Mac Dinh Cuong

Hải Đăng

2021-06-16 14:35:00

Bất thường giao đất 'vàng' ở Bình Dương: Cho thuê đất giá 30 đồng/m2

UBND tỉnh Bình Dương từng cho phép Tổng công ty đầu tư và phát triển công nghiệp (Becamex IDC) ký các hợp đồng thuê đất 50 năm với đơn giá 30 đồng/m2 và 153 đồng/m2 là điều hết sức bất thường.

Ngày 15/6/2021 Báo Thanh Niên online có bài viết:

Empty
Empty
Empty
Empty
Empty
BP61
Empty
Empty