Mac Dinh Cuong

Hải Đăng

2021-04-26 21:57:00

BIDV đấu giá loạt khoản nợ hàng trăm tỷ đồng

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV, HoSE: BID) vừa có thông báo bán đấu giá cũng như thẩm định giá loạt tài sản với hàng trăm tỷ đồng.

bidv

Thứ nhất, BIDV bán đấu giá hàng loạt bất động sản và tài sản thuộc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Quang Trung với giá khởi điểm gần 178 tỷ đồng.

Cụ thể, bất động sản gồm công trình xây dựng là Kho lau bóng gạo có diện tích xây dựng 3.822m2 và nhà làm việc có diện tích xây dựng là 228,6 m2 thuộc thửa đất số 04, 05, 06, 231, 232 và 83; tờ bản đồ số 05 và 02 tọa lạc tại số 106 Tỉnh lộ 852 ấp Tân Lập, xã Tân Quy Tây, thị xã (nay là Tp) Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp đứng tên Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Quang Trung.

Quyền sử dụng đất có diện tích 551 m2 (Đất sản xuất kinh doanh và đất trồng cây lâu năm) và tài sản gắn liền với đất là Lò sấy lúa có diện tích xây dựng là 255,5 m2 thuộc thửa đất số 341, tờ bản đồ số 05a tọa lạc tại ấp Hưng Lợi Đông, xã Long Hưng B, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BK 551768, cập nhật chuyển nhượng ngày 26/7/2012 cho Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Quang Trung.

Quyền sử dụng đất có diện tích 6.333,4 m2 (Đất ở, đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp và đất trồng cây lâu năm) và tài sản gắn liền với đất là Nhà kho có diện tích xây dựng là 4785 m2 thuộc thửa đất số 93, tờ bản đồ số 3 tọa lạc tại ấp Tân Lập, xã Tân Quy Tây, Tp Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CA 875467, số vào sổ cấp GCN: CH 02543 do UBND Tp. Sa Đéc cấp ngày 14/8/2015.

Quyền sử dụng đất có diện tích 4.955,4 m2 (Đất ở, đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp, đất trồng cây hàng năm khác và đất trồng cây lâu năm) và tài sản gắn liền với đất là Nhà kho có diện tích xây dựng 3.499,8 m2 thuộc thửa đất số 374, tờ bản đồ số 5 tọa lạc tại ấp Tân Lập, xã Tân Quy Tây, Tp Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CA 875456, số vào sổ cấp GCN: CH 02544 do UBND Tp. Sa Đéc cấp ngày 14/8/2015.

Quyền sử dụng đất có diện tích 383,2 m2 (Đất trồng cây hàng năm khác) thuộc thửa đất số 26, tờ bản đồ số 5 tọa lạc tại ấp Tân Lập, xã Tân Quy Tây, thị xã (nay là Tp) Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AN 035804, số vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: H-01036 do UBND thị xã (nay là Tp) Sa Đéc cấp ngày 19/01/2009.

Quyền sử dụng đất có diện tích 212,5 m2 (Đất trồng cây hàng năm) thuộc thửa đất số 72, tờ bản đồ số 4 tọa lạc tại ấp Tân Lợi B, xã Tân Quy Tây, thị xã (nay là Tp) Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AC 686510, số vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: H-00026 do UBND thị xã (nay là Tp) Sa Đéc cấp ngày 12/12/2005, cập nhật chuyển nhượng cho ông Từ Vinh Trung ngày 13/02/2006.

Quyền sử dụng đất có diện tích 2.479,7 m2 (Đất trồng cây lâu năm và đất cơ sở sản xuất kinh doanh) thuộc thửa đất số 5, tờ bản đồ số 5 tọa lạc tại ấp Tân Lập, xã Tân Quy Tây, thị xã (nay là Tp) Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AN 035805, số vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: H-01037 do UBND thị xã (nay là Tp) Sa Đéc cấp ngày 19/01/2009, chuyển mục đích sử dụng đất sang đất cơ sở sản xuất kinh doanh ngày 02/7/2009.

