Mac Dinh Cuong

2021-04-10 09:00:00

Bến Tre: Bổ nhiệm cán bộ không đạt tiêu chuẩn, nhiều sai phạm về đất đai

Theo Thanh tra Chính phủ, công tác quản lý, sử dụng đất đai, quản lý hoạt động khai thác cát trên địa bàn tỉnh Bến Tre (giai đoạn 2015-2018) tồn tại nhiều hạn chế, thể hiện ý thức, nhận thức chấp hành pháp luật kém nhưng cũng không loại trừ có yếu tố tiêu cực.

Nhiều hạn chế trong công tác quản lý, sử dụng đất đai

Ngày 2/4, Thanh tra Chính phủ (TTCP) đã ra thông báo kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật trong công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; quản lý, sử dụng đất và quản lý hoạt động khai thác cát trên địa bàn tỉnh Bến Tre (Giai đoạn từ 1/1/2015 đến 31/12/2018).

Trong công tác quản lý và sử dụng đất đai, việc lập quy hoạch, lập kế hoạch sử dụng đất và tổng hợp báo cáo có chất lượng kém, tính khả thi không cao, còn mang tính ước lượng, không bám sát các chỉ tiêu được phân bổ, chưa tuân thủ nguyên tắc về sự phù hợp quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất giữa các cấp; công tác công khai quy hoạch không thực hiện hoặc có thực hiện thì chỉ mang tính hình thức, vi phạm Luật Đất đai 2003 và Luật Đất đai 2013.

Thông báo kết luận thanh tra của Thanh tra Chính phủ

Thông báo kết luận thanh tra của Thanh tra Chính phủ

Vi phạm trong lĩnh vực này thể hiện rõ nét trong việc tổ chức thực hiện các dự án sản xuất kinh doanh tùy tiện, trái quy hoạch tương đối phổ biến; đối với hoạt động khai thác cát, mặc dù không có chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất cho hoạt động khoáng sản nhưng tỉnh đã cấp phép khai thác với tổng diện tích 1.844 ha.

“Các vi phạm này thể hiện ý thức, nhận thức chấp hành pháp luật kém nhưng cũng không loại trừ các yếu tố tiêu cực. Cá biệt có trường hợp UBND tỉnh cho phép thực hiện dự án trái quy hoạch sử dụng đất, không được sự đồng thuận của các ngành tham mưu và của chính quyền địa phương, gây khiếu nại, bức xúc cộng đồng dân cư nơi dự án triển khai. Do đó buộc phải dừng thực hiện dự án, gây lãng phí nguồn lực của xã hội”, kết luận của Thanh tra Chính phủ chỉ rõ.

Ngoài ra, công tác quản lý công sản liên quan đến sắp xếp lại nhà, đất thực hiện chậm, có biểu hiện buông lỏng quản lý. Một số UBND cấp huyện đã tùy tiện sắp xếp xử lý và giao cấp nhà, đất sai đối tượng, sai quy định. Quỹ đất công bị buông lỏng quản lý trong một thời gian dài, dẫn đến tình trạng đất công bị lấn chiếm, sử dụng sai mục đích (huyện Mỏ Cày Nam, Thạnh Phú, Chợ Lách và thành phố Bến Tre)…

Đối với lĩnh vực tài chính đất đai, qua thanh tra 20 dự án trên tổng thể 134 dự án triển khai trong thời kỳ thanh tra, phát hiện 14 dự án có sai phạm trong lĩnh vực tài chính đất đai, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước số tiền gần 25 tỉ đồng.

Cụ thể, UBND tỉnh cho phép thu hồi đất không đúng quy định theo Luật Đất đai 2013, dẫn tới cơ quan Thuế cho phép khấu trừ chi phí đền bù, hỗ trợ và tái định cư khi xác định tiền sử dụng đất, tiền thuê đất chưa đúng quy định pháp luật, cần phải thu hồi về cho ngân sách nhà nước số tiền hơn 3,5 tỉ đồng; quy định sai vị trí đất thuộc khu vực đô thị trên Bảng giá đất 05 năm…

UBND tỉnh giao, cho thuê đất do nhà nước trực tiếp quản lý không thông qua đấu giá QSDĐ cho Công ty Cổ phần Giáo dục Thành Thành Công và Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng chợ Thành Đô triển khai dự án, vi phạm Luật Đất đai 2013 dẫn tới tổ chức được giao, cho thuê hưởng lợi từ việc được miễn tiền thuê đất, cần phải thu hồi số tiền hơn 7,8 tỉ đồng về ngân sách nhà nước.

Cục trưởng Cục Thuế cho phép miễn tiền thuê đất sai quy định số tiền hơn 11,7 tỉ đồng.

