Loa phường

Loa phường

2022-05-21 17:59:00

Biên Hòa: Ai dẹp cứ dẹp, ai xây vẫn cứ xây!

Câu chuyện xây dựng trái phép ở Biên Hòa, Đồng Nai giống như ung nhọt vậy, cứ xẹp chỗ này lại phồng chỗ kia vì sao vậy?

Vì sao lại nói như vậy? 

Là bởi những trường hợp vi phạm trật tự xây dựng ở một số phường tại TP Biên Hòa cứ như đèn cù vậy, chỗ này chính quền đến dẹp thì chỗ kia lại có nhà xây dựng trên giấy tay cứ như vậy công trình từ nhỏ như căn nhà cấp 4 mấy chục m2 cho đến to đùng như những nhà xưởng rộng hàng ngàn m2....

Xây được cả nhà xưởng trên đất đã quy hoạch đất xây dựng trụ sở cơ quan?

Tại tờ 8 thửa 9 có diện tích 2.433,9m2 trong đó 2.117,5m2 đất rừng sản xuất, hiện đã quy hoạch đất vui chơi giải trí công cộng và 316,4m2 đất giao thông. Quan trọng đất vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng, tuy nhiên trên đất hiện đã xuất hiện một nhà xưởng với quy mô rộng lớn tọa lạc trên đất. Chỉ cần quan sát bằng mắt thường cũng có thể thấy được độ bề thế của khu xưởng đang được bao quanh những tấm tôn xanh mát mắt

Empty
tờ 8 thửa 9 có diện tích 2.433,9m2 đất rừng sản xuất đã được quy hoạch đất khu vui chơi giải trí và đất giao thông nhưng đã xuất hiện nhà xưởng

tờ 8 thửa 9 có diện tích 2.433,9m2 đất rừng sản xuất đã được quy hoạch đất khu vui chơi giải trí và đất giao thông nhưng đã xuất hiện nhà xưởng

Tại tờ 102 thửa 48 có diện tích 2.848,3m2 trong đó 2.534m2 đất đã quy hoạch đất xây dựng trụ sở cơ quan, 314,3m2 đất giao thông, thửa đất này cũng chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng thế nhưng hiện nay lại là một xưởng may đang hoạt động hết công suất...

Empty
Empty
Empty
Một xưởng may tọa lạc đất đã quy hoạch đất xây dựng trụ sở cơ quan, đất giao thông

Một xưởng may tọa lạc đất đã quy hoạch đất xây dựng trụ sở cơ quan, đất giao thông

Không chỉ có vậy hàng loạt những công trình với lỗi kiến trúc 1 trệt 1 lầu, 1 trệt 2 đến 3 lầu cũng đang được thoải mái xây dựng

Tờ 104 thửa 242 có diện tích 82,7m2 trên đất xuất hiện ngôi nhà 1 trệt 1 lầu đang dần hoàn thiện.

Empty
ngôi nhà 1 trệt 1 lầu đang dần hoàn thiện trên thửa 242

ngôi nhà 1 trệt 1 lầu đang dần hoàn thiện trên thửa 242

Tờ 112 thửa 225 diện tích 133,2m2 trong đó 100,6m2 đất đã quy hoạch đất giao thông chỉ còn hơn 30m2 là đã quy hoạch đất ở đô thị, tuy nhiên chủ đất đã xây dựng 1 công trình kiên cố sẽ tiếp tục chồng thêm tầng nữa trong nay mai.

Empty
ngôi nhà 1 trệt 1 lầu đang dần hoàn thiện trên thửa 225

ngôi nhà 1 trệt 1 lầu đang dần hoàn thiện trên thửa 225

Tờ 113 thửa 67 diện tích 228,4m2 trên đất đang được gấp rút xây dựng công trình đã xong tầng trệt và tiếp tục lên lầu

Tờ 113 thửa 67 diện tích 228,4m2 trên đất đang được gấp rút xây dựng công trình đã xong tầng trệt và tiếp tục lên lầu

Tờ 113 thửa 67 diện tích 228,4m2 trên đất đang được gấp rút xây dựng công trình đã xong tầng trệt và tiếp tục lên lầu

