m2); 1692 (500m2); 1691 (500m2); 1690 (500m2); 1550 (501,7m2); 1551 (505m2); 1552 (508m2); 1553 (718,4m2); 1452 (628m2); 1453 (717m2); 1454 (533m2); 1457 (565,5m2); 1456 (610m2); 1455 (618,4m2);  1506 (557m2); 1505 (513m2); 1504 (510m2); 1503 (505m2); 1502 (501m2); 1668 (500m2); 1669 (500m2); 1670 (500m2); 1671 (953m2); 1667 (666m2); 1666 (500m2); 1688 (500m2); 1689 (760m2); 1679 (927m2); 1678 (500m2); 1677 (500m2); 1676 (500m2); 1507 (501m2); 1508 (504m2); 1509 (507m2); 1510 (510m2); 1511 (718,3m2); 1458 (620m2); 1459 (715m2); 1460 (595m2); 1461 (559,7m2); 1462 (579,3m2); 1463 (605,3m2); 1464 (631,9m2); 1516 (685,2m2); 1515 (521m2); 1521 (581,2m2); 1520 (631m2); 1514 (597,5m2); 1513 (585m2); 1519 (587m2); 1518 (533m2); 1512 (533m2); 1517 (776m2); 1672 (770,9m2); 1673 (690,9m2); 1674 (751,4m2); 1675 (1.286,3m2); 948 (3.121m2).

Trong đó, thửa 1509, 1514, 1515, 1453, 1520, 1517, 1546, 1693, 1437, 1460, 1438 là những thửa đất hiện chưa khắc phục hậu quả theo Báo cáo số 315/BC-UBND.

Được biết, phần lớn diện tích của khu đất rộng hơn 6ha này, vẫn đang là đất nông nghiệp: (đất trồng cây lâu năm, đất trồng cây hàng năm) nhưng kể từ năm 2017 thì các đầu nậu bắt đầu thu gom đất nông nghiệp, xuống tiền đầu tư hạ tầng cơ bản gồm: 5 đoạn đường thảm nhựa với 5 đoạn đường dọc, 1 đoạn đường ngang rộng khoảng 7m; trồng trụ đấu nối điện phục vụ sinh hoạt. Sau đó, phân thành 553 lô nền diện tích trung bình 100m2, mở bán bằng giấy tay với mức giá dao động từ 400 triệu đồng – 1 tỷ đồng/lô.

Đây là hình ảnh sơ đồ phân lô tại khu đất. Thông qua sơ đồ này thì khu đất nông nghiệp hơn 6ha ở tờ 24 xã Bình Minh này đã được phân thành 553 nền diện tích trung bình khoảng 100m2. Được biết 553 lô nền hiện này đã bàn giao hết cho khách.

Đây là hình ảnh sơ đồ phân lô tại khu đất. Thông qua sơ đồ này thì khu đất nông nghiệp hơn 6ha ở tờ 24 xã Bình Minh này đã được phân thành 553 nền diện tích trung bình khoảng 100m2. Được biết 553 lô nền hiện này đã bàn giao hết cho khách.

Đến thời điểm hiện tại, tất cả các lô nền đã được bán xong, chủ đất cũng đã thu về hàng trăm tỷ đồng. Bên cạnh đó, người mua lô nền nơi đây cũng đã xây dựng hàng loạt các căn nhà kiên cố và chuyển đến sinh sống.

Mới nhìn không ai nghĩ đây là một khu đất nông nghiệp mà trước đây đã bị xử lý hành chính về hành vi phân lô bán nền, xây dựng trái phép và đang trong giai đoạn chờ khắc phục hậu quả, mà sẽ lầm tưởng là một khu dân cư nào đó được xây dựng hợp pháp trên đất ở bởi kể từ thời điểm bị thanh tra thì đã có thêm rất nhiều căn nhà mới được xây dựng.

