Mây lang thang

Mây lang thang

2021-08-29 11:15:00

Bán đấu giá nhà đất Công ty TNHH MTV Cà phê Buôn Ma Thuột

Cơ sở nhà, đất của Công ty TNHH MTV Cà phê Buôn Ma Thuột đang được đưa ra bán đấu giá với giá khởi điểm 51,775 tỷ đồng.

Cơ sở nhà, đất trên có diện tích 3.070 m2, tại thửa đất số 4, tờ bản đồ địa chính số 18 phường Tân An, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

ca-phe-buon-ma-thuot-9412

Khu đất được phê duyệt mục đích sử dụng đất là đất thương mại, dịch vụ. Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê thông qua đấu giá tài sản gắn liền với đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Tài sản gắn liền với đất là nhà làm việc diện tích 320 m2; tường rào…

Các tài sản nêu trên được Công ty Đấu giá hợp danh Đắk Lắk tổ chức bán đấu giá với giá khởi điểm 51,775 tỷ đồng. Tiền đặt trước tham gia đấu giá là 10,355 tỷ đồng. Thời hạn nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá từ ngày 13 - 15/9/2021.

Đối tượng tham gia đấu giá là các tổ chức kinh tế trong nước thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất theo quy định của Luật Đất đai, có tư cách pháp nhân.

Cuộc đấu giá được tổ chức theo hình thức bỏ phiếu gián tiếp, phương thức trả giá lên. Buổi công bố giá được tổ chức vào ngày 17/9/2021 tại 28 Y Bih Aleo, phường Tân Lợi, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

The Đấu Thầu