Mac Dinh Cuong

Hồng Ánh

2021-06-15 11:20:00

Bình minh (Trảng Bom – Đồng Nai): Khi nào thì vấn nạn phân lô bán nền và xây dựng trái phép mới được xử lý dứt điểm?

Kể từ khi UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Kết luận thanh tra số 13032/KL-UBND về việc thanh tra công tác quản lý sử dụng đất đai và xây dựng trên địa bàn phường Trảng Dài thuộc TP Biên Hòa, các xã Hòa Bình, Tân Bình, Thạnh Phú, Thiện Tân thuộc huyện Vĩnh Cửu và các xã Hố Nai 3, Bắc Sơn, An Viễn, Giang Điền, Bình Minh thuộc huyện Trảng Bom thì đến nay đã gần 3 năm nhưng tại địa bàn xã Bình Minh vẫn còn tới 39 trường hợp sai phạm chưa được cơ quan chức năng xử lý dứt điểm (đây là số liệu được thống kê tại báo cáo số 315/BC-UBND ngày 28/4/2021) của UBND huyện Trảng Bom. Việc không xử lý dứt điểm các sai phạm này đã khiến cho vấn nạn phân lô bán nền và xây dựng trái phép tại xã Bình Minh ngày càng diễn biến phức tạp.

Thực hiện Quyết định số 1525/QĐ-UBND ngày 7/5/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai về việc thanh tra công tác quản lý sử dụng đất đai và xây dựng trên địa bàn phường Trảng Dài thuộc Thành phố Biên Hòa, các xã Hòa Bình, Tân Bình, Thạnh Phú, Thiện Tân thuộc huyện Vĩnh Cửu và các xã Hố Nai 3, Bắc Sơn, An Viễn, Giang Điền, Bình Minh thuộc huyện Trảng Bom; Đoàn Thanh tra đã thanh tra trực tiếp tại các cơ quan, tổ chức là đối tượng thanh tra và xác minh làm việc với các cơ quan, tổ chức có liên quan.

Theo đó, ngày 29/11/2018, UBND tỉnh Đồng Nai đã ban hành kết luận thanh tra số 13032/KL-UBND với nội dung thống kê các trường hợp sai phạm về đất đai và xây dựng trên từng địa bàn xã, phường thuộc thành phố Biên Hòa, huyện Vĩnh Cửu và huyện Trảng Bom, từ đó yêu cầu các tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan báo cáo kết quả thực hiện cho chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 25/12/2018.

z2553074628473_372f2bdffcef6706b51347c099775b3d
z2553074639350_2416471a3cc1b427f096ea4875131734
z2553074735297_9d1671c257caa470579e531e513342db
z2553074693841_d6715ec65430433868cd076563fdc529
z2553074818508_6122de64fdd8e5d1e094d45441915a77
z2553074887171_f0c8fcd8d33d9a648118547165944a8a
Một phần nội dung Kết luận thanh tra số 13032/KL-UBND ngày 29/11/2018 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc thanh tra công tác quản lý sử dụng đất đai và xây dựng trên địa bàn phường Trảng Dài thuộc Thành phố Biên Hòa, các xã Hòa Bình, Tân Bình, Thạnh Phú, Thiện Tân thuộc huyện Vĩnh Cửu và các xã Hố Nai 3, Bắc Sơn, An Viễn, Giang Điền, Bình Minh thuộc huyện Trảng Bom;

Một phần nội dung Kết luận thanh tra số 13032/KL-UBND ngày 29/11/2018 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc thanh tra công tác quản lý sử dụng đất đai và xây dựng trên địa bàn phường Trảng Dài thuộc Thành phố Biên Hòa, các xã Hòa Bình, Tân Bình, Thạnh Phú, Thiện Tân thuộc huyện Vĩnh Cửu và các xã Hố Nai 3, Bắc Sơn, An Viễn, Giang Điền, Bình Minh thuộc huyện Trảng Bom;

Là một trong số những đơn vị bị thanh tra và có tên trong Kết luận Thanh tra số 13032/KL-UBND nên UBND huyện Trảng Bom đã nhiều lần gửi báo cáo kết quả thực hiện đến Chủ tịch tỉnh.

Mới đây nhất, tại Báo cáo số 315/BC-UBND ngày 28/4/2021 thì UBND huyện Trảng Bom đã trình bày:

“Tổng số vi phạm theo kết luận thanh tra: 238 trường hợp, trong đó:

1. Tại xã Bình Minh: 56 trường hợp, như sau:

- Đã thực hiện xong việc khắc phục 16 trường hợp.