Quyền sử dụng đất có diện tích 300 m2 (Đất ở tại nông thôn) thuộc thửa đất số 231, tờ bản đồ số 5 tọa lạc tại ấp Tân Lập, xã Tân Quy Tây, thị xã (nay là Tp) Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AN 035806, số vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: H-01038 do UBND thị xã (nay là Tp) Sa Đéc cấp ngày 19/01/2009.

Quyền sử dụng đất có diện tích 432 m2 (Đất cơ sở sản xuất, kinh doanh) thuộc thửa đất số 232, tờ bản đồ số 5 tọa lạc tại ấp Tân Lập, xã Tân Quy Tây, thị xã (nay là Tp) Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AN 035803, số vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: H-01035 do UBND thị xã (nay là Tp) Sa Đéc cấp ngày 19/01/2009.

Tài sản gắn liền với đất là Nhà kho có diện tích xây dựng là 2127,4 m2 thuộc thửa đất số 3253, 3254, 3159 và 83 tọa lạc tại Đường tỉnh lộ 852 ấp Tân Lập, xã Tân Quy Tây, thị xã (nay là Tp) Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp theo Giấy chứng nhận Quyền sở hữu Công trình xây dựng số 878672991900101 do UBND thị xã (nay là Tp) Sa Đéc cấp ngày 15/03/2007.

Tài sản gắn liền với đất là Nhà kho có diện tích xây dựng là 1963.84 m2 thuộc thửa đất số 3244, 3245, 3246, 3247, 82, 77 và 30 tọa lạc tại Tổ 14 Đường tỉnh lộ 852 ấp Tân Lập, xã Tân Quy Tây, thị xã (nay là Tp) Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp theo Giấy chứng nhận Quyền sở hữu Công trình xây dựng số 8786729920000014 do UBND thị xã (nay là Tp) Sa Đéc cấp ngày 30/10/2006.

Quyền sử dụng đất có diện tích 196,6 (128.9) m2 (Đất ở tại nông thôn, đất trồng cây lâu năm và đất cơ sở sản xuất, kinh doanh) thuộc thửa đất số 30, tờ bản đồ số 3 tọa lạc tại ấp Tân Lợi B, xã Tân Quy Tây, thị xã (nay là Tp) Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AD 961642, số vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: H-00181 do UBND thị xã (nay là Tp) Sa Đéc cấp ngày 08/11/2005, chuyển mục đích sử dụng đất sang đất cơ sở sản xuất kinh doanh ngày 14/02/2006.

Quyền sử dụng đất có diện tích 265,2 m2 (Đất ở tại nông thôn) thuộc thửa đất số 235, tờ bản đồ số 5 tọa lạc tại ấp Tân Lập, xã Tân Quy Tây, thị xã (nay là Tp) Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AN 913345, số vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: H-00181 do UBND thị xã (nay là Tp) Sa Đéc cấp ngày 30/3/2009.

Quyền sử dụng đất có diện tích 2484,8 m2 (Đất trồng cây hàng năm khác và đất cơ sở sản xuất kinh doanh) thuộc thửa đất số 6, tờ bản đồ số 5 tọa lạc tại ấp Tân Lập, xã Tân Quy Tây, thị xã (nay là Tp) Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AN 913346, số vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: H-01066 do UBND thị xã (nay là Tp) Sa Đéc cấp ngày 30/03/2009, chuyển mục đích sử dụng đất sang đất cơ sở sản xuất kinh doanh ngày 02/7/2009.

