Mac Dinh Cuong

Mây lang thang

2021-04-25 20:02:00

Bên trong những công trình điện gió nghìn tỷ bị dân phản ứng ở Tây Nguyên

Dù chưa đảm bảo hồ sơ, thủ tục và dù bị người dân phản ứng nhưng những ông lớn chủ đầu tư công trình điện gió ở Tây Nguyên đã tổ chức thi công.

Không hcir núp bóng trang trại để xây dựng điện mặt trời mà ở Tây Nguyên, nhiều công trình điện gió cũng đang vấp phải những ý kiến phản đối của người dân.

Theo báo Nông nghiệp ngày 24/4 có bài viết: Bên trong những công trình điện gió nghìn tỷ bị dân phản ứng ở Tây Nguyên

Empty
Empty
Empty
Empty
Empty
Empty
Empty
Empty
Empty
Empty
Empty
Empty
Empty
Empty
Empty
Empty
Empty
Empty
Empty