- 01 trường hợp của ông Trần Văn Cường qua rà soát không có tại xã Bình Minh, trường hợp này thuộc trong danh sách các trường hợp  vi phạm tại xã Hố Nai 3 nhưng trong kết luận kê trùng vào xã Bình Minh, đề nghị điều chỉnh giảm 01 trường hợp.

- Số trường hợp tiếp tục thực hiện: 39 trường hợp, trong đó:

+ Đã phù hợp quy hoạch, yêu cầu chủ sử dụng chuyển mục đích sử dụng: 0 trường hợp.

+ Yêu cầu khôi phục hiện trạng ban đầu (chủ sử dụng đất không chấp hành cưỡng chế): 01 trường hợp.

+ Đề nghị điều chỉnh quy hoạch để thực hiện khắc phục: 38 trường hợp.

2.Tại xã Giang Điền: 09 trường hợp, như sau:

- Đã thực hiện xong việc khắc phục 06 trường hợp.

- Số trường hợp tiếp tục thực hiện: 03, trong đó:

+ Đã phù hợp quy hoạch, yêu cầu chủ sử dụng chuyển mục đích sử dụng: 0 trường hợp

+ Yêu cầu khôi phục hiện trạng ban đầu (chủ sử dụng đất không chấp hành thì cưỡng chế): 0 trường hợp.

+ Đề nghị điều chỉnh quy hoạch để thực hiện khắc phục hậu quả: 3 trường hợp.

3.Tại xã An Viễn: 36 trường hợp, như sau:

- Đã thực hiện xong việc khắc phục 25 trường hợp.

- Số trường hợp tiếp tục thực hiện: 11, trong đó:

+ Đã phù hợp quy hoạch, yêu cầu chủ sử dụng chuyển mục đích sử dụng: 1 trường hợp

+ Yêu cầu khôi phục hiện trạng ban đầu (chủ sử dụng đất không chấp hành thì cưỡng chế): 0 trường hợp.

+ Đề nghị điều chỉnh quy hoạch để thực hiện khắc phục hậu quả: 10 trường hợp.

4.Tại xã Hố Nai 3: 58 trường hợp, như sau:

- Đã thực hiện xong việc khắc phục 19 trường hợp.

- Số trường hợp tiếp tục thực hiện: 39, trong đó:

+ Đã phù hợp quy hoạch, yêu cầu chủ sử dụng chuyển mục đích sử dụng: 6 trường hợp

+ Yêu cầu khôi phục hiện trạng ban đầu (chủ sử dụng đất không chấp hành thì cưỡng chế): 1 trường hợp.

+ Đề nghị điều chỉnh quy hoạch để thực hiện khắc phục hậu quả: 32 trường hợp.

5.Tại xã Bắc Sơn 79 trường hợp, như sau:

- Đã thực hiện xong việc khắc phục 01 trường hợp.

- Số trường hợp tiếp tục thực hiện: 78, trong đó:

+ Đã phù hợp quy hoạch, yêu cầu chủ sử dụng chuyển mục đích sử dụng: 01 trường hợp

+ Yêu cầu khôi phục hiện trạng ban đầu (chủ sử dụng đất không chấp hành thì cưỡng chế): 2 trường hợp.

+ Đề nghị điều chỉnh quy hoạch để thực hiện khắc phục hậu quả: 75 trường hợp…”

z2553075063365_d736871ee82274b0eb3560e551fc5502
z2553075108104_47ac85bd7f5727037c7ba5cf94d6a418
z2553075173551_6a2c95920a88260eb30be9b86699e515
z2553075224464_da82cbd75412309076548ee6c2b4091f
z2553075159492_3fb19a966a083ed452117c9a8024d86a
Báo cáo số 315/BC-UBND ngày 28/4/2021 của UBND huyện Trảng Bom về việc thực hiện Kết luận thanh tra số 13032/KL-UBND và Kết luận thanh tra số 13033/KL-UBND ngày 29/11/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh (bổ sung số liệu)

Báo cáo số 315/BC-UBND ngày 28/4/2021 của UBND huyện Trảng Bom về việc thực hiện Kết luận thanh tra số 13032/KL-UBND và Kết luận thanh tra số 13033/KL-UBND ngày 29/11/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh (bổ sung số liệu)

Dư luận không khỏi băn khoăn vì kể từ ngày được liệt kê đến nay đã gần 3 năm nhưng các sai phạm kể trên tại huyện Trảng Bom, vẫn chưa được xử lý triệt để. Phải chăng việc đôn đốc thực hiện ở đây đang có vấn đề?