Tờ 113 thửa 69 có diện tích 224,1m2 đất cũng đã quy hoạch đất ở đô thị, đất giao thông tuy nhiên chủ đất đã xây dụng và hoàn thiện công trình với kết cấu 1 trệt 1 lầu, công nhân vẫn tiếp tục hoàn thiện để đưa vào sử dụng

Trên diện tích hơn 200m2 vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng đã mọc lên công trình với quy mô 1 trệt 1 lầu bề thế đang dần hoàn thiện

Trên diện tích hơn 200m2 vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng đã mọc lên công trình với quy mô 1 trệt 1 lầu bề thế đang dần hoàn thiện

Tờ 112, thửa 152 diện tích 76,4m2 đã quy hoạch đất giao thông và đất phát triển hạ tầng, tờ 112 thửa 151 diện tích 215,2m2 đã quy hoạch đất giao thông. Tuy nhiên trên đất của 2 thửa này lại có nhiều công trình xây dựng

Empty
Empty
Khu đất đã quy hoạch đất giao thông, tuy nhiên nhiều công trình ẩn sau tấm bạt đang dần hình thành và hoàn thiện

Khu đất đã quy hoạch đất giao thông, tuy nhiên nhiều công trình ẩn sau tấm bạt đang dần hình thành và hoàn thiện

Tờ 112 thửa 91 diện tích 241,2m2, tờ 112 thửa 90 diện tích 466,8m2 cũng đang được chủ sử dụng đất xây dựng công trình kiên cố theo lối 1 trệt 1 lầu và đang trong quá trình hoàn thiện

Empty
Chủ đất cũng đang hoàn thiện công trình

Chủ đất cũng đang hoàn thiện công trình

Tờ 112 thửa 91 diện tích 241,2m2, tờ 112 thửa 90 diện tích 466,8m2 cũng đang được chủ sử dụng đất xây dựng công trình kiên cố theo lối 1 trệt 1 lầu và đang trong quá trình hoàn thiện

Tờ 112 thửa 91 diện tích 241,2m2, tờ 112 thửa 90 diện tích 466,8m2 cũng đang được chủ sử dụng đất xây dựng công trình kiên cố theo lối 1 trệt 1 lầu và đang trong quá trình hoàn thiện

Tờ 102 thửa 103 diện tích 555,8m2 đã quy hoạch đất phát triển hạ tầng, đất giao thông tuy nhiên trên đất cũng đang có công trình xây dựng kiên cố.

Tờ 102 thửa 103 diện tích 555,8m2 đã quy hoạch đất phát triển hạ tầng, đất giao thông tuy nhiên trên đất cũng đang có công trình xây dựng kiên cố.

Tờ 102 thửa 103 diện tích 555,8m2 đã quy hoạch đất phát triển hạ tầng, đất giao thông tuy nhiên trên đất cũng đang có công trình xây dựng kiên cố.

Tờ 94 thửa 30 diện tích 131,3m2 có một phần đất quy hoạch đất giao thông, và tờ 94 thửa 33 diệnt ích 3.749,5m2 đất đã quy hoạch đất giao thông, đất vui chơi giải trí công cộng, thửa 29 diện tích 123,7m2 đất ở tại đô thị. Tuy nhiên hiện trang trên đất tại 3 thửa này đang có những công trình kiên cố bề thế, phía ngoài được quây kín bằng rào tôn, vật liệu xây dựng vẫn được tập kết về đây.

0c936cbc5613974dce02
bf9d00ad3a02fb5ca213
5ba1bf91853e44601d2f
e0d309e2334df213ab5c
Một công trình kiên cố bề thế, phía ngoài được quây kín bằng rào tôn, vật liệu xây dựng vẫn được tập kết về đây

Một công trình kiên cố bề thế, phía ngoài được quây kín bằng rào tôn, vật liệu xây dựng vẫn được tập kết về đây

Tại tờ 87 thửa 243 diện tích 129,1m2 phía sau tấm bạt quây tránh bụi và vương vãi vật liệu xây dựng là công trình xây dựng có quy mô hoành tráng đã bước vào giai đoạn hoàn thiện.

phía sau tấm bạt quây tránh bụi và vương vãi vật liệu xây dựng là công trình xây dựng có quy mô hoành tráng đã bước vào giai đoạn hoàn thiện.

phía sau tấm bạt quây tránh bụi và vương vãi vật liệu xây dựng là công trình xây dựng có quy mô hoành tráng đã bước vào giai đoạn hoàn thiện.