Kể từ thời điểm thanh tra, kiểm tra, xử lý thì người ta vẫn không ngừng mở bán lô nền và tổ chức xây dựng nên hiện nay nguyên một khu dân cư

Kể từ thời điểm thanh tra, kiểm tra, xử lý thì người ta vẫn không ngừng mở bán lô nền và tổ chức xây dựng nên hiện nay nguyên một khu dân cư "lụi" với nhà cửa san sát, đường, điện đầy đủ đã hình thành trên khu đất nông nghiệp rộng hơn 6ha này

Một số hình ảnh thực tế về hạ tầng (gồm đường thảm nhựa rộng 7m, hệ thống điện) và hàng loạt các căn nhà kiên cố tại khu phân lô rộng hơn 6ha ở tờ 24 xã Bình Minh, huyện Trảng Bom này

Một số hình ảnh thực tế về hạ tầng (gồm đường thảm nhựa rộng 7m, hệ thống điện) và hàng loạt các căn nhà kiên cố tại khu phân lô rộng hơn 6ha ở tờ 24 xã Bình Minh, huyện Trảng Bom này

Tính đến thời điểm hiện tại thì người ta đã trải thảm nhựa trên 6 đoạn đường trong đó có 5 đường dọc và 1 đường ngang, mỗi đoạn rộng khoảng 7m

Tính đến thời điểm hiện tại thì người ta đã trải thảm nhựa trên 6 đoạn đường trong đó có 5 đường dọc và 1 đường ngang, mỗi đoạn rộng khoảng 7m

Trên các đoạn đường này, đậu nậu cũng đã trồng trụ, kéo điện phục vụ cho sinh hoạt

Trên các đoạn đường này, đậu nậu cũng đã trồng trụ, kéo điện phục vụ cho sinh hoạt

z2553096392435_6cfd0ab006ced39afa559cca54b1c24a
Người mua lô nền nơi đây cũng đã xây dựng nhà ở san sát và chuyển đến sinh sống

Người mua lô nền nơi đây cũng đã xây dựng nhà ở san sát và chuyển đến sinh sống

z2553107262690_e0f9124648c9b51d4840bcc319618c5b
z2553096395902_41a0e6023ea3065d1593a2ae42f49c85
z2553096305387_6b8123af2319b4a85195f7d2ac7c8fa5
Mới nhìn không ai nghĩ đây là một khu đất nông nghiệp mà trước đây đã bị xử lý hành chính về hành vi phân lô bán nền, xây dựng trái phép và đang trong giai đoạn chờ khắc phục hậu quả, mà sẽ lầm tưởng là một khu dân cư nào đó được xây dựng hợp pháp trên đất ở.

Mới nhìn không ai nghĩ đây là một khu đất nông nghiệp mà trước đây đã bị xử lý hành chính về hành vi phân lô bán nền, xây dựng trái phép và đang trong giai đoạn chờ khắc phục hậu quả, mà sẽ lầm tưởng là một khu dân cư nào đó được xây dựng hợp pháp trên đất ở.

Đáng nói, thực tế tại khu đất người ta không chỉ phân lô bán nền đơn thuần mà còn cả gan lấp luôn một đoạn của nhánh suối Đỉa để mở rộng diện tích, kiếm thêm lợi nhuận.

Bởi trước đây tại khu phân lô này có một đoạn nhánh suối Đỉa bắt ngang dài khoảng 200m, rộng khoảng 20m. Nhưng kể từ khi các chủ đầu tư tiến hành phân lô bán nền thì đoạn suối này cũng dần biến mất, thay vào đó là cống nước với đường kính 2000. Việc cố ý lấp suối này mục đích chính là để biến suối thành đường và hai bên đường phân thành các lô nền trục lợi.

Theo hình ảnh từ ứng dụng DNAILIS thì đến nay dòng chảy của nhánh suối Đỉa vẫn đi ngang qua khu đất này

Theo hình ảnh từ ứng dụng DNAILIS thì đến nay dòng chảy của nhánh suối Đỉa vẫn đi ngang qua khu đất này

Thế nhưng thực tế tại khu đất thì đoạn suối Đỉa này không còn hiện diện

Thế nhưng thực tế tại khu đất thì đoạn suối Đỉa này không còn hiện diện

Bởi kể từ năm 2017, khi mà đầu nậu bắt đầu phân lô bán nền tại khu đất thì đã tiến hành chôn cống đường kính 2000 và lấp suối

Bởi kể từ năm 2017, khi mà đầu nậu bắt đầu phân lô bán nền tại khu đất thì đã tiến hành chôn cống đường kính 2000 và lấp suối