Điều này, đang khiến vấn nạn phân lô bán nền, xây dựng trái phép ở huyện Trảng Bom nhất là xã Bình Minh đang có xu hướng diễn biến phức tạp. Bởi tình trạng lại công khai phân lô bán nền, xây dựng trái phép tràn lan trên chính các khu đất chờ xử lý. Đơn cử như, khu đất rộng hơn 6ha ở tờ 24, ở xã Bình Minh, huyện Trảng Bom.

Qua tìm hiểu, khu đất trên hiện gồm các thửa: 1661 (923,3m2); 1662 (601,7m2); 1687 (972m2); 1686 (500m2); 1685 (500m2); 1684 (500m2); 1665 (648m2); 1664 (500m2); 1663 (500m2); 1435 (600m2); 1546 (568,7m2); 1547 (548,6m2); 1548 (500m2); 1549 (938,4m2); 1436 (1.182m2); 1681 (500m2); 1682 (705,7m2); 1638 (1.706m2); 1683 (674,3m2); 1680 (500m2); 1437 (1195m2); 1554 (500m2); 1555 (500m2); 1556 (728,6m2); 1451 (604,1m2); 1450 (615m2); 1449 (523,6m2); 1560 (554,3m2); 1559 (508m2); 1558 (505m2); 1557 (502m2); 1438 (1207m2); 1694 (500m2); 1695 (698m2); 1660 (712m2); 1659 (500m2); 1657 (500m2); 1658 (667m2); 1693 (935m2); 1692 (500m2); 1691 (500m2); 1690 (500m2); 1550 (501,7m2); 1551 (505m2); 1552 (508m2); 1553 (718,4m2); 1452 (628m2); 1453 (717m2); 1454 (533m2); 1457 (565,5m2); 1456 (610m2); 1455 (618,4m2);  1506 (557m2); 1505 (513m2); 1504 (510m2); 1503 (505m2); 1502 (501m2); 1668 (500m2); 1669 (500m2); 1670 (500m2); 1671 (953m2); 1667 (666m2); 1666 (500m2); 1688 (500m2); 1689 (760m2); 1679 (927m2); 1678 (500m2); 1677 (500m2); 1676 (500m2); 1507 (501m2); 1508 (504m2); 1509 (507m2); 1510 (510m2); 1511 (718,3m2); 1458 (620m2); 1459 (715m2); 1460 (595m2); 1461 (559,7m2); 1462 (579,3m2); 1463 (605,3m2); 1464 (631,9m2); 1516 (685,2m2); 1515 (521m2); 1521 (581,2m2); 1520 (631m2); 1514 (597,5m2); 1513 (585m2); 1519 (587m2); 1518 (533m2); 1512 (533m2); 1517 (776m2); 1672 (770,9m2); 1673 (690,9m2); 1674 (751,4m2); 1675 (1.286,3m2); 948 (3.121m2).

Trong đó, thửa 1509, 1514, 1515, 1453, 1520, 1517, 1546, 1693, 1437, 1460, 1438 là những thửa đất hiện chưa khắc phục hậu quả theo Báo cáo số 315/BC-UBND.

Được biết, phần lớn diện tích khu đất này vẫn đang là đất nông nghiệp: (đất trồng cây lâu năm, đất trồng cây hàng năm) nhưng suốt thời gian qua, các chủ đất đã tự ý phân chia thành 553 lô nền diện tích trung bình 100m2, xuống tiền đầu tư hạ tầng cơ bản gồm: Đường thảm nhựa rộng 7m, trồng trụ đấu nối điện phục vụ sinh hoạt. Sau đó, mở bán bằng giấy tay với mức giá dao động từ 400 triệu đồng – 1 tỷ đồng/lô.

Theo sơ đồ phân lô này thì khu đất nông nghiệp hơn 6ha tại xã Bình Minh, huyện Trảng Bom hiện đã được phân chia thành 553 lô nền diện tích trung bình 100m2.

Theo sơ đồ phân lô này thì khu đất nông nghiệp hơn 6ha tại xã Bình Minh, huyện Trảng Bom hiện đã được phân chia thành 553 lô nền diện tích trung bình 100m2.

Đây là hình ảnh vị trí khu đất trên ứng dụng DNailist

Đây là hình ảnh vị trí khu đất trên ứng dụng DNailist

Đến thời điểm hiện tại, tất cả các lô nền đã được bán xong, chủ đất cũng đã thu về hàng trăm tỷ đồng. Bên cạnh đó, người mua lô nền nơi đây cũng đã xây dựng hàng loạt các căn nhà kiên cố và chuyển đến sinh sống.