Sở TN&MT buông lỏng quản lý nhà nước về đất đai, dẫn tới Công ty Cổ phần đầu tư và Khai thác Biển Đông góp vốn bằng QSDĐ thuê trái với Luật Đất đai 2013, dân tới việc công ty này thu lợi trái quy định, phải thu hồi về ngân sách nhà nước số tiền hơn 1,6 tỉ đồng...

Trong công tác quản lý, khai thác cát tồn tại nhiều hạn chế. Cụ thể, UBND tỉnh khoanh định nhiều mỏ cát thuộc khu vực sông Hàm Luông vào danh mục không đấu giá quyền khai thác khoáng sản là trái quy định tại khoản 5, khoản 7 Điều 12 Nghị định 15/2012/NĐ-CP của Chính phủ, cần phải thu hồi giấy phép và tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản theo đúng quy định pháp luật.

Sở TN&MT thanm mưu cho UBND tỉnh cấp giấy phép khai thác khoáng sản đối với nhiều doanh nghiệp khi hồ sơ cấp phép cũng không đảm bảo điều kiện theo quy định Luật Khoáng sản 2010; buông lỏng quản lý dẫn tới Công ty Cổ phần VLXD Bến Tre khai thác vượt công suất giấy phép thời gian dài nhưng không được phát hiện, xử lý.

Bắt quả tang 2 tàu khai thác cát trái phép trên sông hàm luông

Bắt quả tang 2 tàu khai thác cát trái phép trên sông hàm luông

Cục Thuế tỉnh chưa có biện pháp xử lý cương quyết để thu tiền cấp quyền khia thác khoáng sản về cho ngân sách nhà nước, dẫn tới nợ đọng kéo dài, không có khả năng thu hồi gần 16,2 tỉ đồng.

Sở TN&MT, Cục Thuế tỉnh buông lỏng quản lý trong việc kiểm tra, giám sát các tổ chức đưụoc cấp phép khai thác cát trên địa bàn tỉnh. Trong đó, Công ty Cổ phần VLXD Bến Tre khai thác và bán cát tại mỏ cát Phụng Châu và mỏ cát Tiên Thủy – An Hiệp nhưng không kê khai nạp thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp và không hạch toán trên sổ kế toán gây thiệt hại ngân sách nhà nước với số tiền tạm tính hơn 18,8 tỉ đồng…

Kết luận Thanh tra Chính phủ nêu rõ, để xẩy ra các vi phạm, thiếu sót trên, Chủ tịch UBND tỉnh (thời kỳ 2015-2018) chịu trách nhiệm trong công tác chỉ đạo, điều hành chung; Cục trưởng Cục Thuế, Giám đốc Sở TN&MT và người đứng đầu các đơn vị trực thuộc thời kỳ 2015-2018 chịu trách nhiệm đối với vi phạm, thiếu sót đã nêu trên.

Bổ nhiệm hàng trăm trường hợp thiếu tiêu chuẩn

Trong công tác Tổ chức – Cán bộ, nhiều đơn vị không lập kế hoạch luân chuyển, chuyển đổi vị trị công tác; nhiều đơn vị không thực hiện chuyển đổi vị trí công tác; một số trường hợp chuyển đổi vị trí công tác không đúng quy định.

Đáng chú ý, đoàn thanh tra đã chỉ rõ 243 trường hợp được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại công chức thiếu tiêu chuẩn, chứng chỉ về quản lý nhà nước, chính trị, ngoại ngữ, tin học theo quy định của Bộ Nội vụ. Cá biệt có trường hợp bổ nhiệm lãnh đạo cấp sở thiếu nhiều tiêu chuẩn.

Vẫn theo TTCP, việc kê khai tài sản thu nhập chưa được cấp ủy và lãnh đạo các cấp của tỉnh Bến Tre quan tâm đúng mức nên công tác kê khai tài sản chưa đạt yêu cầu, còn mang tính hình thức, dẫn đến nhiều bản kê khai sơ sài, kê khai không rõ các nguồn thu nhập, kê khai không đầy đủ nguồn thu nhập của gia đình, kê khai không đầy đủ thông tin theo quy định.

Ngoài ra, việc tổ chức thực hiện pháp luật về tiếp công dân chưa được Chủ tịch UBND các cấp, người đứng đầu của các cơ quan, đơn vị quan tâm đúng mức.

Trước những tồn tại, vi phạm nêu trên, TTCP đề nghị Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre có liên quan kiểm điểm và tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đồng thời có hình thức xử lý nghiêm minh đối với các tập thể, cá nhân có sai phạm.

https://conglyxahoi.net.vn/doi-song/ben-tre-bo-nhiem-can-bo-khong-dat-tieu-chuan-nhieu-sai-pham-ve-dat-dai-77955.html