Minh Vy

Minh Vy

2021-08-03 21:40:00

Bình Định: 5 dự án có sử dụng đất đủ điều kiện đấu giá, đấu thầu

UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản đồng ý chủ trương cho Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các ngành và địa phương liên quan, triển khai các thủ tục tổ chức đấu giá, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện một số dự án có sử dụng đất đã đủ điều kiện, trên địa bàn tỉnh.

Theo DNVN thông tin: " Trong số 5 dự án có sử dụng đất đủ điều kiện để tổ chức đấu giá, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh Bình Định, có 3 dự án sẽ được tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư và 2 dự án tổ chức đấu giá.

5duandauthaubinhdinh

Đối với các dự án chưa đủ điều kiện để tổ chức đấu thầu, đấu giá, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các ngành và địa phương liên quan hoàn thiện đầy đủ thủ tục theo quy định, báo cáo UBND tỉnh xem xét, xin chủ trương Thường trực Tỉnh ủy.

Bên cạnh đó, mới đây, tại Kỳ họp thứ 2, Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Định khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, đã thông qua Nghị quyết về chủ trương đầu tư 11 dự án lớn, như: Dự án xây dựng tuyến đường ven biển (ĐT 639) đoạn từ QL1D - QL19 mới; Dự án xây dựng tuyến đường tránh phía Nam thị trấn Phú Phong (huyện Tây Sơn); Dự án đập dâng Hà Thanh 1 (huyện Vân Canh); Dự án xây dựng cơ sở hạ tầng Cảng cá Tam Quan, thị xã Hoài Nhơn…"