Mới nhìn không ai nghĩ đây là một khu đất nông nghiệp mà trước đây đã bị xử lý hành chính về hành vi phân lô bán nền, xây dựng trái phép và đang trong giai đoạn chờ khắc phục hậu quả mà sẽ lầm tưởng là một khu dân cư nào đó được xây dựng hợp pháp trên đất ở.

Còn đây là hình ảnh khu đất thông qua ứng dụng google map. Thông qua ứng dụng này thì không ai có thể tưởng tượng được đây là một khu đất nông nghiệp mà sẽ lầm tưởng là một khu dân cư nào đó được xây dựng hợp pháp trên đất ở bởi đã có rất nhiều căn nhà được xây dựng.

Còn đây là hình ảnh khu đất thông qua ứng dụng google map. Thông qua ứng dụng này thì không ai có thể tưởng tượng được đây là một khu đất nông nghiệp mà sẽ lầm tưởng là một khu dân cư nào đó được xây dựng hợp pháp trên đất ở bởi đã có rất nhiều căn nhà được xây dựng.

Thực tế tại khu đất, chủ đầu tư đã làm tổng cộng 6 đoạn đường thảm nhựa (với 5 đoạn đường dọc,1 đoạn đường ngang) rộng khoảng 7m và trồng trụ đấu nối điện phục vụ sinh hoạt dọc theo các đoạn đường này.

Thực tế tại khu đất, chủ đầu tư đã làm tổng cộng 6 đoạn đường thảm nhựa (với 5 đoạn đường dọc,1 đoạn đường ngang) rộng khoảng 7m và trồng trụ đấu nối điện phục vụ sinh hoạt dọc theo các đoạn đường này.

z2553096399906_c2974e6e64ab4107ca8e8c77bf4c75e3
1
z2553096405069_1dd06a398aa127c8d68c821d67d7c207
z2553096404651_88dccf68b3c435843790c7a237f00709
z2553096392435_6cfd0ab006ced39afa559cca54b1c24a
z2553107358208_327acee5df107c7b713331c1d6586238
z2553107531458_1046eab33d428fe39212ffe17e2e874f
z2553107672037_76f903342bb4c0a0f0d5804af7339f31
z2553107745221_eb1d622758449a447635014801f6e1b5
z2553096410848_e48152719f923b8668c7c2864907d83a
Người mua lô nền nơi đây cũng đã xây dựng hàng loạt các căn nhà kiên cố và chuyển đến sinh sống.

Người mua lô nền nơi đây cũng đã xây dựng hàng loạt các căn nhà kiên cố và chuyển đến sinh sống.

z2553096382886_758d67dabc66c812ab56845c2ecf250d
z2553096395902_41a0e6023ea3065d1593a2ae42f49c85
z2553096405069_1dd06a398aa127c8d68c821d67d7c207
z2553096399906_c2974e6e64ab4107ca8e8c77bf4c75e3
Tại khu đất thì dấu hiệu phân lô bán nền vẫn còn biểu hiện khá rõ bởi rất nhiều đường chân gạch đã được xây dựng để cố định diện tích lô nền.

Tại khu đất thì dấu hiệu phân lô bán nền vẫn còn biểu hiện khá rõ bởi rất nhiều đường chân gạch đã được xây dựng để cố định diện tích lô nền.

z2553107325480_af7a7a9ea19134cc77a9d248b586a452

Đáng nói, ở đây người ta không chỉ phân lô bán nền đơn thuần mà còn cả gan lấp luôn một đoạn của nhánh suối Đỉa để mở rộng diện tích, kiếm thêm lợi nhuận.

Bởi trước đây tại khu phân lô này có một đoạn nhánh suối Đỉa bắt ngang dài khoảng 200m, rộng khoảng 20m. Nhưng kể từ khi các chủ đầu tư tiến hành phân lô bán nền thì đoạn suối này bắt đầu biến mất, thay vào đó là cống nước với đường kính 2000. Việc cố ý lấp suối này đã giúp đầu nậu có thêm khoảng 4.000m2 đất để trục lợi. Hiện một phần diện tích đất lấn chiếm này đang được dùng làm đường đi, phần còn lại đã được phân thành các lô nền béo bở.