Cũng tại tờ 87 thửa 129 diện tích 158m2 chủ sử dụng đất cũng đang xây dựng và hoàn thiện công trình

tờ 87 thửa 129 diện tích 158m2 chủ sử dụng đất cũng đang xây dựng và hoàn thiện công trình

tờ 87 thửa 129 diện tích 158m2 chủ sử dụng đất cũng đang xây dựng và hoàn thiện công trình

Tờ 87 thửa 85 diện tích 123,9m2 đất vui chơi giải trí công cộng tuy nhiên trên đất là công trình xây dựng 1 trệt một lầu đã thành hình và đang hoàn thiện...

626e0f0935a6f4f8adb7
66eba392993d5863012c
tờ 87 thửa 85 diện tích 123,9m2 đất vui chơi giải trí công cộng tuy nhiên trên đất là công trình xây dựng 1 trệt một lầu đã thành hình và đang hoàn thiện...

tờ 87 thửa 85 diện tích 123,9m2 đất vui chơi giải trí công cộng tuy nhiên trên đất là công trình xây dựng 1 trệt một lầu đã thành hình và đang hoàn thiện...

Theo lời ông H. một người dân sống tại đây thì đất tại đây chủ yếu vẫn là đất mua bán giấy tay chính vì vậy để xây dựng được nhưng công trình ngay giữa ban ngày thế này thì "chủ đất phải có chiêu". Nếu không làm sao có thể xây dựng được. Một số sẽ làm luật, một số dựa vào chiêu bài xin giấy phép sửa chữa nhà. Tuy là giấy sửa chữa nhưng người ta mặc sức xây mới mà chả gặp trở ngại gì!

Đất quốc phòng cũng có thể xây

Tại phường Long Bình Tân, hàng loạt công trình xây dựng trái phép trên đất quốc phòng, đất giao thông, đất vui chơi giải trí tiếp tục xuất hiện khiến dư luận cho rằng có lẽ phường Long Bình Tân nằm ngoài sự quản lý của UBND TP Biên Hòa, khi mà các công trình vi phạm ngang nhiên xuất hiện và tồn tại như một sự thách thức.

Tại thửa đất số 278 tờ bản đồ 71 có diện tích 3.095,2m2 trong đó có 3.045,1m2 đất quốc phòng, 50,1m2 đất giao thông theo quyết định công bố quy hoạch số 89/QĐ-UBND ngày 11/01/2022 của UBND tỉnh Đồng Nai. Mặc dù nằm trong quy hoạch đất quốc phòng nhưng trên thửa đất rộng lớn này đã được phủ kín bởi các công trình xây dựng, trong đó có cả công trình hiện nay đang trong quá trình xây dựng phần thô của tầng trệt và tiếp tục đổ trụ để tiến hành xây dựng lầu 2.

1
2
Mặc dù nằm trong quy hoạch đất quốc phòng nhưng trên thửa đất rộng lớn này đã được phủ kín bởi các công trình xây dựng, trong đó có cả công trình hiện nay đang trong quá trình xây dựng phần thô của tầng trệt và tiếp tục đổ trụ để tiến hành xây dựng lầu 2.

Mặc dù nằm trong quy hoạch đất quốc phòng nhưng trên thửa đất rộng lớn này đã được phủ kín bởi các công trình xây dựng, trong đó có cả công trình hiện nay đang trong quá trình xây dựng phần thô của tầng trệt và tiếp tục đổ trụ để tiến hành xây dựng lầu 2.

Tại thửa 88 tờ bản đồ 71 có diện tích 466,4m2 đất quốc phòng theo quyết định công bố quy hoạch số 89/QĐ-UBND ngày 11/01/2022 của UBND tỉnh Đồng Nai cũng đang được xây dựng tràn lan, có công trình đã đã vào sử dụng, có công trình nhà ở hiện nay đang xây dựng dang dở phần thô và vẫn công khai xây dựng nhưng phía chính quyền địa phương vẫn chưa có sự xử lý.