5
z2553100376440_bb6c882830144a14d6196c20ce35ff50
Mục đích của việc lấp suối này là để biến suối thành đường và hai bên đường phân thành các lô nền trục lợi. Hành vi lấp suối này nghe đâu đã bị UBND xã Bình Minh xử lý, yêu cầu khắc phục, trả lại hiện trạng

Mục đích của việc lấp suối này là để biến suối thành đường và hai bên đường phân thành các lô nền trục lợi. Hành vi lấp suối này nghe đâu đã bị UBND xã Bình Minh xử lý, yêu cầu khắc phục, trả lại hiện trạng

Hành vi lấp suối này đã từng bị UBND xã Bình Minh yêu cầu khắc phục hậu quả, trả lại hiện trạng. Thế nhưng, qua thực tế thì thấy, các đầu nậu mới chỉ móc lên một đoạn khoảng 15m để lộ đường cống nước đã chôn. Câu hỏi đặt ra là đến khi nào các đầu nậu mới trả lại hiện trạng cho con suối?

Theo một số người dân quanh khu vực thì: “Người ta làm như vậy chỉ là để chụp hình báo cáo, chứ còn việc khắc phục trả lại hiện trạng thì chưa biết đến khi nào mới thực hiện xong.”

Thế nhưng, đến nay thì các đầu nậu mới chỉ móc lên một đoạn khoảng 15m để lộ đường cống nước đã chôn.

Thế nhưng, đến nay thì các đầu nậu mới chỉ móc lên một đoạn khoảng 15m để lộ đường cống nước đã chôn.

Theo một số người dân quanh khu vực thì: “Người ta làm như vậy chỉ là để chụp hình báo cáo, chứ còn việc khắc phục trả lại hiện trạng thì chưa biết đến khi nào mới thực hiện xong.”

Theo một số người dân quanh khu vực thì: “Người ta làm như vậy chỉ là để chụp hình báo cáo, chứ còn việc khắc phục trả lại hiện trạng thì chưa biết đến khi nào mới thực hiện xong.”

Nếu như lời người dân nói là đúng thì đến khi nào các đầu nậu mới trả lại hiện trạng cho con suối?

Nếu như lời người dân nói là đúng thì đến khi nào các đầu nậu mới trả lại hiện trạng cho con suối?

z2553100371136_8c3bebac446661f6fdaa1853120aaff3
6
1
Thông qua Thông báo số 723/TB-UBND ngày 18/11/2020 của UBND huyện Trảng Bom thì khu đất này đã từng bị người dân tố cáo và UBND huyện Trảng Bom cũng đã có chỉ đạo giao chủ tịch UBND xã Bình Minh chủ trì phối hợp với các phòng ban liên quan xử lý các vi phạm về đất đai và xây dựng. Thế nhưng, đến nay sai phạm tại khu đất vẫn còn nguyên: Nhà cửa vẫn san sát, điện, đường vẫn còn đầy đủ.

Thông qua Thông báo số 723/TB-UBND ngày 18/11/2020 của UBND huyện Trảng Bom thì khu đất này đã từng bị người dân tố cáo và UBND huyện Trảng Bom cũng đã có chỉ đạo giao chủ tịch UBND xã Bình Minh chủ trì phối hợp với các phòng ban liên quan xử lý các vi phạm về đất đai và xây dựng. Thế nhưng, đến nay sai phạm tại khu đất vẫn còn nguyên: Nhà cửa vẫn san sát, điện, đường vẫn còn đầy đủ.

Cũng theo một số người dân quanh khu vực, và chính 1 số hộ dân đã mua đất nền tại đây, thì chủ thực sự của khu đất phân lô hơn 6ha này chính là các ông Đặng Văn Luận, Nguyễn Tiến Dũng, Đinh Văn Quyền và Nguyễn Hồng Phương. Đặc biệt, chính những hộ dân đã mua đất này tiết lộ: ông Đặng Văn Luận hiện đang công tác tại Văn phòng đăng kí đất đai tỉnh Đồng Nai – Chi nhánh Biên Hòa!?.

Liệu lời người dân có đúng hay không? Và nếu một trong những chủ khu đất rộng lớn này thực sự là cán bộ công tác trong ngành thì cũng thật quan ngại.