Mai Anh

Mai Anh

2022-07-06 10:30:00

Biên Hòa: Thuê 1 xe bồn rửa đường 320 triệu đồng/tháng

Chủ tịch UBND TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai vừa có kết luận về kiểm tra công tác quản lý tài chính, công tác phòng chống tham nhũng đối với Trung tâm Dịch vụ công ích (DVCI) TP Biên Hòa. Kết luận đã chỉ ra nhiều sai phạm và yêu cầu khắc phục.

Theo kết luận, tại thời điểm kiểm tra thể hiện số liệu về đầu tư tài chính (tính đến ngày 31-12-2021) là 10 tỉ đồng nhưng thực tế đây là tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn (lãi suất được đưa vào tài khoản tiền gửi của đơn vị). Tuy nhiên, đơn vị không xin ý kiến chủ trương của UBND TP Biên Hòa.

Đối với hợp đồng cung cấp vật tư và thuê nhân công, từ năm 2020 và 2021, Trung tâm DVCI liên doanh với một công ty thực hiện hợp đồng thi công các hạng mục chăm sóc cây xanh, duy tu đường, đèn... trên địa bàn TP Biên Hòa do Phòng Quản lý đô thị TP làm chủ đầu tư.

Biên-Hòa-Thuê-1-xe-bồn-rửa-đường-320-triệu-đồngtháng_page-0001