Quyền sử dụng đất có diện tích 609,3 m2 (Đất cơ sở sản xuất kinh doanh) thuộc thửa đất số 4, tờ bản đồ số 5 tọa lạc tại ấp Tân Lập, xã Tân Quy Tây, thị xã (nay là Tp) Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AN 913935, số vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: H-01089 do UBND thị xã (nay là Tp) Sa Đéc cấp ngày 05/6/2009, chuyển mục đích sử dụng đất sang đất cơ sở sản xuất kinh doanh ngày 02/7/2009.

Quyền sử dụng đất có diện tích 291,9 m2 (Đất ở tại nông thôn) thuộc thửa đất số 31, tờ bản đồ số 3 tọa lạc tại ấp Tân Lập, xã Tân Quy Tây, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BX 289613, số vào sổ cấp GCN: CH 02229 do UBND thành phố Sa Đéc cấp ngày 09/01/2015.

Quyền sử dụng đất có diện tích 490 m2 (Đất ở tại nông thôn) thuộc thửa đất số 358, tờ bản đồ số 5 tọa lạc tại ấp Tân Lập, xã Tân Quy Tây, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BX 289607, số vào sổ cấp GCN: CH 02227 do UBND thành phố Sa Đéc cấp ngày 09/01/2015.

Quyền sử dụng đất có diện tích 874 m2 (Đất cơ sở sản xuất, kinh doanh) thuộc thửa đất số 17, tờ bản đồ số 5 tọa lạc tại ấp Tân Lập, xã Tân Quy Tây, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BX 289603, số vào sổ cấp GCN: CH 02226 do UBND thị xã thành phố Sa Đéc cấp ngày 14/01/2015.

Quyền sử dụng đất có diện tích 1336,5 m2 (Đất cơ sở sản xuất, kinh doanh) thuộc thửa đất số 3, tờ bản đồ số 5 tọa lạc tại ấp Tân Lập, xã Tân Quy Tây, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BX 289602 số vào sổ cấp GCN: CH 02223 do UBND thị xã thành phố Sa Đéc cấp ngày 13/01/2015.

Quyền sử dụng đất có diện tích 300 m2 (Đất ở tại nông thôn) thuộc thửa đất số 236, tờ bản đồ số 5 tọa lạc tại ấp Tân Lập, xã Tân Quy Tây, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BX 289450, số vào sổ cấp GCN: CH 02224 do UBND thành phố Sa Đéc cấp ngày 06/01/2015.

Quyền sử dụng đất có diện tích 450 m2 (Đất ở tại nông thôn) thuộc thửa đất số 356, tờ bản đồ số 5 tọa lạc tại ấp Tân Lập, xã Tân Quy Tây, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BX 289606, số vào sổ cấp GCN: CH 02228 do UBND thành phố Sa Đéc cấp ngày 09/01/2015.

Quyền sử dụng đất có diện tích 551,8 m2 (Đất cơ sở sản xuất, kinh doanh và đất trồng cây hàng năm khác) thuộc thửa đất số 146, tờ bản đồ số 5 tọa lạc tại ấp Tân Lập, xã Tân Quy Tây, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BX 289601, số vào sổ cấp GCN: CH 02221 do UBND thành phố Sa Đéc cấp ngày 14/01/2015.

Quyền sử dụng đất có diện tích 553,3 m2 (Đất trồng cây lâu năm) thuộc thửa đất số 357, tờ bản đồ số 5 tọa lạc tại ấp Tân Lập, xã Tân Quy Tây, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BX 289604, số vào sổ cấp GCN: CH 02225 do UBND thành phố Sa Đéc cấp ngày 14/01/2015.

Quyền sử dụng đất có diện tích 278 m2 (Đất trồng cây lâu năm) thuộc thửa đất số 359, tờ bản đồ số 5 tọa lạc tại ấp Tân Lập, xã Tân Quy Tây, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BX 289605, số vào sổ cấp GCN: CH 02222 do UBND thành phố Sa Đéc cấp ngày 13/01/2015.