Theo ứng dụng DNAILIS thì trên khu đất nông nghiệp rộng hơn 6ha này vẫn có một đoạn của nhánh suối Đỉa chảy qua

Theo ứng dụng DNAILIS thì trên khu đất nông nghiệp rộng hơn 6ha này vẫn có một đoạn của nhánh suối Đỉa chảy qua

Thế nhưng kể từ năm 2017, khi các đầu nậu tiến hành phân lô bán nền thì đã tiến hành lấp suối chôn cống nước với đường kính 2000

Thế nhưng kể từ năm 2017, khi các đầu nậu tiến hành phân lô bán nền thì đã tiến hành lấp suối chôn cống nước với đường kính 2000

z2553100376440_bb6c882830144a14d6196c20ce35ff50
z2553102273572_4e48d4e9df24a93bdd475dbb9b5939ed
Theo như hình ảnh thực tế thì mục đích của việc lấp suối, chôn cống này là để biến dòng chảy của nhánh suối Đỉa thành đường đi

Theo như hình ảnh thực tế thì mục đích của việc lấp suối, chôn cống này là để biến dòng chảy của nhánh suối Đỉa thành đường đi

2 bên dòng chảy của nhánh suối Đỉa là để trục lợi vì đầu nậu cũng đã phân thành các lô nền béo bở

2 bên dòng chảy của nhánh suối Đỉa là để trục lợi vì đầu nậu cũng đã phân thành các lô nền béo bở

Nghe đâu hành vi lấp suối này đã bị cơ quan chức năng yêu cầu tháo dỡ. Thế nhưng, vẫn là chiêu thức cũ “cuốc tuồng” cho có, để đối phó chính quyền. Vì đến thời điểm hiện tại 4.000m2 suối Đỉa bị lấp vẫn còn nguyên hiện trạng, người ta chỉ mới bới sơ lớp đất mặt khoảng 15m để lộ cống nước đã chôn.

Hành vi chôn cống, lấp suối này đã bị cơ quan chức năng xử lý, buộc tháo dở khôi phục hiện trạng

Hành vi chôn cống, lấp suối này đã bị cơ quan chức năng xử lý, buộc tháo dở khôi phục hiện trạng

Tuy nhiên, cho đến nay, người ta chỉ mới cuốc sơ lớp đất mặt khoảng 15m để lộ đường cống nước đường kính 2000 đã chôn.

Tuy nhiên, cho đến nay, người ta chỉ mới cuốc sơ lớp đất mặt khoảng 15m để lộ đường cống nước đường kính 2000 đã chôn.

Theo người dân quanh khu vực thì :

Theo người dân quanh khu vực thì : "Người ta đang viện lý do, mùa mưa nước lớn, nếu tháo dở cống trong giai đoạn này sẽ nguy hiểm cho người dân trong khu vực nên xin tạm ngừng việc khôi phục hiện trạng.Mục đích của việc xin ngừng khắc phục hậu quả này là để kéo dài thời gian, sau thời gian tạm ngừng này thì mọi chuyện vẫn sẽ đâu vào đấy, cống nước vẫn tiếp tục tồn tại, đoạn suối Đỉa tự nhiên chắc chắn cũng không còn…”.

Nếu đúng như lời người dân nói thì đến bao giờ đoạn Suối Đỉa này mới có thể trở về nguyên hiện trạng ban đầu.

Nếu đúng như lời người dân nói thì đến bao giờ đoạn Suối Đỉa này mới có thể trở về nguyên hiện trạng ban đầu.

Dư luận đang cần câu trả lời thỏa đáng vì việc lấp suối trái phép này phần nào sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của người dân vì nếu mùa mưa nước lớn, cống không thoát kịp nước sẽ dẫn đến tình trạng ngập lụt, gây thiệt hại khó lường.

Dư luận đang cần câu trả lời thỏa đáng vì việc lấp suối trái phép này phần nào sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của người dân vì nếu mùa mưa nước lớn, cống không thoát kịp nước sẽ dẫn đến tình trạng ngập lụt, gây thiệt hại khó lường.

Một người dân sống cạnh khu đất bức xúc chia sẻ:“Người ta đang viện lý do mùa mưa nước lớn, nếu tháo dở cống trong giai đoạn này sẽ nguy hiểm cho người dân trong khu vực nên xin tạm ngừng việc khôi phục hiện trạng. Mục đích của việc xin ngừng khắc phục hậu quả này là để kéo dài thời gian, sau thời gian tạm ngừng này thì mọi chuyện vẫn sẽ đâu vào đấy, cống nước vẫn tiếp tục tồn tại, đoạn suối Đỉa tự nhiên chắc chắn cũng không còn…”.

Phải chăng chính sự buông lỏng, nể nang đang khiến vấn nạn phân lô bán nền và xây dựng trái phép tại xã Bình Minh càng trở nên phức tạp, và có dấu hiệu nhờn luật?