Mac Dinh Cuong

Hải Đăng

2021-06-20 21:17:00

Bất động sản hạ nhiệt, lộ chiêu trò của 'tập đoàn cò' đất

Cùng với đăng tải các thông tin ảo về giá thị trường bất động sản lên các trang mạng, tập đoàn \'cò\' còn tung người đi khắp nơi tạo ra các giao dịch giả, đánh vào tâm lý các nhà đầu tư.

Empty
Empty
Empty
BDS4