Ngoài ra, còn có toàn bộ máy móc thiết bị dây chuyền xây xát, lau bóng gạo tại số 106 Tỉnh lộ 852, ấp Tân Lập, xã Tân Quy Tây, thị xã (nay là thành phố) Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp (bao gồm nhưng không giới hạn bởi các tài sản tại danh mục tài sản được liệt kê theo Phụ lục MMTB) theo các Hợp đồng mua bán, xây lắp, hóa đơn thuế GTGT,…

BIDV cũng cần thẩm định giá khoản nợ tính đến ngày 28/02/2021 là 212 tỷ đồng (trong đó nợ gốc 113 tỷ đồng và nợ lãi 98,67 tỷ đồng).Tài sản bảo đảm khoản nợ gồm:

+ 01 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại hẻm đường Mậu Thân, Xuân Khánh, Ninh Kiều, Tp.Cần Thơ, diện tích 86,8 m2 (Trong đó đất ở_17,3 m2, đất trồng cây lâu năm _69,5 m2).

+ 03 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại ấp Phú Hòa, xã Đông Phú, huyện Châu Thành, Hậu Giang, diện tích đất trồng lúa 17.553 m2.+ 09 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại đường Hai Bà Trưng, phường Tân An, quận Ninh Kiều, Tp.Cần Thơ, diện tích đất ở đô thị và đất sản xuất kinh doanh 514,927 m2 và công trình trên đất là khách sạn chưa hoàn công.

+ 18 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại Khu dân cư lô số 13A, KĐT mới Nam sông Cần Thơ, phường Phú Thứ, quận Cái Răng, Tp.Cần Thơ, diện tích đất ở đô thị 1.444 m2, Nhà ở diện tích sàn 2.116,8 m2.

Đồng thời, định giá toàn bộ khoản nợ của CTCP Hoàng Long Steel tại BIDV Hải Dương gồm toàn bộ công trình xây dựng cơ bản, nhà cửa vật kiến trúc, hạ tầng gắn liền với đất và các tài sản khác gắn liền với đất; Dây truyền, máy móc, thiết bị sản xuất; Dây truyền sản xuất ống thép cao tần GH114; Xe tải gắn cẩu 5 tấn hiệu Hyundai, BKS: 29Y-7863; tài sản số 60, Phố Giảng Võ, Phường Cát Linh, Quận Đống Đa, TP Hà Nội; tài sản số 60, Phố Giảng Võ, Phường Cát Linh, Quận Đống Đa, TP Hà Nội; tài sản thôn Ngọc Mai, xã Hưng Thịnh, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương; Dây truyền, máy móc, thiết bị sản xuất.

Trước đó, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) cũng thông báo bán đấu giá tài sản là khoản nợ phát sinh từ nghiệp vụ cho vay theo các hợp đồng tín dụng ký với Công ty TNHH Xây dựng và Kinh doanh nhà Bách Giang, Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Cao Nguyên.

Trong đó, Công ty TNHH Xây dựng kinh doanh nhà Bách Giang có tổng dư nợ gốc và lãi là 223,7 tỉ đồng; tổng dư nợ gốc và lãi của Công ty TNHH Xây dựng thương mại Cao Nguyên tại BIDV là 242 tỉ đồng. Hai khoản nợ này tạm tính đến đầu tháng 3-2021.

Tài sản bảo đảm cho các khoản nợ trên là toàn bộ quyền sử dụng đất và tài sản đầu tư trên đất bao gồm toàn bộ giá trị quyền sử dụng đất gồm cả giá trị đền bù, giải phóng mặt bằng, đầu tư cơ sở hạ tầng và các chi phí tại của Công ty Bách Giang ở Dự án khu dân cư khu phố 4, phường Phước Long A, quận 9, TP HCM…

Giá khởi điểm của khoản nợ được BIDV đem đấu giá là 475,1 tỉ đồng. Người tham gia đấu giá phải đặt trước 10% giá khởi điểm