1
2
466,4m2 đất quốc phòng nhưng hiện trạng trên đất đang có công trình xây dựng

466,4m2 đất quốc phòng nhưng hiện trạng trên đất đang có công trình xây dựng

Không những vậy, ngay tại thửa thửa 47 tờ bản đồ 52 có diện tích 135m2 thuộc quy hoạch đất khu vui chơi, giải trí công cộng theo quyết định công bố quy hoạch số 89/QĐ-UBND ngày 11/01/2022 của UBND tỉnh Đồng Nai. Tuy việc xây dựng công trình nhà ở tại thửa đất này không phù hợp với quy hoạch nhưng đã có nhiều căn nhà được đưa vào sử dụng và hiện có 1 căn nhà đang trong quá trình xây dựng phần thô của lầu 2 theo theo thiết kế 1 trệt 1 lầu.

thửa 47 tờ bản đồ 52 có diện tích 135m2 thuộc quy hoạch đất khu vui chơi, giải trí công cộng theo quyết định công bố quy hoạch số 89/QĐ-UBND ngày 11/01/2022 của UBND tỉnh Đồng Nai. Tuy việc xây dựng công trình nhà ở tại thửa đất này không phù hợp với quy hoạch nhưng đã có nhiều căn nhà được đưa vào sử dụng và hiện có 1 căn nhà đang trong quá trình xây dựng phần thô của lầu 2 theo theo thiết kế 1 trệt 1 lầu.

thửa 47 tờ bản đồ 52 có diện tích 135m2 thuộc quy hoạch đất khu vui chơi, giải trí công cộng theo quyết định công bố quy hoạch số 89/QĐ-UBND ngày 11/01/2022 của UBND tỉnh Đồng Nai. Tuy việc xây dựng công trình nhà ở tại thửa đất này không phù hợp với quy hoạch nhưng đã có nhiều căn nhà được đưa vào sử dụng và hiện có 1 căn nhà đang trong quá trình xây dựng phần thô của lầu 2 theo theo thiết kế 1 trệt 1 lầu.

Có một điểm chung ở Long Bình và Long Bình Tân đó là những công trình đang xây dựng tại đây có công khai, có lén lút nhưng theo lời ông K, một người dân đang có công trình xây dựng tại Kp2, P Long Bình Tân thì mảnh đất ông mua bằng giấy tay vậy nên ông không xin cấp giấy phép xây dựng. Theo lời ông K, cho dù có giấy tờ nhưng đất không hợp với quy hoạch sử dụng đất cũng không đủ điều kiện để xin được giấy phép xây dựng nhà ở. Do đó, nhiều hộ đã xây “chui”, làm nhanh để có chỗ ở

Còn tại phường Long Bình thì ông H. một người dân cho biết đất ở đây chủ yếu là đất giấy tay, để xây dụng được thì người dân phải có chiêu, bằng cách này hay cách khác, nhưng chủ yếu là sử dụng lá bùa "xin giấy phép sửa chữa nhà". Khi có tấm bùa này rồi thì dân cứ mặc sức mà xây.

Thời gian gần đây, chính quyền TP Biên Hòa rất mạnh tay với nạn xây dựng trái phép, nhiều công trình vi phạm đã bị tháo dỡ yêu cầu trả về nguyên trạng.

Theo Phó chủ tịch UBND TP.Biên Hòa Huỳnh Tấn Lộc, UBND thành phố đã chỉ đạo lực lượng chức năng thành phố phối hợp với các phường, xã cưỡng chế nhiều trường hợp vi phạm xây dựng không phép, trái phép trên địa bàn thời gian gần đây nhằm lập lại trật tự xây dựng trên địa bàn phường.

Và Phó chủ tịch UBND P.Long Bình cũng khẳng định, đối với các trường hợp vi phạm trong lĩnh vực xây dựng, đất đai tại các khu quy hoạch, khu đất công, đất lâm nghiệp, khu vực suối…, UBND phường kiên quyết xử lý ngay từ đầu và trả lại hiện trạng ban đầu.

Vậy là chính quyền cứ dẹp, còn người dân cứ xây vòng lẩn quẩn cứ xoay vòng như con quay!